Walbrugstraat en Wollestraat in het nieuw

Updates

 • Wollestraat en Walbrugstraat in het nieuw

  vrijdag 30 mei 2014 foto Wollestraat en Walbrugstraat in het nieuw

  Begin april 2013 is de gemeente, samen met nutsmaatschappij Eandis, gestart met werken in de Wollestraat en Walbrugstraat. Ook een klein deel van de Hertsbergsestraat werd onder handen genomen. In deze straten lagen de nutsleidingen nog bovengronds en waren de voetpaden in zeer slechte staat. Langs weerszijden van de Wollestraat en Walbrugstraat stonden ook boompjes die de voetpadverharding aantastten. Een grondige heraanleg was dan ook nodig.

  Resultaat

  • De nutsleidingen liggen ondergronds.
  • Er is nieuwe straatverlichting.
  • De voetpaden zijn volledig nieuw.
  • Ook het groen is volledig vernieuwd en uitgebreid. Belangrijk hierbij is het onderhoudsvriendelijke karakter ervan. De wijk is opgefrist, aangenamer en groener.

  Het principe

  Bij deze heraanleg heeft de gemeente volgende principes toegepast:

  • In de hoofdstraat wordt aan 1 zijde een voetpad aangelegd, aan de andere kant komt een groenzone. In de zijstraten worden geen voetpaden aangelegd.
  • Er worden geen bomen in voetpaden ingeplant. Er worden enkel bomen aangeplant in daartoe voorziene en geschikte groenzones. Op deze manier krijgen de bomen de kans om uit te groeien tot een volwaardige boom.
  • Bij de keuze van de boomsoorten wordt rekening gehouden met de beschikbare groeiruimte.
  • Openbare verlichting wordt voorzien aan de zijde van het voetpad of waar er geen bomen geplant worden. Op deze manier vormen de verlichtingspalen geen belemmering voor het groeien van de bomen.
  • Bij voldoende brede straten worden geen parkeerplaatsen aangelegd. Er moet geparkeerd worden op straat. Het verkeer wordt hierdoor afgeremd en de snelheid van de auto’s daalt. Zo wordt een veiligere wijkomgeving bekomen.

  Indien mogelijk zal dit principe ook toegepast worden bij de heraanleg van andere wijken.

 • Start werken in Wollestraat, Walbrugstraat en deel Hertsbergsestraat

  donderdag 11 april 2013
  Het ondergronds brengen van de nutsleidingen en het vernieuwen van de openbare verlichting in de Wolle-, Walbrug- en gedeelte Hertsbergsestraat zijn gestart. Na deze werken vernieuwt de gemeente de voetpaden en de groenbeplanting. Zo krijgt de wijk een nieuwe, frisse look.
  foto Start werken in Wollestraat, Walbrugstraat en deel Hertsbergsestraat

  De gemeente zal de Wolle- en Walbrugstraat opfrissen, aangenamer en groener maken en ervoor zorgen dat de gemeentelijke diensten de groenzones beter kunnen onderhouden.

  De wijk zal na de werken een nieuwe, frisse look hebben: de nutsleidingen komen ondergronds, er komt nieuwe verlichting, er komen nieuwe voetpaden en het groen wordt vernieuwd. In de hoofdstraten komt een voetpad aan één zijde, aan de andere kant komt een groenzone.

  De werken door de nutsmaatschappijen brengen niet veel verkeershinder met zich mee. Er wordt enkel in de voetpadzone gewerkt.

  Meer info: dienst Publieke Ruimte | tel 050 819 880 | wegen@oostkamp.be

 • Moderniseren energieleidingen Hertsbergsestraat, Walbrugstraat, Wollestraat en Erkegemstraat

  donderdag 25 oktober 2012
  Op 25 oktober besliste de Gemeenteraad over het ondergronds brengen en moderniseren van het elektriciteitsnet en het openbaar verlichtingsnet in de Hertsbergsestraat, Walbrugstraat, Wollestraat en Erkegemstraat. De totale kostprijs is geraamd op 540.418,5 euro.
  foto Moderniseren energieleidingen Hertsbergsestraat, Walbrugstraat, Wollestraat en Erkegemstraat

  Imewo moet tegen 2014 18km bovengrondse elektriciteitsleidingen vervangen. In dit dossier worden de leidingen in de Hertsbergsestraat, Walbrugstraat, Wollestraat en Erkegemstraat gemoderniseerd. Dit wil zeggen dat de bovengrondse elektriciteitsleidingen ondergronds worden gebracht. De bovengrondse aansluitingen van woningen worden tegelijkertijd ondergronds gebracht.

  In opdracht van de gemeente worden de openbare verlichtingsnetten ondergronds gebracht en de verlichtingsarmaturen in deze straten vernieuwd. De gemeente investeert hiervoor meer dan 750.000 euro verspreid over 3 jaar.

  Voor het ondergronds brengen en vernieuwen van de netten in de Hertsbergsestraat, Walbrugstraat, Wollestraat en Erkegemstraat wordt gerekend op 471.417 euro. Dit is ten laste van Imewo. Voor het moderniseren van het openbaar verlichtingsnet betaalt de gemeente 69.000 euro exclusief BTW.

  Imewo zal ook in de volgende straten de netten nog vernieuwen: Volderstraat, Molenstraat, Fonteinstraat, Maciebergstraat, Meulemanstraat. In de Boudewijnstraat en de Wilgenstraat wordt de verlichting nog vernieuwd.

   

Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp

Deelgemeente

Oostkamp
LCP