Walbrugstraat en Wollestraat in het nieuw

Updates

 • Zomerdroogte voorkomen? Iedereen kan helpen!

  donderdag 5 maart 2020
  Misschien wist je het nog niet, maar de grondwatervoorraden in Vlaanderen zijn erg klein in vergelijking met de rest van Europa. We wonen namelijk met velen op een kleine oppervlakte waardoor veel zones verhard zijn.
  foto Zomerdroogte voorkomen? Iedereen kan helpen!

  Om (lange) droogteperiodes te kunnen overbruggen, moet het grondwaterpeil dus stijgen. Enkele regenbuien zijn niet voldoende. Het hemelwater zoveel mogelijk ter plekke laten insijpelen en overbodige verharding wegnemen, is de boodschap.

  Ontharden: wat doet de gemeente en wat kan jij doen?

  Wat doet de gemeente?

  • Bij de (her)aanleg van openbare parkings gebruiken we waterdoorlaatbare tegels. Ervaring leerde ons dat niet alle grasdallen even comfortabel zijn. Intussen gebruiken we meer gebruiksvriendelijke materialen.
  • Bij de aanleg van nieuwe verkavelingen komen de wegen, op plaatsen waar het dit toelaat, in zogenaamde karresporen (graszone in het midden) in plaats van een volledig verharde rijweg.
  • Bij de verfraaiing van oudere wijken, zoals De Vijvers, Erkegem, Baron Pecsteen, Kevergem, Kroonhove … komen er al sinds jaren minder verharde voetpaden en meer graszones.
   Voortaan verharden we opritten niet meer over de volledige breedte.

   Voorbeeld
   : je ziet op de foto een nieuw aangelegde oprit in de Liematestraat in Ruddervoorde. Een smalle verharde zone laat het toe om de woning op een comfortabele manier te bereiken met rolwagen, buggy, op hoge hakken …

  Wat kan jij doen?

  • Ligt er voor jouw huis een veel te grote oprit of terras? Heb je plannen om deze opnieuw aan te leggen? Haal weg wat overbodig is en beperk deze tot het nodige minimum.
  • Heb je een tuinhuis of carport waarvan de dakgoot naar de openbare riolering gaat? Koppel deze af. Je kan er een regenwaterton onder plaatsen waarvan je het water kan gebruiken om je planten of moestuin te besproeien. Of je kan dit water in de bodem laten infiltreren via een zelfgemaakte of een aangekochte infiltratieput. Of je kan een vijvertje aanleggen dat bovenaan voorzien is van een grindoever.
  • Tuinpaden kan je aanleggen met kiezels of houtsnippers. Deze laten het water in de bodem dringen.

  Meer info over ontharding en waterinfiltratie:

  Zoek op internet eens naar waterdoorlatende verhardingen, dan vind je beslist inspirerende voorbeelden op de website van operatie perforatie of de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  #goedomweten

  Wist je dat … één vierkante meter onverharde grond jaarlijks 3 volle badkuipen water opvangt? Elke inspanning kan dus een groot verschil maken!

 • Zomerdroogte voorkomen? Samen kunnen we veel

  donderdag 5 maart 2020
  Je hoort het in het nieuws, je hebt het zelf ook al gemerkt en vorige week werd een eerste captatieverbod uitgevaardigd: we zijn weer in een periode van grote droogte. Spaarzaam omgaan met water is altijd geboden, maar nu nog meer. Ook structureel kan heel wat gedaan worden. Jij doet toch ook mee?
  foto Zomerdroogte voorkomen? Samen kunnen we veel

  Vorige week kondigde de gouverneur een captatieverbod af voor heel wat Oostkampse waterlopen. 

  Wist je dat de grondwatervoorraden in Vlaanderen erg klein zijn in vergelijking met de rest van Europa? We wonen namelijk met velen op een kleine oppervlakte waardoor veel zones verhard zijn. Om (lange) droogteperiodes te kunnen overbruggen, moet het grondwaterpeil dus stijgen. Enkele regenbuien zijn niet voldoende. Het regenwater zoveel mogelijk ter plekke laten insijpelen en overbodige verharding wegnemen, is dan ook cruciaal. 

  Het waterprobleem is er een dat we maar met vereende krachten zullen kunnen aanpakken. Jij doet toch ook mee? 

  Hoe ga je spaarzaam om met drink- en regenwater? 

  • Hou de kraan zoveel mogelijk dicht. 
  • Verzamel de was: doe liever 1 grote was dan 10 kleintjes. Idem voor de vaatwas.
  • Zorg voor een zuinige installatie (wasmachine, toilet, ...)
  • Sluit toilet en wasmachine aan op regenwater. 
  • Gebruik voor de tuin regenwater. 
  • Het is beter om in je tuin 1 x / week veel water te geven dan elke dag kortstondig. 
  • Hergebruik water. Voorbeeld: groenten gespoeld? Gebruik dit water om de planten water te geven. 
  • Veeg je oprit i.p.v. die af te spuiten, overdrijf niet met het wassen van de auto. 

  Ontharden: wat doet de gemeente en wat kan jij doen?

  Wat doet de gemeente?

  • Bij de (her)aanleg van openbare parkings gebruiken we waterdoorlaatbare tegels. Ervaring leerde ons dat niet alle grasdallen even comfortabel zijn. Intussen gebruiken we meer gebruiksvriendelijke materialen.
  • Bij de aanleg van nieuwe verkavelingen komen de wegen, op plaatsen waar het dit toelaat, in zogenaamde karresporen (graszone in het midden) in plaats van een volledig verharde rijweg.
  • Bij de verfraaiing van oudere wijken, zoals De Vijvers, Erkegem, Baron Pecsteen, Kevergem, Kroonhove … komen er al sinds jaren minder verharde voetpaden en meer graszones.
   Voortaan verharden we opritten niet meer over de volledige breedte.

   Voorbeeld: je ziet op de foto een nieuw aangelegde oprit in de Liematestraat in Ruddervoorde. Een smalle verharde zone laat het toe om de woning op een comfortabele manier te bereiken met rolwagen, buggy, op hoge hakken …

  Wat kan jij doen?

  • Ligt er voor jouw huis een veel te grote oprit of terras? Heb je plannen om deze opnieuw aan te leggen? Haal weg wat overbodig is en beperk deze tot het nodige minimum.
  • Heb je een tuinhuis of carport waarvan de dakgoot naar de openbare riolering gaat? Koppel deze af. Je kan er een regenwaterton onder plaatsen waarvan je het water kan gebruiken om je planten of moestuin te besproeien. Of je kan dit water in de bodem laten infiltreren via een zelfgemaakte of een aangekochte infiltratieput. Of je kan een vijvertje aanleggen dat bovenaan voorzien is van een grindoever.
  • Tuinpaden kan je aanleggen met kiezels of houtsnippers. Deze laten het water in de bodem dringen.

  Meer info over ontharding en waterinfiltratie:

  Zoek op internet eens naar waterdoorlatende verhardingen, dan vind je beslist inspirerende voorbeelden op de website van operatie perforatie of de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

  #goedomweten

  Wist je dat … één vierkante meter onverharde grond jaarlijks 3 volle badkuipen water opvangt? Elke inspanning kan dus een groot verschil maken!

 • Wollestraat en Walbrugstraat in het nieuw

  vrijdag 30 mei 2014 foto Wollestraat en Walbrugstraat in het nieuw

  Begin april 2013 is de gemeente, samen met nutsmaatschappij Eandis, gestart met werken in de Wollestraat en Walbrugstraat. Ook een klein deel van de Hertsbergsestraat werd onder handen genomen. In deze straten lagen de nutsleidingen nog bovengronds en waren de voetpaden in zeer slechte staat. Langs weerszijden van de Wollestraat en Walbrugstraat stonden ook boompjes die de voetpadverharding aantastten. Een grondige heraanleg was dan ook nodig.

  Resultaat

  • De nutsleidingen liggen ondergronds.
  • Er is nieuwe straatverlichting.
  • De voetpaden zijn volledig nieuw.
  • Ook het groen is volledig vernieuwd en uitgebreid. Belangrijk hierbij is het onderhoudsvriendelijke karakter ervan. De wijk is opgefrist, aangenamer en groener.

  Het principe

  Bij deze heraanleg heeft de gemeente volgende principes toegepast:

  • In de hoofdstraat wordt aan 1 zijde een voetpad aangelegd, aan de andere kant komt een groenzone. In de zijstraten worden geen voetpaden aangelegd.
  • Er worden geen bomen in voetpaden ingeplant. Er worden enkel bomen aangeplant in daartoe voorziene en geschikte groenzones. Op deze manier krijgen de bomen de kans om uit te groeien tot een volwaardige boom.
  • Bij de keuze van de boomsoorten wordt rekening gehouden met de beschikbare groeiruimte.
  • Openbare verlichting wordt voorzien aan de zijde van het voetpad of waar er geen bomen geplant worden. Op deze manier vormen de verlichtingspalen geen belemmering voor het groeien van de bomen.
  • Bij voldoende brede straten worden geen parkeerplaatsen aangelegd. Er moet geparkeerd worden op straat. Het verkeer wordt hierdoor afgeremd en de snelheid van de auto’s daalt. Zo wordt een veiligere wijkomgeving bekomen.

  Indien mogelijk zal dit principe ook toegepast worden bij de heraanleg van andere wijken.

 • Start werken in Wollestraat, Walbrugstraat en deel Hertsbergsestraat

  donderdag 11 april 2013
  Het ondergronds brengen van de nutsleidingen en het vernieuwen van de openbare verlichting in de Wolle-, Walbrug- en gedeelte Hertsbergsestraat zijn gestart. Na deze werken vernieuwt de gemeente de voetpaden en de groenbeplanting. Zo krijgt de wijk een nieuwe, frisse look.
  foto Start werken in Wollestraat, Walbrugstraat en deel Hertsbergsestraat

  De gemeente zal de Wolle- en Walbrugstraat opfrissen, aangenamer en groener maken en ervoor zorgen dat de gemeentelijke diensten de groenzones beter kunnen onderhouden.

  De wijk zal na de werken een nieuwe, frisse look hebben: de nutsleidingen komen ondergronds, er komt nieuwe verlichting, er komen nieuwe voetpaden en het groen wordt vernieuwd. In de hoofdstraten komt een voetpad aan één zijde, aan de andere kant komt een groenzone.

  De werken door de nutsmaatschappijen brengen niet veel verkeershinder met zich mee. Er wordt enkel in de voetpadzone gewerkt.

  Meer info: dienst Publieke Ruimte | tel 050 819 880 | wegen@oostkamp.be

 • Moderniseren energieleidingen Hertsbergsestraat, Walbrugstraat, Wollestraat en Erkegemstraat

  donderdag 25 oktober 2012
  Op 25 oktober besliste de Gemeenteraad over het ondergronds brengen en moderniseren van het elektriciteitsnet en het openbaar verlichtingsnet in de Hertsbergsestraat, Walbrugstraat, Wollestraat en Erkegemstraat. De totale kostprijs is geraamd op 540.418,5 euro.
  foto Moderniseren energieleidingen Hertsbergsestraat, Walbrugstraat, Wollestraat en Erkegemstraat

  Imewo moet tegen 2014 18km bovengrondse elektriciteitsleidingen vervangen. In dit dossier worden de leidingen in de Hertsbergsestraat, Walbrugstraat, Wollestraat en Erkegemstraat gemoderniseerd. Dit wil zeggen dat de bovengrondse elektriciteitsleidingen ondergronds worden gebracht. De bovengrondse aansluitingen van woningen worden tegelijkertijd ondergronds gebracht.

  In opdracht van de gemeente worden de openbare verlichtingsnetten ondergronds gebracht en de verlichtingsarmaturen in deze straten vernieuwd. De gemeente investeert hiervoor meer dan 750.000 euro verspreid over 3 jaar.

  Voor het ondergronds brengen en vernieuwen van de netten in de Hertsbergsestraat, Walbrugstraat, Wollestraat en Erkegemstraat wordt gerekend op 471.417 euro. Dit is ten laste van Imewo. Voor het moderniseren van het openbaar verlichtingsnet betaalt de gemeente 69.000 euro exclusief BTW.

  Imewo zal ook in de volgende straten de netten nog vernieuwen: Volderstraat, Molenstraat, Fonteinstraat, Maciebergstraat, Meulemanstraat. In de Boudewijnstraat en de Wilgenstraat wordt de verlichting nog vernieuwd.

   

Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp

Deelgemeente

Oostkamp
LCP