Stijn Streuvelsstraat | renovatie

De voetpaden in de Stijn Streuvelsstraat zijn verouderd en moeten vernieuwd worden. Op 10 maart is op een bewonersvergadering het principe toegelicht van renovatie van bestaande wijken.

Updates

 • Asfalteren gebeurt op donderdag 24 maart

  dinsdag 22 maart 2016

   

  Vandaag, dinsdag 22 maart, werd er gefreesd. Donderdag 24 maart wordt er geasfalteerd.

  De weersomstandigheden (wateroverlast en beperkte temperaturen) hebben ervoor gezorgd dat de weg niet eerder kon afgewerkt worden.

   

 • Timing asfalteren en beplanting van de middengeleider

  donderdag 28 januari 2016 foto Timing asfalteren en beplanting van de middengeleider

   

  • Het asfalteren van de Stijn Streuvelsstraat ter hoogte van de Guido Gezellestraat gebeurt in het voorjaar, meer bepaald ten vroegste vanaf maart en van zodra de weersomstandigheden het toelaten.
  • In de middengeleider komt Tagetes, in de volksmond beter gekend als "stinkertjes/Afrikaantjes". Je ziet ze ook in de middengeleider t.h.v. Nieuwenhove. In het najaar van 2016 komt een definitieve beplanting.
 • Herstel wegdek Stijn Streuvelsstraat - wijziging planning

  vrijdag 30 oktober 2015 foto Herstel wegdek Stijn Streuvelsstraat - wijziging planning

   

  Er is een wijziging in de planning.

  De aannemer start niet met het asfaltgedeelte maar met de werken aan het betonwegdek. De startdatum blijft ongewijzigd, namelijk maandag 9 november 2015.

 • Herstel wegdek Stijn Streuvelsstraat

  woensdag 21 oktober 2015 foto Herstel wegdek Stijn Streuvelsstraat

  De aannemer voor het herstel van het wegdek in de Stijn Streuvelsstraat is aangesteld. Het is aannemer Maes NV uit Lichtervelde. De werken starten op maandag 9 november 2015. De werken gebeuren in twee fasen: eerst aan het asfaltgedeelte, daarna aan het betonwegdek. 

  Werken aan het asfaltgedeelte

  • Wanneer? maandag 9 en dinsdag 10 november.
  • Wat? Affrezen asfaltlaag en aanbrengen nieuwe asfaltlaag.
  • Waar? Ter hoogte van de middengeleider aan de Guido Gezellestraat.
  • Bereikbaarheid? De Stijn Streuvelsstraat is bereikbaar via de A. Rodenbachstraat.

  Werken aan het betonwegdek

  • Wanneer? vanaf donderdag 12 november.
  • Wat? Uitbreken van betonvakken en aanbrengen nieuwe beton.
  • Waar? Daar waar de beton gebarsten is en daar waar de waterhelling aangepast moet worden om het water op een goede manier te laten afvoeren. De vakken zijn aangeduid met een pijl in een fluorescerende kleur.
  • Duur van de werken? Het uitbreken van de beton, nieuwe beton aanbrengen en uitdrogingsperiode samen zal zes weken duren. Beton moet namelijk 28 dagen uitdrogen/harden.
  • Bereikbaarheid? De Stijn Streuvelsstraat blijft bereikbaar zowel van aan de Guido Gezellestraat als van aan de A. Rodenbachstraat, maar er zal wel enige hinder zijn.

  ! Wegenwerken zijn erg weersgevoelig. Slecht weer kan verandering brengen in de timing.

  Vragen?

  • Bel naar Eve Dezutter op het nummer 050 819 881
  • Mail naar wegen@oostkamp.be
  • Kom naar loket 4 in OostCampus. Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag ook van 13.30 tot 19 uur.
 • Renovatie wegdek Stijn Streuvelsstraat

  vrijdag 19 juni 2015 foto Renovatie wegdek Stijn Streuvelsstraat

  De Gemeenteraad heeft op 18 juni goedkeuring gegeven om het wegdek van een aantal straten te vernieuwen. Het gaat over de Stijn Streuvelsstraat, Azaleastraat, Billanderstraat, Begoniastraat, een deel van de Rustoordstraat, Tulpenstraat, Boterbloemstraat, Diepestraat, Langestraat en Kortestraat. Deze werken zullen 420.884,53 euro incl. btw kosten.

  In de Stijn Streuvelsstraat zijn de voetpaden, opritten en groenzones heraangelegd. Het is ook nodig om het wegdek te renoveren. Verschillende betonvakken zijn gebroken en op het gedeelte asfalt wordt best een nieuwe toplaag aangebracht. De kost voor deze werken wordt geraamd op 46.675,75 euro incl. btw.

 • Renovatie Stijn Streuvelsstraat

  donderdag 19 maart 2015 foto Renovatie Stijn Streuvelsstraat

  Op de vergadering van 10 maart met de bewoners van de Stijn Streuvelsstraat heeft de gemeente haar visie op de inrichting van wijken en de toepassing daarvan op de Stijn Streuvelsstraat toegelicht. U leest hier de samenvatting. 

  Welke zijn de principes bij de heraanleg van bestaande verkavelingen?

  1) Verhardingen beperken, enkel daar waar het noodzakelijk is:

  • Voetpaden worden niet meer aan beide zijden van de weg gelegd. In de hoofdstraten, toegangsstraten en doorgangsstraten komt aan één zijde van de weg een voetpad; aan de andere zijde een groenstrook. In zijstraten en doodlopende straten komen geen voetpaden meer; aan beide zijden komt een groenstrook.
  • Groen is aangenamer en geeft een rustiger aanblik dan grijs.
  • Groen zorgt voor een betere insijpeling van het hemelwater in de bodem. Het water dat op verharde oppervlakten valt, stroomt via de goten in de rioleringen en komt uiteindelijk in beken/grachten terecht. Als het op korte tijd veel regent, kan dit leiden tot overstromingen. Als water op onverharde delen valt, zoekt het op een natuurlijke wijze zijn weg in de bodem. Misschien denkt u dat die paar vierkante meters er niet toe doen. Maar vergis u niet. Elke vierkante meter telt mee en is belangrijk. Als men alle kleine stukjes groen die verharding vervangen optelt, komt men aan een groot geheel.
  • Bovendien is er de hoge kost voor aanleg en heraanleg van voetpaden.

  2) Aandacht voor voetpaden met hoog gebruikscomfort:

  • Voldoende breed.
  • Geen obstakels in het voetpad: geen bomen, geen verlichtingspalen of verkeersborden.
  • Geen opdruk door boomwortels.

  Wat betekent dit voor de Stijn Streuvelsstraat?
  Aan de kant van de onpare nummers komen een nieuw voetpad en nieuwe opritten. Aan de kant van de pare nummers komen nieuwe opritten en op de plaats waar het voetpad ligt, komt een groenzone. 

  Herinrichting van de ingang Stijn Streuvelsstraat kant Guido Gezellestraat
  Om te zorgen dat de wagens met een lagere snelheid de straat inrijden, moet de inrit van de straat versmald worden. Er werden op de bewonersvergadering twee voorstellen voorgelegd. De aanwezigen kozen unaniem voor het voorstel van een middengeleider met in het midden een zomerlinde (Tilia platyphyllos).

  Wie voert uit?
  De voetpaden, opritten, groenzone en middengeleider worden aangelegd door de dienst Publieke Ruimte van de gemeente.
  Het herstel van het slechte stuk in de rijweg wordt hersteld door een aannemer.

  Duur van de werken?
  De werken starten in de week van 23 maart. Ze beginnen aan de kant van de A. Rodenbachstraat aan de kant van de onpare nummers. Zonder onvoorziene omstandigheden duren ze tot halfweg juni.

  Bereikbaarheid
  Tijdens de werken blijft de straat toegankelijk voor het verkeer.

Foto's

 • Boom wordt geplant
 • Stijn_Streuvelsstraat
Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp
 • Aannemer: dienst Publieke Ruimte
 • Startdatum: maandag 23 maart 2015

Deelgemeente

Oostkamp
LCP