Boudewijnlaan en Wilgenbroekstraat | aanleg fietspad

Updates

 • Werken in Boudewijnlaan en Wilgenbroekstraat naderen eindfase

  zaterdag 14 februari 2015 foto Werken in Boudewijnlaan en Wilgenbroekstraat naderen eindfase

  De werken naderen hun eindfase. Wat nog moet gebeuren, is het aanplanten van het groen en het aanbrengen van de toplaag in asfalt

 • Stand van zaken aanleg fietspad in Boudewijnlaan en Wilgenbroekstraat

  maandag 22 december 2014 foto Stand van zaken aanleg fietspad in Boudewijnlaan en Wilgenbroekstraat

  Door onvoorziene omstandigheden hebben de werken een tijd stil gelegen waardoor er vertraging is opgetreden op de voorziene planning. Het provinciebestuur stelt alles in het werk om de werken zo vlug mogelijk te voltooien, de toegankelijkheid optimaal te houden en de hinder tot een minimum te beperken.

  Welke werken moeten nu nog gebeuren en wat is de impact op het verkeer?

  1. Heraanleg van het kruispunt Boudewijnlaan/Poelstraat. De Boudewijnlaan zal een lichte bocht maken naar de Poelstraat waardoor de Wilgenbroekstraat visueel niet meer in het verlengde zal liggen van de Boudewijnlaan. Tijdens de werken is het kruispunt Boudewijnlaan/ Poelstraat niet toegankelijk voor het verkeer. Fietsers zullen wel kunnen passeren.
  2. Aanleg van een verkeersremmer in de Wilgenbroekstraat ter hoogte van de grens met Brugge. Hiervoor wordt het volledige wegdek (incl. graskanten) opgebroken. Er is tijdens de werken geen doorgaand verkeer mogelijk, ook niet voor fietsers.
   Deze werken hebben tot doel de Boudewijnlaan en de Wilgenbroekstraat enkel toegankelijk te maken voor plaatselijk verkeer.
  3. De asfalteringswerken voor de onderlaag zijn achter de rug. De toplaag wordt aangebracht op een latere datum. Tijdens die werken zijn de kruispunten niet toegankelijk voor het verkeer.
 • Aanleg fietspad in Boudewijnlaan en Wilgenbroekstraat

  donderdag 21 augustus 2014 foto Aanleg fietspad in Boudewijnlaan en Wilgenbroekstraat

  Op maandag 1 september starten wegeniswerken in de Boudewijnlaan en Wilgenbroekstraat. De werken gebeuren in opdracht van het provinciebestuur en worden uitgevoerd door aannemer RTS uit Zedelgem. Als alles volgens plan verloopt, duren de werken tot eind 2014.

  Fietspad
  Er komt een fietspad in de Boudewijnlaan op de plaats waar nu de gracht ligt. De gracht wordt dus opgevuld en de bomen worden gerooid. Er komt een nieuwe gracht richting weilanden en in het komende plantseizoen worden nieuwe zomereiken geplant.

  Het fietspad komt er in samenwerking met de provincie en is een onderdeel van een functionele fietsverbinding van en naar Brugge voor het woon-werkverkeer en schoolgaande kinderen.

  Plaatselijk verkeer in de Wilgenbroekstraat en de Boudewijnlaan vanaf de Poelstraat
  Het statuut van de Wilgenbroekstraat en de Boudewijnlaan vanaf de Poelstraat zal na de werken veranderen. Voortaan zal dit deel van de Boudewijnlaan en de Wilgenbroekstraat enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer. Dit wordt aangeduid met verkeersborden.

  Om de weggebruikers zoveel mogelijk te ontmoedigen de Wilgenbroekstraat te gebruiken,

  1. komt er ter hoogte van de grens met Brugge een verkeersremmer zoals in de Van Cailliedreef in Moerbrugge
  2. wordt het kruispunt Boudewijnlaan/Poelstraat heringericht. De Boudewijnlaan zal een lichte bocht maken naar de Poelstraat waardoor de Wilgenbroekstraat visueel niet meer in het verlengde zal liggen van de Boudewijnlaan.

  Verkeer tijdens de werken
  Tijdens de werken zijn de Boudewijnlaan en de Wilgenbroekstraat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Fietsers kunnen wel door en zullen tijdens de werken de fietssuggestiestrook aan de kant van de woningen kunnen gebruiken.

Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Provincie West-Vlaanderen
 • Aannemer: RTS Zedelgem
 • Startdatum: maandag 1 september 2014
 • Kostprijs: 339.297,73 euro

Deelgemeente

Oostkamp
LCP