Fluxys | aanleg aardgasleiding

Fluxys plant de aanleg van een aardgasleiding tussen Alveringem en Maldegem.

Updates

 • Aardgasleiding Fluxys bijna in gebruik

  dinsdag 27 oktober 2015 foto Aardgasleiding Fluxys bijna in gebruik

   

  De werken zijn bijna afgerond. Nu moeten nog enkele testen gebeuren. Als alle testen goed zijn bevonden, wordt de leiding vanaf november gebruikt.

  Welke testen waar uitgevoerd worden, leest u op de website van Fluxys 

 • Testen nieuwe leidingen Fluxys kan lawaai met zich meebrengen

  vrijdag 14 augustus 2015
  Reeds een tijdje is Fluxys bezig met de aanleg van een nieuwe aardgasleiding. De leiding loopt ook via Oostkamp. De leiding is inmiddels grotendeels aangelegd en technisch klaar. De firma A.HAK heeft de gemeente meegedeeld dat zij volgende week starten met het testen van de leidingen.
  foto Testen nieuwe leidingen Fluxys kan lawaai met zich meebrengen

  Eerst wordt de leiding getest met water, daarna met lucht onder druk. Als de testen succesvol zijn, wordt de leiding terug ontlucht. Dit ontluchten kan geluiden met zich meebrengen. Het gaat dus om lucht en/of water, niet om gas.

 • Update werken aan aardgasleiding Fluxys

  dinsdag 28 juli 2015

   

  Benieuwd naar de stand van zaken? U kan het lezen op de website van Fluxys.

 • Aanleg aardgasleiding van start

  vrijdag 20 maart 2015

  In de Sasputstraat is al een tijdje grote bedrijvigheid aan de gang. Een aannemer is er in opdracht van Fluxys gestart met de aanleg van een aardgasleiding.

  De leiding komt van Lichtervelde, loopt via de Sasputstraat richting Westkantstraat, Kortrijksestraat, Proosdijstraat naar Beernem.

  Hoe gaat men te werk?

  • Eerst komt een landmeter op het terrein om de as van het leidingtracé af te palen. Op basis van die lijn van piketten wordt de werkzone afgebakend. Dat is gestart in Ruddervoorde en schuift zo op richting Beernem. Tegen eind maart zal op het grondgebied Oostkamp de volledige werkzone afgebakend zijn.
  • Alle obstakels en vegetatie in de werkstrook wordt verwijderd.
  • Daarna worden de buizen van de leiding aangevoerd, achter elkaar gelegd en aaneen gelast.
  • Na de controle van de lasnaden, wordt de sleuf gegraven waarin de leiding wordt gelegd. De bovenkant van de leiding zit op minstens 1,1 meter diep. De verschillende grondlagen worden apart opgeslagen  binnen de werkstrook (teelaarde apart van diepere grondlagen) om ze achteraf weer in de juiste volgorde te kunnen terugplaatsen.
  • Tot slot worden de aarde teruggeplaatst en worden verschillende testen uitgevoerd (druk en dichtheid). De leiding wordt bovengronds zichtbaar gemaakt met merktekens (gele luchtbakens voor de helikopterpatrouilles en oranje paaltjes langs de perceelsgrenzen).
  • Fluxys besteedt veel aandacht aan het plaatsherstel. Zo worden drainagesystemen hersteld en worden afsluitingen, afrasteringen en eigendomspalen teruggeplaatst.

  Volgens de huidige planning zullen de werken in Oostkamp gedaan zijn in de loop van juli.

  Meer info op de website van Fluxys: 

  van Alveringem tot Maldegem

  Algemene info over hoe de aanleg van een leiding in zijn werk gaat

   

   

 • Infozitdag Fluxys aardgasleiding: 17 juli 2014

  woensdag 2 juli 2014

  Fluxys plant de aanleg van een aardgasleiding tussen Alveringem en Maldegem. In het kader van de stedenbouwkundige vergunning organiseert de gemeente Oostkamp een openbaar onderzoek van 20 juni tot en met 18 augustus waarbij inspraakreacties kunnen worden ingediend.

  Fluxys organiseert in het kader hiervan een informatiezitdag donderdag 17 juli in Riderfort, van 14 tot 17 uur. 

 • Milieueffectrapport gasleiding Fluxys ter inzage in OostCampus

  vrijdag 6 september 2013

  Het aardgasbedrijf Fluxys plant om een nieuwe gasleiding aan te leggen tussen Alveringem en Maldegem. De leiding zal ook over het grondgebied Oostkamp lopen. Het milieueffectrapport (MER) is nu klaar en ligt van 3 september tot 3 oktober 2013 ter inzage in OostCampus, loket wonen & omgeving.

  De leiding loopt over een afstand van ongeveer 74 kilometer van Alveringem over Poperinge, Vleteren, Lo-Reninge, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Houthulst, Staden, Hooglede, Kortemark, Torhout, Lichtervelde, Oostkamp en Beernem tot in Maldegem.

  In een aantal gemeenten waaronder Oostkamp zal Fluxys ook een bovengrondse installatie bouwen. De aanleg van de leiding en de bouw van de installaties starten pas nadat alle vergunningen zijn verkregen. Volgens de huidige planning wordt begin 2015 gestart met de aanleg. De leiding kan in het najaar van 2015 in gebruik genomen worden.

  Voorafgaand aan de aanvragen voor de eigenlijke stedenbouwkundige en milieuvergunningen is nu het milieueffectrapport (MER) voor het volledige tracé afgewerkt. Vooraleer dit rapport kan goedgekeurd worden, kan het publiek het ontwerp van het milieueffectrapport gedurende 30 dagen inkijken. Dit kan vanaf dinsdag 3 september 2013 tot donderdag 3 oktober 2013 in loket wonen & omgeving (loket 4) in OostCampus, Siemenslaan 1 in Oostkamp. De openingsuren zijn van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Op woensdag ook van 13.30 tot 19 uur.

  Opmerkingen over dit ontwerp moeten gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen tegen uiterlijk 3 oktober 2013. Zij geven alle bemerkingen voor onderzoek door aan de dienst MER van de Vlaamse Gemeenschap. Opmerkingen of bezwaren mogen ook rechtstreeks gericht worden aan Departement LNE, Dienst Milieueffectenrapportagebeheer, Inspraak project-MER Leidingstraat Alveringem – Maldegem, Kon. Albert II – laan 20 bus 8 in 1000 Brussel.

   

Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Fluxys
LCP