Erkegemstraat/Wollestraat | riolerings- en afkoppelingswerken

Wat is een gescheiden rioleringsstelsel?

Dit is een rioleringsstelsel waarbij het afvalwater en het regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.

 • Afvalwater is water afkomstig van toilet, wc, bad, wasmachine, vaatwas, ...
 • Regenwater is water afkomstig van het dak, oprit, terras, …

Waarom een gescheiden rioleringsstelsel?

Omdat het een verplichting is vanuit Europa. Nu komt er nog huishoudelijk afvalwater in grachten en beken terecht. De Europese lidstaten moeten ervoor zorgen dat de waterkwaliteit van die waterlopen verbetert en het afvalwater dus eerst gezuiverd wordt.

In België is dit een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Zij doen hiervoor een beroep op Aquafin, die waterzuiveringsinstallaties bouwt om het huishoudelijke afvalwater te zuiveren. Niet om er drinkwater van te maken, maar wel om onze beken en rivieren terug proper te krijgen. Voor onze gemeente gaat dit over het zuiveren van onder andere de Rivierbeek, Hertsbergebeek, Bornebeek en Velddambeek.

Wat houden ‘afkoppelingswerken’ in?

Afkoppelen betekent dat het vuil water en het regenwater afkomstig van woningen apart afgevoerd worden naar de vuilwater- en regenwaterriool op het openbaar domein. Hiervoor zijn in veel gevallen ingrepen nodig op privaat domein. De afkoppelingsdeskundige van het studiebureau begeleidt de eigenaars hierin.

Omdat de gemeente vindt dat die verplichte investering niet volledig ten laste van de eigenaar kan gelegd worden, komt de gemeente hierin sterk tussen. Het bedrag van de gemeentelijke subsidie is:

 • 100 euro + 30 euro/lopende meter nieuwe buis als eigenaar het zelf uitvoert, met een maximum van 1.500 euro;
 • 100 euro + 60 euro/lopende meter nieuwe buis als de uitvoering door een aannemer gebeurt (= eigen gekozen aannemer of aannemer van het rioleringsproject), met een maximum van 2.000 euro. 

Wat betekent dit concreet voor dit project?

 • De aanleg van een gescheiden rioolstelsel in Erkegemstraat tussen E40 en nr. 14 en in een deel van de Wollestraat om afvalwater dat nu nog in de Bornebeek terecht komt, te laten aansluiten op de collectieve waterzuivering van Brugge;
 • Aanleg nieuw wegdek en nieuwe parkeerplaatsen.

Updates

 • Officiële opening vernieuwde Erkegem- en Wollestraat

  maandag 1 oktober 2018
  Op zondag 30 september werden de vernieuwde Erkegem- en Wollestraat officieel ingewandeld door het gemeentebestuur en de bewoners. De kostprijs van deze werken bedraagt 964.839,83 euro (incl. btw), waarvan de gemeente 420.467 euro subsidie krijgt van de Vlaamse overheid.
  foto Officiële opening vernieuwde Erkegem- en Wollestraat

  Aard van de werken

  In beide straten werd een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Het afvalwater afkomstig van de betrokken woningen is voortaan aangesloten op de vuilwaterriool in de Hertsbergsestraat. Zo komt minder huishoudelijk afvalwater in de Bornebeek terecht.

  Het bovengronds elektriciteitsnet in de Wollestraat werd ondergronds gebracht.

  De openbare verlichting werd vernieuwd.

  De straten kregen een nieuw wegdek, deels in asfalt, deels in betonstraatstenen. 

  Er werden ook een aantal ingrepen gedaan op basis van gesprekken met bewoners:

  • Op de splitsing in de Erkegemstraat werden bijkomende parkeerplaatsen aangelegd;
  • De omgeving van het kinderspeeldorp is aangepast zodat het verkeer er nu gemakkelijker kan kruisen;
  • Uit veiligheidsoverwegingen werd in een deel van de Wollestraat eenrichtingsverkeer ingevoerd;
  • Er werden extra verkeersborden geplaatst om te voorkomen dat vrachtverkeer de Wollestraat als sluipweg gebruikt.

  Investering

  De riolerings- en wegeniswerken werden uitgevoerd door Aannemingen Dewitte. De kostprijs van deze werken bedraagt 964.839,83 euro (incl. btw), waarvan de gemeente 420.467 euro subsidie krijgt van de Vlaamse overheid.

  Dank

  We danken de bewoners voor de constructieve medewerking tijdens de uitvoering van de wegenwerken en de inspanningen die ze leverden voor de afvoer van hun afval- en regenwater naar de nieuwe openbare gescheiden riolering.

 • Wegenwerken Erkegem- en Wollestraat 2,5 maand eerder klaar dan gepland

  woensdag 11 oktober 2017
  De riolerings- en wegenwerken in de Erkegemstraat en in een gedeelte van de Wollestraat zijn heel vlot verlopen. De werken waren, op een aantal afwerkingen na, op 6 oktober afgerond. De voorziene einddatum was kerstmis 2017.
  foto Wegenwerken Erkegem- en Wollestraat 2,5 maand eerder klaar dan gepland

  We danken de bewoners en weggebruikers voor hun begrip voor de hinder en voor hun medewerking tijdens de werken. 

 • Erkegemstraat: toplaag asfalt wordt op woensdag 4 oktober aangebracht

  dinsdag 3 oktober 2017


  Op woensdag 4 oktober wordt 
  de toplaag in asfalt aangebracht. De Erkegemstraat is dus niet bereikbaar op het moment van asfalteren. De aannemer verwittigt de betrokken bewoners.

  De ophaling door IVBO blijft deze week gebeuren aan de ophaalpunten.

  Vanaf volgende week gebeurt de ophaling terug zoals vòòr de werken.

 • Afvalophalingen

  vrijdag 11 augustus 2017 foto Afvalophalingen

   

  De afvalophalingen gebeuren nog steeds ter hoogte van de ophaalpunten.

  De wagen van IVBO mag de straat niet inrijden, ook al is die ogenschijnlijk open voor het plaatselijk verkeer. Enerzijds is de straat nog steeds werfzone en anderzijds is er het risico op beschadiging van de uitstekende riooldeksels door de ophaalwagen. 

  Zolang de straat niet volledig afgewerkt is, moeten de betrokken bewoners hun afvalzakken dus aan een ophaalpunt plaatsen, ofwel op het kruispunt Erkegemstraat/Hertsbergsestraat ofwel in de Wollestraat ter hoogte van nummer 50.

  We danken de bewoners alvast voor hun medewerking.

 • Bericht van aannemingen De Witte - stand van zaken

  vrijdag 9 juni 2017
  Brief 9 juni 2017 Belangrijk: vanaf 14 juni wagens buiten de werfzone plaatsen tegen ten laatste 7 uur.

  Beste bewoner,

  We zijn volop bezig met de afwerking (koffer, boordstenen, fundering en klinkers) in fase 1 van de werken. De rioleringswerken in fase 2A zijn ondertussen ook zo goed als afgerond op de huisaansluitingen na, dus ook daar zullen we al snel kunnen starten met de afwerking van de bovenbouw.

  In overleg met de gemeente, het studiebureau en Aquafin zullen we overgaan tot de uitbreiding van fase 2A naar fase 2B = vanaf kruispunt met de Wollestraat tot en met nr. 52.

  Aangezien de rioleringswerken in fase 2A goed en vlot zijn verlopen, hebben we nog de ruimte om er voor het bouwverlof nog fase 2B bij te nemen. Wij zullen in fase 2B starten met de opbraak van de rijweg gevolgd door het plaatsen van de riolering. Eenmaal de rioleringswerken zijn voltooid gaan we zo verder met het afwerken van de bovenbouw. Hoever we de bovenbouw voor het bouwverlof zullen kunnen afwerken, kunnen we niet op voorhand en met zekerheid zeggen. Dat is afhankelijk van het weer en van onvoorziene omstandigheden.

  Wij doen ons uiterste best om zoveel mogelijk af te werken. Wat wij wel met zekerheid kunnen zeggen is, dat er tijdens het bouwverlof zeker en vast voor iedereen toegang zal worden voorzien, zowel voor de bewoners van de Erkegemstraat als voor de bewoners van de Disselstraat. Met toegang bedoelen we dan ook tot op de oprit.

  Vanaf woensdag 14/06/2017 vragen wij om uw wagen buiten de werfzone te plaatsen voor 7 uur. Dit kan op de parking van Diep in de Zee buiten de openingsuren of in de Wollestraat of op de brug over de E40 voorbij onze materialen. Parkeer de wagens wel telkens langs 1 kant van de rijweg om de doorgang niet te belemmeren. Ook om ons eigen werfverkeer te verzekeren.

  Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn gelieve Lorenzo te contacteren (meestal op de werf aanwezig) ofwel via de postbus thv Diep in de zee.

  Hopend op een goede samenwerking danken wij u bij voorbaat.

  Mvg,

  Lorenzo

  Aannemingen De Witte

  Maldegem

 • Bericht van aannemingen De Witte - stand van zaken

  dinsdag 30 mei 2017
  Brief 24 mei 2017 Belangrijk: werken op 2 juni: wagens buiten de werfzone plaatsen tegen ten laatste 7 uur.

  Beste bewoner,

  De rioleringswerken in fase 1 van het traject zijn ondertussen achter rug. We zijn in deze fase ook al van start gegaan met de werken aan de bovenbouw van de rijweg. Wij voorzien het aanleggen van de onderlaag asfalt op 06/06/2017. Zodra deze laag is aangelegd volgen wij onmiddellijk met het aanleggen van de parkeerstroken, voetpaden en opritten in deze fase. We zullen de werken bijgevolg dus verder uitbreiden met een 2de fase.

  Fase 2 start vanaf het kruispunt thv van Erkegemstraat nr. 11 tot en met het kruispunt met de Wollestraat. Het kruispunt met de Wollestraat zal dus ook worden opgebroken maar, uiteraard ook terug aangevuld worden met steenslag zodat er tijdelijk nog doorgang kan worden voorzien voor het verkeer. Op dinsdag 30/05/2017 zal er aan de kant met de pare huisnummers ook al gewerkt worden. Wij zullen aan deze kant al de opritten moeten opbreken voor het plaatsen van de bronbemaling op 31/05/2017. De opritten worden tijdelijk ook terug aangevuld met steenslag na het plaatsen van de bronbemaling. Dit tijdelijk want op vrijdag 02/06/2017 gaan we over tot de opbraak van de rijweg voor het plaatsen van de riolering. Mogen wij u dus vriendelijk vragen om uw wagen(s) buiten de werfzone te parkeren. Dit voor vrijdag 02/06/2017 (07.00u). Dit om een goede opstart van de werken te verzekeren. U plaatst uw wagen het best in de Wollestraat, ofwel op de brug richting de E40 voorbij onze materialen. Probeer om allen uw wagens aan dezelfde kant van de rijweg te parkeren zodat het voor ons ook nog mogelijk blijft een doorgang te hebben voor ons werfverkeer.

  Voor het geval er nog vragen of onduidelijkheden zijn aarzel dan niet contact op te nemen met Lorenzo. Meestal aanwezig op de werf op via de postbus aan de keet bij Diep in de zee. Hopend op een goede samenwerking danken wij u bij voorbaat.

   

  Mvg,

  Lorenzo

  Aannemingen De Witte

  Maldegem

 • Start riolerings- en wegenwerken in de Erkegem- en Wollestraat

  dinsdag 18 april 2017
  In de week van 17 april start Aannemingen Dewitte met de riolerings- en wegenwerken in de Erkegemstraat. Je vindt alle info in het bijgaande document.
  foto Start riolerings- en wegenwerken in de Erkegem- en Wollestraat
 • Wegtracé voor Ergekem- en Wollestraat goedgekeurd door Gemeenteraad op 23 juni 2016

  vrijdag 24 juni 2016 foto Wegtracé voor Ergekem- en Wollestraat goedgekeurd door Gemeenteraad op 23 juni 2016

   

  In februari keurde de Gemeenteraad de wegen- en rioleringswerken goed voor een deel van de Erkegem- en Wollestraat. Om de werken te kunnen uitvoeren, diende Aquafin een stedenbouwkundige aanvraag in, daarin zit een voorstel van wegtracé. De Gemeenteraad heeft het wegtracé goedgekeurd.  

  In een deel van de Erkegemstraat en de Wollestraat komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij het vuile water afgeleid wordt naar de rioleringen in de Hertsbergsestraat en het regenwater afgeleid wordt naar de Bornebeek. Daarna wordt de bovenbouw aangepakt: deels in asfalt en deels in betonstraatstenen.

  De totale kost van deze werken wordt geraamd op 902.641 euro inclusief btw. De gemeente kan rekenen op 420.467 euro toelagen.

  De ontwerpplannen werden opgemaakt door studiebureau Arcadis en goedgekeurd in februari 2016. De gemeente werkt voor die zuiveringswerken samen met Aquafin, die optreedt als opdrachtgevend bestuur.

  Aquafin diende nu een stedenbouwkundige aanvraag in, inclusief een voorstel van wegtracé van de Erkegemstraat en Wollestraat.

 • Ontwerpplan goedgekeurd door Gemeenteraad op 18 februari 2016

  vrijdag 19 februari 2016
  In een deel van de Erkegem- en Wollestraat moeten wegen- en rioleringswerken uitgevoerd worden. De totale kost van deze werken wordt geraamd op 902.641 euro inclusief btw. De gemeente kan rekenen op 420.467 euro toelagen. Aan de Gemeenteraad werd gevraagd om het ontwerp goed te keuren.
  foto Ontwerpplan goedgekeurd door Gemeenteraad op 18 februari 2016

  Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij het vuile water afgeleid wordt naar de rioleringen in de Hertsbergsestraat en het regenwater afgeleid wordt naar de Bornebeek. Daarna wordt de bovenbouw aangepakt: deels in asfalt en deels in betonstraatstenen.  

  Om beken en rivieren terug proper te krijgen verplicht Europa de gemeenten om de afvoer van huishoudelijk afvalwater te scheiden van de afvoer van het regenwater. Het huishoudelijk afvalwater moet gezuiverd worden, het regenwater moet naar een waterloop afgevoerd worden. Naar aanleiding van die verplichting heeft de gemeente al heel wat werken uitgevoerd, straks ook in een deel van de Erkegem- en Wollestraat. De gemeente werkt voor die zuiveringswerken samen met Aquafin, die zal optreden als opdrachtgevend bestuur. Voor deze werken ontvangt de gemeente 420.467 euro subsidies. 

  Studiebureau Arcadis maakte een ontwerp op voor de heraanleg van het betrokken gedeelte van de Erkegem- en Wollestraat. Het ontwerp omvat een bestek, de plannen en de raming van de opdracht. Dit ontwerp werd nu voorgelegd aan de Gemeenteraad ter goedkeuring.

 • Stand van zaken en de volgende stappen in het dossier riolerings- en wegenwerken Erkegem- en Wollestraat

  donderdag 11 februari 2016


  Stand van zaken en de volgende stappen: 

  1. Na de bewonersvergadering in 2014 is het voorontwerp aangepast moeten worden. Dit heeft voor vertraging gezorgd waardoor de werken niet in 2015 konden starten.
  2. In september 2015 heeft de Gemeenteraad goedkeuring gegeven aan Eandis om het bovengrondse elektriciteitsnet in de Wollestraat ondergronds te brengen en de openbare verlichting te moderniseren en te vernieuwen.
  3. Intussen is het wegen- en rioleringsplan afgewerkt. Het wordt op 18 februari 2016 ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad.
  4. Na goedkeuring door de Gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd aan de Gouverneur.
  5. Nadien volgt de aanbestedingsprocedure en het toewijzen van een aannemer.
  6. Als de aannemer gekend is, wordt de startdatum van de werken besproken.
  7. Dan nodigen we de betrokken bewoners uit voor een vergadering samen met de aannemer.

  Contactpersoon bij de gemeente: diensthoofd-coördinator Marc Daveloose.

 • Ondergronds brengen van netten in Wollestraat

  vrijdag 18 september 2015
  Aan de Gemeenteraad werd de goedkeuring gevraagd voor het ontwerp van Eandis om de elektriciteitsleidingen ondergronds te brengen in de Wollestraat. De kosten zijn ten laste van de gemeente en worden geraamd op 23.899,32 euro exclusief btw.
  foto Ondergronds brengen van netten in Wollestraat

  Er zijn riolerings- en wegeniswerken gepland in de Erkgemstraat en Wollestraat. De gemeente stelt voor om van deze werken gebruik te maken om het bovengrondse elektriciteitsnet in de Wollestraat ondergronds te brengen. Eandis maakte een ontwerp op. Eandis zal ook instaan voor het moderniseren en vernieuwen van de openbare verlichting. De werken zullen nog dit najaar uitgevoerd worden.

 • Werken aan de nutsleidingen in de Wollestraat en Erkegemstraat

  maandag 27 juli 2015

  Naar aanleiding van de geplande rioleringswerken in de Wolle- en Erkegemstraat moeten er eerst aanpassingswerken gebeuren aan de nutsleidingen. Vanaf maandag 10 augustus 2015 werkt aannemer Lamote aan de nutsleidingen voor aardgas, elektriciteit en water. Synductis coördineert de werken voor Eandis en FARYS.

   

Foto's

 • rioolbuis
Terug naar overzicht
LCP