Kevergemdreef, Nachtegaal- en Wielewaalstraat

De boomwortels duwen de voetpaden omhoog, de bomen staan in een grasstrook die te smal is om de bomen goed te laten groeien en ze hinderen de openbare verlichting. De bewoners hebben zich gebogen over een eerste ontwerp voor herinrichting van de straten. Hun vragen en bemerkingen worden nu verwerkt en in de loop van 2015 wordt het aangepast voorstel aan de bewoners voorgelegd.

Updates

 • Zomerdroogte voorkomen? Iedereen kan helpen!

  donderdag 5 maart 2020
  Misschien wist je het nog niet, maar de grondwatervoorraden in Vlaanderen zijn erg klein in vergelijking met de rest van Europa. We wonen namelijk met velen op een kleine oppervlakte waardoor veel zones verhard zijn.
  foto Zomerdroogte voorkomen? Iedereen kan helpen!

  Om (lange) droogteperiodes te kunnen overbruggen, moet het grondwaterpeil dus stijgen. Enkele regenbuien zijn niet voldoende. Het hemelwater zoveel mogelijk ter plekke laten insijpelen en overbodige verharding wegnemen, is de boodschap.

  Ontharden: wat doet de gemeente en wat kan jij doen?

  Wat doet de gemeente?

  • Bij de (her)aanleg van openbare parkings gebruiken we waterdoorlaatbare tegels. Ervaring leerde ons dat niet alle grasdallen even comfortabel zijn. Intussen gebruiken we meer gebruiksvriendelijke materialen.
  • Bij de aanleg van nieuwe verkavelingen komen de wegen, op plaatsen waar het dit toelaat, in zogenaamde karresporen (graszone in het midden) in plaats van een volledig verharde rijweg.
  • Bij de verfraaiing van oudere wijken, zoals De Vijvers, Erkegem, Baron Pecsteen, Kevergem, Kroonhove … komen er al sinds jaren minder verharde voetpaden en meer graszones.
   Voortaan verharden we opritten niet meer over de volledige breedte.

   Voorbeeld
   : je ziet op de foto een nieuw aangelegde oprit in de Liematestraat in Ruddervoorde. Een smalle verharde zone laat het toe om de woning op een comfortabele manier te bereiken met rolwagen, buggy, op hoge hakken …

  Wat kan jij doen?

  • Ligt er voor jouw huis een veel te grote oprit of terras? Heb je plannen om deze opnieuw aan te leggen? Haal weg wat overbodig is en beperk deze tot het nodige minimum.
  • Heb je een tuinhuis of carport waarvan de dakgoot naar de openbare riolering gaat? Koppel deze af. Je kan er een regenwaterton onder plaatsen waarvan je het water kan gebruiken om je planten of moestuin te besproeien. Of je kan dit water in de bodem laten infiltreren via een zelfgemaakte of een aangekochte infiltratieput. Of je kan een vijvertje aanleggen dat bovenaan voorzien is van een grindoever.
  • Tuinpaden kan je aanleggen met kiezels of houtsnippers. Deze laten het water in de bodem dringen.

  Meer info over ontharding en waterinfiltratie:

  Zoek op internet eens naar waterdoorlatende verhardingen, dan vind je beslist inspirerende voorbeelden op de website van operatie perforatie of de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  #goedomweten

  Wist je dat … één vierkante meter onverharde grond jaarlijks 3 volle badkuipen water opvangt? Elke inspanning kan dus een groot verschil maken!

 • Zomerdroogte voorkomen? Samen kunnen we veel

  donderdag 5 maart 2020
  Je hoort het in het nieuws, je hebt het zelf ook al gemerkt en vorige week werd een eerste captatieverbod uitgevaardigd: we zijn weer in een periode van grote droogte. Spaarzaam omgaan met water is altijd geboden, maar nu nog meer. Ook structureel kan heel wat gedaan worden. Jij doet toch ook mee?
  foto Zomerdroogte voorkomen? Samen kunnen we veel

  Vorige week kondigde de gouverneur een captatieverbod af voor heel wat Oostkampse waterlopen. 

  Wist je dat de grondwatervoorraden in Vlaanderen erg klein zijn in vergelijking met de rest van Europa? We wonen namelijk met velen op een kleine oppervlakte waardoor veel zones verhard zijn. Om (lange) droogteperiodes te kunnen overbruggen, moet het grondwaterpeil dus stijgen. Enkele regenbuien zijn niet voldoende. Het regenwater zoveel mogelijk ter plekke laten insijpelen en overbodige verharding wegnemen, is dan ook cruciaal. 

  Het waterprobleem is er een dat we maar met vereende krachten zullen kunnen aanpakken. Jij doet toch ook mee? 

  Hoe ga je spaarzaam om met drink- en regenwater? 

  • Hou de kraan zoveel mogelijk dicht. 
  • Verzamel de was: doe liever 1 grote was dan 10 kleintjes. Idem voor de vaatwas.
  • Zorg voor een zuinige installatie (wasmachine, toilet, ...)
  • Sluit toilet en wasmachine aan op regenwater. 
  • Gebruik voor de tuin regenwater. 
  • Het is beter om in je tuin 1 x / week veel water te geven dan elke dag kortstondig. 
  • Hergebruik water. Voorbeeld: groenten gespoeld? Gebruik dit water om de planten water te geven. 
  • Veeg je oprit i.p.v. die af te spuiten, overdrijf niet met het wassen van de auto. 

  Ontharden: wat doet de gemeente en wat kan jij doen?

  Wat doet de gemeente?

  • Bij de (her)aanleg van openbare parkings gebruiken we waterdoorlaatbare tegels. Ervaring leerde ons dat niet alle grasdallen even comfortabel zijn. Intussen gebruiken we meer gebruiksvriendelijke materialen.
  • Bij de aanleg van nieuwe verkavelingen komen de wegen, op plaatsen waar het dit toelaat, in zogenaamde karresporen (graszone in het midden) in plaats van een volledig verharde rijweg.
  • Bij de verfraaiing van oudere wijken, zoals De Vijvers, Erkegem, Baron Pecsteen, Kevergem, Kroonhove … komen er al sinds jaren minder verharde voetpaden en meer graszones.
   Voortaan verharden we opritten niet meer over de volledige breedte.

   Voorbeeld: je ziet op de foto een nieuw aangelegde oprit in de Liematestraat in Ruddervoorde. Een smalle verharde zone laat het toe om de woning op een comfortabele manier te bereiken met rolwagen, buggy, op hoge hakken …

  Wat kan jij doen?

  • Ligt er voor jouw huis een veel te grote oprit of terras? Heb je plannen om deze opnieuw aan te leggen? Haal weg wat overbodig is en beperk deze tot het nodige minimum.
  • Heb je een tuinhuis of carport waarvan de dakgoot naar de openbare riolering gaat? Koppel deze af. Je kan er een regenwaterton onder plaatsen waarvan je het water kan gebruiken om je planten of moestuin te besproeien. Of je kan dit water in de bodem laten infiltreren via een zelfgemaakte of een aangekochte infiltratieput. Of je kan een vijvertje aanleggen dat bovenaan voorzien is van een grindoever.
  • Tuinpaden kan je aanleggen met kiezels of houtsnippers. Deze laten het water in de bodem dringen.

  Meer info over ontharding en waterinfiltratie:

  Zoek op internet eens naar waterdoorlatende verhardingen, dan vind je beslist inspirerende voorbeelden op de website van operatie perforatie of de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  #goedomweten

  Wist je dat … één vierkante meter onverharde grond jaarlijks 3 volle badkuipen water opvangt? Elke inspanning kan dus een groot verschil maken!

 • Inhuldiging vernieuwde Nachtegaalstraat, Wielewaalstraat en Kevergemdreef

  zaterdag 16 juni 2018
  Op zaterdag 16 juni werden, ter gelegenheid van het wijkfeest, de vernieuwde Nachtegaalstraat, Wielewaalstraat en Kevergemdreef officieel ingewandeld door het gemeentebestuur en de bewoners. De gemeente investeerde 160.000 euro inclusief btw voor deze herinrichting.
  foto Inhuldiging vernieuwde Nachtegaalstraat, Wielewaalstraat en Kevergemdreef

  Vroeger bestond de Nachtegaalstraat, Wielewaalstraat en Kevergemdreef uit een rijweg met aan beide kanten een smalle grasberm en voetpad. In deze smalle grasberm stonden lindebomen. Linde is een sterk groeiende grote boomsoort met een uitgestrekt wortelgestel. De bomen stonden in een grasstrook die te smal is om de bomen goed te laten groeien. Hierdoor duwden ze de voetpaden omhoog. Ook hinderden ze de openbare verlichting. Samen met de bewoners boog de gemeente zich over een ontwerp voor de herinrichting van de straten.

  Sinds een aantal jaar werkt de gemeente volgens een nieuw principe voor de heraanleg van voetpadzones in bestaande wijken. Dit principe werd toegepast als basis voor de herinrichting van deze straten.

  Verhardingen beperken

  Voetpaden worden niet meer in elke straat aan beide zijden van de weg gelegd. In hoofdstraten, toegangsstraten en doorgangsstraten komt aan één zijde van de weg een voetpad. Aan de andere zijde worden de opritten aangelegd met daartussen een groenstrook. In zijstraten en doodlopende straten komen geen verharde voetpaden, wel aan beide zijden een groenstrook tussen de opritten.

  Waarom wordt op die manier gewerkt?

  • Wijken worden groener. Natuurlijk groen is aangenamer dan betonverharding en geeft een rustiger aanblik dan het grijze van een voetpad.
  • De gemeente wil bewust omgaan met waterinfiltratie. Gras zorgt voor een betere insijpeling van regenwater in de bodem. Het water dat op verharde oppervlakten valt, stroomt via de goten in de rioleringen en komt uiteindelijk in beken/grachten terecht. Als het op korte tijd veel regent, kan dit leiden tot wateroverlast. Als water op onverharde delen valt, zoekt het op een natuurlijke wijze zijn weg in de bodem. Misschien denkt men dat die paar vierkante meters er niet toe doen. Toch, elke vierkante meter telt mee en is belangrijk. Als alle kleine stukjes groen die verharding vervangen worden opgeteld, komt men aan een groot geheel.

  Aandacht voor voetpaden met hoog gebruikscomfort

  • Voetpaden moeten voldoende breed zijn.
  • Er worden geen bomen in het voetpad geplant. Zo wordt opdruk door boomwortels vermeden.
  • Bij het plaatsen van verlichtingspalen en verkeersborden is er aandacht om zoveel als mogelijk de wandelaars niet te hinderen.

  Bomen in de straat

  Bomen bepalen in grote mate het uitzicht van een straat. Ze dragen bij aan natuurbeleving en het ervaren van de wisseling van seizoenen. Bomen nemen tevens fijn stof en water op en zorgen voor extra zuurstof. Om die redenen vindt de gemeente de aanwezigheid van bomen belangrijk, maar de randvoorwaarden zijn even belangrijk. De soort moet aangepast zijn aan de beschikbare ruimte en moet onderhoudsvriendelijk zijn.

  Wat betekende dit principe voor de wijk?

  Er is een voetpad aangelegd in het eerste deel van de Kevergemdreef aan de rechterkant, met een breedte van 2,20 meter en een voetpad in de Nachtegaalstraat tot aan de Wielewaalstraat aan de rechterkant, met een breedte van 1,50 meter. Beide voetpaden zijn breder dan de vorige. Alle andere voetpaden zijn weggenomen en vervangen door een grasberm. In totaal is 900 m² verharde oppervlakte vervangen door grasberm waarin water op een natuurlijke wijze kan infiltreren in de bodem. In deze grasberm zijn nieuwe bomen aangeplant. Buiten 1 exemplaar zijn alle bestaande bomen verwijderd. Bij de nieuwe aanplant is rekening gehouden met de openbare verlichting. Er is gekozen om twee soorten aan te planten: de Ulmus ‘Columella’, een zuilvormige iep/olm en de Acer campestre ‘Lienco’, een veldesdoorn. Beide boomsoorten zijn zeer geschikt als straatboom.

  De werken zijn gestart begin 2017 en afgerond begin 2018 en zijn uitgevoerd door medewerkers van de gemeente. De kost van de vernieuwing van deze straten bedraagt 160.000 euro inclusief btw.

 • Bomen worden in het najaar geplant

  woensdag 18 oktober 2017 foto Bomen worden in het najaar geplant

   

  De bomen in de Kevergemdreef, Nachtegaalstraat en Wielewaalstraat worden in het najaar geplant. Er is gekozen voor een zuilvormige olm en veldesdoorn. Op de foto zie je een voorbeeld van een veldesdoorn.

  Het planten van de bomen is de laatste stap in de verfraaiingswerken van de wijk. 

 • Stand van zaken verfraaiingswerken in Kevergemwijk

  donderdag 8 juni 2017

   

  Planten van de bomen

  In tegenstelling tot wat eerder werd meegedeeld, worden de bomen (de zuilvormige olm en de veldesdoorn) niet meer in het voorjaar geplant. Dit gebeurt in het najaar van 2017. 

  Parkeren in de Nachtegaalstraat tussen de Kevergemdreef en de Wielewaalstraat

  De parkeerplaatsen zijn zo aangelegd dat de wagen deels op de rijweg komt te staan. De rijweg is voldoende breed hiervoor. Het is uiteraard niet de bedoeling om op het voetpad te parkeren want wie dit wel doet, hindert de voetgangers. 

  Graszone in de Wielewaalstraat

  Het gras in de ingezaaide zones kwam er heel slecht door. De andere kruiden namen er de overhand. Er was uiteraard meer dan voldoende graszaad gebruikt, maar het erg droge voorjaar speelde ons parten. Het had te weinig geregend om het gras goed te laten kiemen. Onkruiden, en zeker pionierssoorten op aangevoerde grond, hebben veel minder water nodig om te kiemen en te groeien dan gras. Vandaar dat het onkruid sterk groeide en het gras allesbehalve. De pionierssoorten die nu groeien, zullen wel snel verdwijnen na enkele maaibeurten. Gelukkig is de situatie intussen verbeterd, want we begrijpen dat het slordig overkwam. We danken de bewoners alvast voor hun begrip en geduld. 

  Graszone in de Nachtegaalstraat en Kevergemdreef

  Het inzaaien van deze graszones zal pas gebeuren bij betere weersomstandigheden, meer bepaald als de grond vochtiger is. In afwachting zal de groendienst de zones regelmatig infrezen zodat het onkruid weinig groeikansen krijgt en de zones proper blijven. 

   

 • Vellen bomen in de Kevergemdreef, Nachtegaal- en Wielewaalstraat

  woensdag 21 december 2016

   

  De aannemer zal de bomen vroeger vellen dan voorzien, namelijk in de week van 26 december.

  Het vellen van de bomen duurt 1 dag, net zoals het uitfrezen van de wortels.

  Het materiaal om te vellen komt op de rijweg te staan. Vlot autoverkeer zal dus moeilijk worden. Gezien de korte tijdspanne, zal de hinder dus eerder beperkt zijn.

  De aannemer verzamelt de gevelde bomen op het einde van de Nachtegaal- en Wielewaalstraat. Hij zal er een hakselmachine plaatsen om de boomstronken ter plaatse te hakselen. De aannemer neemt persoonlijk contact met de bewoners die op het einde van de twee straten wonen.

   

 • Heraanleg Kevergemdreef, Nachtegaal- en Wielewaalstraat

  vrijdag 21 oktober 2016
  Na de bewonersvergadering van 2015 heeft de gemeente bekeken hoe de visie van de gemeente en die van de bewoners over de heraanleg van de wijk zoveel mogelijk op elkaar konden afgestemd worden. De gemeente heeft op basis hiervan haar beslissingen genomen.
  foto Heraanleg Kevergemdreef, Nachtegaal- en Wielewaalstraat

  Bomen in de wijk

  Waarom is de gemeente voorstander van bomen?

  • Bomen bepalen in grote mate het uitzicht van een straat. Zo ziet een straat mét bomen er anders uit dan een straat zonder bomen.
  • Bomen dragen bij aan natuurbeleving en het ervaren van de wisseling van seizoenen.
  • Bomen nemen fijn stof op en zorgen voor extra zuurstof.
  • Bomen nemen water op.

  Om die redenen vindt de gemeente de aanwezigheid van bomen belangrijk, maar de randvoorwaarden zijn al even belangrijk. De soort moet aangepast zijn aan de beschikbare ruimte en moet onderhoudsvriendelijk zijn (geen soort die veel snoeibeurten vraagt). Na het planten zorgen we voor een kwalitatief bomenbeheer.

  De gemeente heeft met volgende criteria rekening gehouden om tot een beslissing te komen over het al dan niet behoud van de huidige bomen:

  • De openbare verlichting.
   De bomen die de openbare verlichting belemmeren, worden weggenomen.
  • De mening van de direct omwonenden.
   Omdat de mening van de bewoners die in de directe omgeving van de bomen wonen belangrijk is, heeft de gemeente de voorbije zomer bij hen een bevraging gedaan. Het resultaat was dat 5 bomen kunnen behouden worden.
  • Een kwalitatief straatbeeld.
   Als bomen behouden blijven, moeten dit er voldoende zijn om een mooi straatbeeld te behouden.

  Het resultaat van die 3 criteria is dat de boom op de hoek van de Kevergemdreef en de Nachtegaalstraat behouden blijft. Die boom heeft een belangrijke esthetische waarde bij het binnenrijden van de wijk.

  De overige bomen worden weggenomen en vervangen door 2 soorten: de Ulmus ‘Columella’, een zuilvormige iep/olm en de Acer Campestre ‘Lienco’, een veldesdoorn. Beide boomsoorten zijn zeer geschikt als straatboom.

  Voetpaden

  Sinds een aantal jaar werkt de gemeente volgens een nieuw principe voor de heraanleg van voetpadzones in bestaande wijken. Dit principe wordt ook toegepast bij de aanleg van nieuwe verkavelingen.

  Verhardingen beperken

  Voetpaden worden niet meer in elke straat aan beide zijden van de weg gelegd. In hoofdstraten, toegangsstraten en doorgangsstraten komt aan één zijde van de weg een voetpad. Aan de andere zijde worden de opritten aangelegd met daartussen een groenstrook. In zijstraten en doodlopende straten komen geen verharde voetpaden, wel aan beide zijden een groenstrook tussen de opritten.

  Waarom wordt op die manier gewerkt?

  • Wijken worden groener. Natuurlijk groen is aangenamer dan betonverharding en geeft een rustiger aanblik dan het grijze van een voetpad.
  • De gemeente wil bewust omgaan met waterinfiltratie.
   Gras zorgt voor een betere insijpeling van regenwater in de bodem. Het water dat op verharde oppervlakten valt, stroomt via de goten in de rioleringen en komt uiteindelijk in beken/grachten terecht. Als het op korte tijd veel regent, kan dit leiden tot wateroverlast. Als water op onverharde delen valt, zoekt het op een natuurlijke wijze zijn weg in de bodem. Misschien denkt men dat die paar vierkante meters er niet toe doen. Toch, elke vierkante meter telt mee en is belangrijk. Als alle kleine stukjes groen die verharding vervangen worden opgeteld, komt men aan een groot geheel.

  Aandacht voor voetpaden met hoog gebruikscomfort.

  • Voetpaden moeten voldoende breed zijn.
  • We planten geen bomen in het voetpad. Zo vermijden we opdruk door boomwortels.
  • Bij het plaatsen van verlichtingspalen en verkeersborden proberen we zoveel als mogelijk de wandelaars niet te hinderen.

  Wat betekent dit principe voor de wijk?

  Er komt een voetpad in het eerste deel van de Kevergemdreef aan de rechterkant, met een breedte van 2,20 meter en een voetpad in de Nachtegaalstraat tot aan de Wielewaalstraat aan de rechterkant, met een breedte van 1,50 meter.

  Beide voetpaden zullen breder zijn dan de huidige voetpaden.

  De andere verhardingen worden weggenomen en vervangen door een grasberm.

  De planning van uitvoering is als volgt:

  • Januari 2017: vellen van de bomen.
  • Februari tot april 2017: wegnemen van de voetpaden, aanleg van de voetpadzone in Kevergemdreef en Nachtegaalstraat, heraanleg van de opritten en aanplanten van de nieuwe bomen.
  • Mei 2017: inzaaien gras.

  Belangrijk te vermelden is dat slecht weer of onvoorziene omstandigheden invloed hebben op de planning.

Foto's

 • Kevergem_Peter Verhelst (7)
Terug naar overzicht
LCP