Oostkamp | Poelstraat - Boudewijnlaan | aanleg gescheiden rioolstelsel en nieuw wegdek

Wat is een gescheiden rioleringsstelsel?

Dit is een rioleringsstelsel waarbij het afvalwater en het regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.

 • Afvalwater is water afkomstig van toilet, wc, bad, wasmachine, vaatwas, ...
 • Regenwater is water afkomstig van het dak, oprit, terras, …

Waarom een gescheiden rioleringsstelsel?

Omdat het een verplichting is vanuit Europa. Nu komt er nog huishoudelijk afvalwater in grachten en beken terecht. De Europese lidstaten moeten ervoor zorgen dat de waterkwaliteit van die waterlopen verbetert en het afvalwater dus eerst gezuiverd wordt.

In België is dit een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Zij doen hiervoor een beroep op Aquafin, die waterzuiveringsinstallaties bouwt om het huishoudelijke afvalwater te zuiveren. Niet om er drinkwater van te maken, maar wel om onze beken en rivieren terug proper te krijgen. Voor onze gemeente gaat dit over het zuiveren van onder andere de Rivierbeek, Hertsbergebeek, Bornebeek en Velddambeek.

Wat houden ‘afkoppelingswerken’ in?

Afkoppelen betekent dat het vuil water en het regenwater afkomstig van woningen apart afgevoerd worden naar de vuilwater- en regenwaterriool op het openbaar domein. Hiervoor zijn in veel gevallen ingrepen nodig op privaat domein. De afkoppelingsdeskundige van het studiebureau begeleidt de eigenaars hierin.

Omdat de gemeente vindt dat die verplichte investering niet volledig ten laste van de eigenaar kan gelegd worden, komt de gemeente hierin sterk tussen. Het bedrag van de gemeentelijke subsidie is:

 • 100 euro + 30 euro/lopende meter nieuwe buis als eigenaar het zelf uitvoert, met een maximum van 1.500 euro;
 • 100 euro + 60 euro/lopende meter nieuwe buis als de uitvoering door een aannemer gebeurt (= eigen gekozen aannemer of aannemer van het rioleringsproject), met een maximum van 2.000 euro. 

Hieronder en bij de downloads vind je meer informatie over dit project. 

Updates

 • Officiële opening vernieuwde Poelstraat en deel Boudewijnlaan

  maandag 1 oktober 2018
  Op zaterdag 29 september werden de vernieuwde Poelstraat en deel van Boudewijnlaan officieel ingewandeld door het gemeentebestuur en de bewoners. De kostprijs van deze werken bedraagt 1.454.650,16 euro (excl. btw), waarvan de gemeente 641.202 euro subsidie krijgt van de Vlaamse overheid.
  foto Officiële opening vernieuwde Poelstraat en deel Boudewijnlaan

  Aard van de werken

  In de Poelstraat werd een gescheiden rioolstelsel aangelegd tot aan het pompstation in de Boudewijnlaan. Het afvalwater afkomstig van de betrokken woningen is voortaan aangesloten op de vuilwaterriool. Zo komt minder huishoudelijk afvalwater in de plaatselijke waterlopen terecht.

  Andere realisaties:

  • De aansluiting van de Poelstraat op de Brugsestraat werd heringericht om de zichtbaarheid te verbeteren voor wie van de Poelstraat de Brugsestraat wil oprijden.
  • Om de verkeersveiligheid te verhogen, zijn de aansluitingen van de Poelstraat op de Azaleastraat, Leliestraat, Jasmijnstraat en Irisstraat aangepast.
  • In het gedeelte tussen de Brugsestraat en de Azaleastraat werden de voortuintjes aangekocht zodat aan beide zijden van de weg een voetpad kon aangelegd worden. Er werd aan één zijde een parkeerstrook aangelegd. Deze parkeerstrook wisselt van kant waardoor een asverschuiving in de rijweg ontstaat. Dit zorgt voor een lagere snelheid.
  • Ook in het gedeelte tussen de Azaleastraat en de Leliestraat wordt aan beide zijden van de weg een voetpad aangelegd met aan de onpare kant van de weg een parkeerstrook.
  • Tussen de Leliestraat en de Irisstraat wordt overgegaan tot een ander profiel van de weginrichting. Hierbij werd aan de onpare kant van de weg een voetpad aangelegd. Door de beperkte breedte van de weg, zijn hier geen parkeerstroken aangelegd. In de Poelstraat ligt een snelheidsremmer die ervoor zorgt dat voertuigen elkaar niet kunnen kruisen, maar voorrang moeten verlenen. Er is wel een aparte doorgang voor fietsers voorzien.
  • Vanaf de Irisstraat tot de Boudewijnlaan is de weg terug iets breder waardoor er aan de pare kant van de weg plaats is voor een zone in gras. De opritten zijn verhard in betonstraatstenen.
  • De breedte van de rijweg, ongeveer 5,50 meter, laat toe om te parkeren op de rijweg waar geen parkeerstroken worden aangelegd.
  • Bomen worden geplant daar waar ze de meeste ruimte hebben om te groeien.
  • Het openbaar verlichtingsnet is gemoderniseerd met LED-verlichting.
  • In het komende najaar wordt het groen aangeplant.

  Investering

  De riolerings- en wegeniswerken werden uitgevoerd door Aswebo. De kostprijs van deze werken bedraagt 1.454.650,16 euro (excl. btw), waarvan de gemeente 641.202 euro subsidie krijgt van de Vlaamse overheid.

  Dank

  We danken de bewoners voor de constructieve medewerking tijdens de uitvoering van de wegenwerken en de inspanningen die ze leverden voor de afvoer van hun afval- en regenwater naar de nieuwe openbare gescheiden riolering.

  We danken ook de bewoners van de Bloemenwijk voor hun begrip voor het extra verkeer in hun straat.

 • Einde van de werken is in zicht

  vrijdag 31 augustus 2018 foto Einde van de werken is in zicht

   

  Einde van de werken

  Het wegenproject in de Poelstraat en deel van de Boudewijnlaan zal midden september afgewerkt zijn. De groenaanplanting gebeurt in het najaar.

  We danken de bewoners en weggebruikers voor de constructieve medewerking en het begrip tijdens de werken.

  Resultaat van de werken

  • Een aangenamere leefomgeving door volledig nieuw aangelegde straat. Nieuwe nutsleidingen, nieuwe voetpaden, parkeerstroken en wegdek.
  • Nieuwe openbare verlichting met LED-lampen.
  • Verhogen van de verkeersveiligheid door een asverschuiving in de Poelstraat en door het aanpassen van de kruispunten met de zijstraten van de Poelstraat en de aansluiting op de Brugsestraat.
  • Properder water in onze waterlopen door de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Het afvalwater wordt nu eerst gezuiverd vooraleer het in de waterlopen terechtkomt.
 • Poelstraat | start nieuwe fase

  vrijdag 8 juni 2018 foto Poelstraat | start nieuwe fase

   

  Timing

  • De rioleringswerken in het gedeelte tussen Azaleastraat en Brugsestraat zijn gestart. 
  • In het gedeelte tussen de Azaleastraat en Leliestraat is de riolering aangelegd. Het aanbrengen van de onderlaag asfalt is voorzien voor midden juni.
  • Als alles vlot verloopt, zal de aannemer tegen het bouwverlof overal de onderlaag asfalt aangelegd hebben.

  Vragen?

  Je kan hiervoor steeds terecht bij de dagelijks aanwezige werfleiding van NV Aswebo (witte helm).

 • Poelstraat | start van de werken tussen Leliestraat en Brugesestraat

  vrijdag 27 april 2018 foto Poelstraat | start van de werken tussen Leliestraat en Brugesestraat


  Timing

  Op woensdag 2 mei starten de werken ter hoogte van het kruispunt Leliestraat-Poelstraat.

  In de week van 14 mei wordt ook gestart met de werken aan het kruispunt Azaleastraat-Leliestraat-Poelstraat en de Poelstraat tot aan de Brugsestraat.

  De werken in deze delen van de Poelstraat en aan de kruispunten zullen elkaar overlappen.

  Bereikbaarheid (zie ook plan):

  Het verkeer voor de wijk Kroonhove kan via de Jasmijnstraat. In de week van 14 mei wordt, afhankelijk van het weer, vanaf het kruispunt Jasmijnstraat-Rozenstraat-Poelstraat tot voorbij het kruispunt Poelstraat-Irisstraat de onderlaag gelegd waarna verkeer over dit gedeelte van de Poelstraat weer mogelijk is.

  Vragen?

  Neem contact met de dagelijks aanwezige werfleider van NV Aswebo, herkenbaar aan zijn witte helm.

 • Poelstraat | update wegenwerken

  vrijdag 9 maart 2018 foto Poelstraat | update wegenwerken

  Op dinsdag 13/03/2018 gaat de aannemer, afhankelijk van de weersomstandigheden, over tot de aanleg van de onderlaag asfalt in de Boudewijnlaan en Poelstraat tot en met kruispunt Rozenstraat- Jasmijnstraat.

  De aannemer vraagt met aandrang vragen om alle opritten vrij te hebben voor 6 uur. Om 6 uur starten ze met het verwijderen van de tijdelijke steenslag ter hoogte van de opritten. Er zal de hele werkdag geen verkeer mogelijk zijn. Na de aanleg van de onderlaag asfalt gaan de huidige afval ophaalpunten in de Boudewijnlaan en op het kruispunt Rozenstraat – Tulpenstraat verdwijnen en komt er opnieuw een ophaalpunt aan het kruispunt Poelstraat – Rozenstraat.

 • Poelstraat | volgende stappen in de wegenwerken

  vrijdag 23 februari 2018 foto Poelstraat | volgende stappen in de wegenwerken

   

  Poelstraat vanaf kruispunt Irisstraat-Poelstraat tot voor kruispunt Poelstraat-Leliestraat 

  Op dinsdag 27 februari 2018 starten de werken vanaf het kruispunt Irisstraat-Poelstraat tot voor het kruispunt Poelstraat-Leliestraat (oranje op de kaart).

  Het verkeer voor de Jasmijnstraat en Irisstraat kan via de Leliestraat. Het kruispunt Poelstraat-Leliestraat blijft open. De Boudewijnlaan en eerste deel Poelstraat is toegankelijk voor plaatselijk verkeer over de fundering of minder hinder steenslag.

  Boudewijnlaan en Poelstraat tot voor kruispunt Rozenstraat-Poelstraat 

  In de week van 5 maart 2018 wordt in de Boudewijnlaan en in de Poelstraat van de Boudewijnlaan tot voor het kruispunt Rozenstraat-Poelstraat een asfaltonderlaag aangebracht (blauw op de kaart). Daarna is dit gedeelte toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Dit op voorwaarde dat het droog weer is en dat het voldoende warm is.


  Vragen?

  Voor eventuele vragen kan je steeds terecht bij de dagelijks aanwezige werfleiding van NV Aswebo (witte helm).

 • Poelstraat | update van de wegenwerken

  dinsdag 7 november 2017 foto Poelstraat | update van de wegenwerken

   

  Kruispunten Poelstraat/Jasmijnstraat en Poelstraat/Rozenstraat 

  zijn afgesloten voor het verkeer vanaf 7 november. Dan starten de werken ter hoogte van deze kruispunten.

  De Poelstraat

  zelf zal vanaf de week van 13 november afgesloten worden vanaf de Boudewijnlaan tot net voorbij de Rozenstraat.

  De Wilgenbroekstraat 

  is bereikbaar via de Boudewijnlaan, over de minder-hinder-steenslag. 


  Vragen?

  Voor eventuele vragen kan je steeds terecht bij de dagelijks aanwezige werfleiding van NV Aswebo (witte helm).

 • Poelstraat/Boudewijnlaan | start van de rioleringswerken na bouwverlof

  maandag 24 juli 2017
  In de week van 7 augustus start Aswebo met de rioleringswerken. De eerste fase bevindt zich tussen het pompstation in de Boudewijnlaan en het kruispunt met de Poelstraat. Het kruispunt Boudewijnlaan/Poelstraat blijft toegankelijk tegen 11 september.
  foto Poelstraat/Boudewijnlaan | start van de rioleringswerken na bouwverlof

  Het werk is opgedeeld in 5 fasen zodat de Lelie-, Iris-, Anjer- en Jasmijnstraat altijd bereikbaar zijn. 

  Het fietspad in de Boudewijnlaan zal een bepaalde periode niet bereikbaar zijn omdat er ook in het fietspad moet gegraven worden (naar pompstation). De aannemer zal dit aankondigen met verkeersborden. De fietsers worden dan omgeleid via de Tulpenstraat, Rozenstraat, Jasmijnstraat en Wilgenbroekstraat.

  De werkwijze, timing, gevolgen tijdens de werken en de contactgegevens van de aannemer en Aquafin vind je in het document bij de downloads.

   

 • Startdatum werken Boudewijnlaan en Poelstraat uitgesteld tot 8/8/2017

  donderdag 27 april 2017
  Door twee situaties van overmacht zal Aswebo pas starten op dinsdag 8 augustus 2017, dit is na het zomerbouwverlof.
  foto Startdatum werken Boudewijnlaan en Poelstraat uitgesteld tot 8/8/2017

  Vanwaar deze beslissing?

  Enkele weken geleden is de werfleider van Aswebo onverwacht en voor lange tijd uitgevallen. Aswebo heeft meteen de nodige stappen gezet om een vervanger aan te duiden. Het ongelukkige toeval wil dat ook de vervangend werfleider onverwacht is uitgevallen. Om kwaliteitsvol werk te kunnen garanderen, wil Aswebo steeds de meest professionele equipe inzetten. Aswebo vindt het niet aangewezen om dergelijke werken te starten zonder een goede werfleider. 

  Alle betrokken partijen hebben intussen rond de tafel gezeten om de mogelijkheden te bespreken. De enige oplossing met garantie op goed afgeleverd werk is de start van de werken uitstellen. De aannemer engageert zich om te kunnen starten op 8 augustus 2017. De einddatum van de werken is voorzien tegen het bouwverlof van 2018.  Vooraleer de werken starten, krijgen de bewoners opnieuw info over de timing per fase.

  Aannemer Aswebo en uiteraard ook de gemeente zitten sterk verveeld met de situatie. We hopen op het begrip van de betrokkenen.

 • Poelstraat/Boudewijnlaan | start van de rioleringswerken

  donderdag 30 maart 2017
  In april start Aswebo met de rioleringswerken. De eerste fase bevindt zich tussen het pompstation in de Boudewijnlaan en het kruispunt met de Poelstraat. In het begin zal er nog niet veel hinder zijn. Het kruispunt Boudewijnlaan/Poelstraat blijft nog de hele maand april toegankelijk.
  foto Poelstraat/Boudewijnlaan | start van de rioleringswerken

  Het werk is opgedeeld in 5 fasen zodat de Lelie-, Iris-, Anjer- en Jasmijnstraat altijd bereikbaar zijn. 

  Het fietspad in de Boudewijnlaan zal een bepaalde periode niet bereikbaar zijn omdat er ook in het fietspad moet gegraven worden (naar pompstation). De aannemer zal dit aankondigen met verkeersborden. De fietsers worden dan omgeleid via de Tulpenstraat, Rozenstraat, Jasmijnstraat en Wilgenbroekstraat.

  De werkwijze, timing, gevolgen tijdens de werken en de contactgegevens van de aannemer en Aquafin vind je in het document bij de downloads.

   

 • Poelstraat | op 3 april start aannemer Aswebo met de rioleringswerken

  woensdag 8 maart 2017
  Op 7 maart was er de informatievergadering over het verloop van de riolerings- en wegenwerken. In de presentatie die er gegeven werd, vind je o.m. het overzicht van de data van de verschillende fasen.
 • Poelstraat | op 12 januari starten de nutswerken tussen Azalea- en Brugsestraat

  dinsdag 10 januari 2017
  Op 16 januari starten de nutsmaatschappijen aan de werken in de Poelstraat tussen Azalea- en Brugsestraat. Om de nutswerken te kunnen uitvoeren, moet het openbaar domein in dit deel vrij zijn. De aannemer zal op 12 en 13 januari de voortuintjes/opritten opbreken.

  Verkeer en toegankelijkheid

  Tijdens de werken zal de Poelstraat tussen de Azaleastraat en Brugsestraat niet toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. Bewoners zullen hun woningen ’s morgens en ’s avonds wel kunnen bereiken. Overdag kan dit moeilijker zijn.

   

  Bewoners vinden meer details in de bewonersbrief die je bij de downloads terugvindt.

   

   

 • Poelstraat | op 3 oktober starten de werken aan de nutsleidingen

  donderdag 22 september 2016
  Op maandag 3 oktober starten de werken aan de nutsleidingen in de Poelstraat. Doorgaand verkeer is tijdens de werken niet mogelijk.

  Verkeershinder tijdens de werken

  De werken starten aan de kant van de Boudewijnlaan en schuiven zo op naar het kruispunt met de Brugsestraat.

  • De Poelstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer is wel mogelijk, maar vooral tijdens de werkuren zal er grote hinder zijn door de kranen op de rijweg.
  • Het kruispunt Jasmijnstraat/Poelstraat/Rozenstraat zal op een bepaald ogenblik gedurende een korte periode opengebroken worden en zal dus niet toegankelijk zijn. Hetzelfde geldt voor het kruispunt Poelstraat/Irisstraat en Poelstraat/Leliestraat. De kruispunten zullen nooit tezelfdertijd onderbroken zijn, zodat het verkeer steeds zijn weg vindt.
  • De aannemer zal nadien de rijweg met magere beton herstellen in afwachting van de eigenlijke rioleringswerken.

  Verder verloop

  De aanbestedingsprocedure om een aannemer aan te stellen voor de uitvoering van de riolerings- en wegenwerken is lopende. In oktober worden de offertes onderzocht en wordt vervolgens een aannemer aangesteld.

  Als de aannemer gekend is, nodigen we de betrokken bewoners/eigenaars uit voor een vergadering waarop de werkwijze van de wegenwerken zal uitgelegd worden. 

 • Dossier Poelstraat goedgekeurd door Gemeenteraad op 23 juni 2016

  vrijdag 24 juni 2016 foto Dossier Poelstraat goedgekeurd door Gemeenteraad op 23 juni 2016

   

  De Gemeenteraad heeft volgende zaken goedgekeurd:

  • het ontwerp voor de wegen- en rioleringswerken, opgemaakt door studiebureau Jonckheere. In het ontwerp zitten ook de raming van de kosten, de plannen en de voorwaarden om de opdracht te gunnen.
  • het ontwerp van Eandis voor het vernieuwen van de openbare verlichting met LED-verlichting
  • het wegtracé van de Poelstraat, opgenomen in de stedenbouwkundige aanvraag van Aquafin. 

  Hoe zal de Poelstraat er na de werken uitzien?

  • Het kruispunt Poelstraat/Brugsestraat wordt heringericht om de zichtbaarheid te verbeteren voor wie van de Poelstraat de Brugsestraat wil oprijden. Om de snelheid te verlagen, worden de kruispunten Poelstraat/Jasmijnstraat en Poelstraat/Irisstraat aangepakt. Op de kruispunten met de Azaleastraat en de Leliestraat worden de bochten anders aangelegd zodat het duidelijk is dat de Poelstraat de hoofdweg is.
  • In het gedeelte tussen de Brugsestraat en de Azaleastraat worden de voortuintjes aangekocht zodat aan beide zijden van de weg een voetpad kan aangelegd worden. Bovendien wordt een parkeerstrook aan één zijde van de weg aangelegd. Deze parkeerstrook wisselt van kant zodat een asverschuiving in de rijweg ontstaat waardoor de snelheid beperkt wordt.
  • Ook in het gedeelte tussen de Azaleastraat en de Leliestraat wordt aan beide zijden van de weg een voetpad aangelegd met aan de onpare kant van de weg een parkeerstrook.
  • Tussen de Leliestraat en de Irisstraat wordt overgegaan tot een ander profiel van de weginrichting. Hierbij komt aan de onpare kant van de weg een voetpad. Door de beperkte breedte van de weg, kunnen er hier geen parkeerstroken aangelegd worden. Ongeveer midden in dit gedeelte van de Poelstraat komt een snelheidsremmer waardoor kruisende voertuigen elkaar niet kunnen kruisen. Er wordt een aparte doorgang voor fietsers voorzien.
  • Vanaf de Irisstraat tot de Boudewijnlaan wordt de breedte van de weg terug iets breder waardoor er aan de pare kant van de weg plaats is voor een zone in gras. De opritten worden wel verhard in betonstraatstenen.
  • De breedte van de rijweg, ongeveer 5,50 meter, laat toe om te parkeren op de rijweg waar geen parkeerstroken worden aangelegd.
  • Bomen worden geplant daar waar ze de meeste ruimte hebben om te groeien.
  • Het openbaar verlichtingsnet wordt gemoderniseerd met LED-verlichting. 

  De kosten voor de riolerings- en wegenwerken wordt geraamd op 1.352.647,84 euro inclusief btw. 62.965 euro is voor de eigenaars van de woningen waar de afvoer van het regen- en afvalwater gescheiden wordt. Zo blijft er nog 1.289.682,84 euro inclusief btw over voor de gemeente. Van het Vlaamse gewest ontvangt de gemeente wel 641.201,62 euro subsidies die we enkel kunnen gebruiken voor de rioleringswerken. De kosten voor de heraanleg van de straat is volledig ten laste van de gemeente. Ook de kosten voor het vernieuwen van de straatverlichting is volledig ten laste van de gemeente: 23.125,82 euro. 

 • Stand van zaken riolerings- en wegenwerken Poelstraat

  donderdag 10 maart 2016 foto Stand van zaken riolerings- en wegenwerken Poelstraat

  Planning van de werken (*)

  Eind maart 2016
  Om de uitvoeringsmethode van de rioleringswerken te kunnen bepalen, heeft het studiebureau gedetailleerde gegevens nodig over ondermeer het waterpeil en de draagkracht en aard van de ondergrond. Daarom zullen op een 7-tal plaatsen in het wegdek/voetpad/parkeerstrook (dus in het openbaar domein) boringen en sonderingen gebeuren. Er worden ook enkele peilbuizen geplaatst voor de bepaling van het grondwaterpeil. Dergelijke werken zijn zeer plaatselijk en bezorgen geen hinder voor de omwonenden. 

  April 2016
  Aquafin dient een bouwaanvraag in bij de Vlaamse overheid.
  In het kader van de bouwaanvraag organiseert de gemeente een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek (periode van 30 dagen) kan iedereen het dossier komen inkijken en bemerkingen geven.
  De totale procedure voor de bouwaanvraag duurt ongeveer 6 maanden.

  23 juni 2016
  Het aanbestedingsdossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad.

  September 2016
  Na goedkeuring door de Gemeenteraad en het verkrijgen van een bouwvergunning wordt een aanbesteding uitgeschreven om een aannemer te kunnen aanstellen.

  Oktober 2016
  Als de aannemer gekend is, volgt een nieuwe infovergadering. De aannemer zal er uitleggen op welke manier hij het werk zal uitvoeren (= de timing van de verschillende fasen).

  November 2016
  Start van de werken

  (*) We doen er alles aan om de vooropgestelde timing te respecteren. Een 100% zekere garantie kunnen we evenwel niet geven.

Foto's

 • 5_Poelstraat
Terug naar overzicht
LCP