OCMW-woningen Valentijn Hennemanstraat

Updates

 • Opening woningen Valentijn Hennemanstraat

  vrijdag 10 juni 2016
  Op vrijdag 10 juni werden de gerenoveerde woningen in de Valentijn Hennemanstraat in Moerbrugge geopend.
  foto Opening woningen Valentijn Hennemanstraat

  De 7 OCMW-woningen in de Valentijn Hennemanstraat in Moerbrugge werden grondig gerenoveerd. De woningen zijn klaar en ze werden op vrijdag 10 juni in gebruik genomen. Er werd ook een herdenkingsplaat onthuld. 

  Het OCMW heeft 7 ouderenwoningen in de Valentijn Hennemanstraat. De woningen werden destijds gebouwd door de toenmalige COO en waren dringend aan renovatie toe. De OCMW-raad besliste om de woningen grondig te renoveren en stelde Ann Gyssels aan als architect. Er werd beroep gedaan op de VMSW die vanuit de Vlaamse overheid een tussenkomst in de leningslast voorzag. Het totaalbedrag van de renovatie van deze 7 woningen bedraagt 710.000 euro. De bouwwerken startten in mei 2014 en werden begin dit jaar beëindigd.  

  Alle woningen zijn toegankelijk voor rolwagengebruikers en er werd fors ingezet op duurzaamheid. Iedere woning heeft 2 slaapkamers. Er is een gemeenschappelijke fietsenbergplaats en berging. De tuin is collectief. Er zijn enkele garages te huur. Intussen zijn alle woningen verhuurd en bewoond. 

  Op vrijdag 10 juni werden de woningen officieel in gebruik genomen en wordt een herdenkingsplaat onthuld.

  Sfeerbeelden

 • Renovatieproject Valentijn Hennemanstraat

  dinsdag 18 februari 2014 foto Renovatieproject Valentijn Hennemanstraat

  OCMW Oostkamp start dit jaar met de renovatie van de 7 huurwoningen in de Valentijn Hennemanstraat in Moerbrugge. Op 6 februari werd het gunningsvoorstel voor de 3 loten (ruwbouw en binnenafwerking; sanitair, verwarming, ventilatie; elektriciteit) door de OCMW-raad goedgekeurd en dit onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. De kostprijs wordt geraamd op 677.311,83 euro exclusief btw.

  Omdat de vergrijzing zich verder doorzet, wil OCMW Oostkamp een belangrijke rol blijven spelen in de ouderenzorg. Enerzijds via de uitbreiding van Zorgsite Ter Luchte, anderzijds door het mogelijk te maken langer zelfstandig te wonen.

  In 2014 worden daarom de 7 seniorenwoningen in de Valentijn Hennemanstraat in Moerbrugge gerenoveerd. In de OCMW-raad van september 2010 werd de ontwerpopdracht voor de renovatie gegund aan architect Ann Gyssels. In 2011 werden de plannen geconcretiseerd en de procedure werd opgestart om een subsidie te krijgen van de Vlaamse Regering in het kader van de realisatie van een sociaal woonproject.

  In januari 2012 werd het definitieve plan en de raming van de renovatie goedgekeurd door de OCMW-raad waarna de stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd. Die werd in mei 2012 goedgekeurd. Het ontwerpdossier werd opgemaakt, maar de gewijzigde subsidieregeling zorgde ervoor dat het project zo’n 1,5 jaar stil lag. Op 18 oktober 2013 ontving OCMW Oostkamp dan toch de goedkeuring van het ontwerp zodat de aanbestedingsprocedure kon worden opgestart.

  In de OCMW-raad van 6 februari werd het gunningsvoorstel voor de 3 percelen goedgekeurd, onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW):

  • perceel 1: ruwbouw en binnenafwerking;

  • perceel 2: sanitair, centrale verwarming en ventilatie;

  • perceel 3: elektriciteitswerken.

  De kost voor de renovatie van de 7 sociale huurwoningen wordt geraamd op 677.311,83 euro exclusief btw. Het project komt in aanmerking voor een tussenkomst in de leninglast door de Vlaamse overheid.

  Zodra het OCMW de goedkeuring krijgt van de VMSW, kan gestart worden met de renovatiewerken van de 7 woningen. De renovatie zal naar schatting ruim 1 jaar in beslag nemen.

   

  Meer info: OostCampus | welzijn (loket 3) | tel 050 819 960 | socialedienst.ocmw@oostkamp.be

 • Renovatieproject OCMW in Valentijn Hennemanstraat

  vrijdag 25 oktober 2013 foto Renovatieproject OCMW in Valentijn Hennemanstraat

  OCMW Oostkamp start volgend jaar met de renovatie van de 7 huurwoningen in de Valentijn Hennemanstraat in Moerbrugge. Op 18 oktober kreeg het OCMW namelijk de goedkeuring van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De kostprijs wordt geraamd op 677.311,83 euro (excl. btw).

  Het OCMW van Oostkamp heeft 7 seniorenwoningen in de Valentijn Hennemanstraat in Moerbrugge die gerenoveerd moeten worden.
  In de OCMW-raad van september 2010 is de ontwerpopdracht voor de renovatie gegund aan architect Ann Gyssels. In 2011 zijn de plannen geconcretiseerd en is de procedure opgestart om een subsidie van de Vlaamse Regering te bekomen in het kader van de realisatie van een sociaal woonproject.

  In januari 2012 zijn het definitieve plan en de raming van de renovatie goedgekeurd door de OCMW-raad waarna de stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd. Na de goedkeuring in mei 2012 is het ontwerpdossier opgemaakt.

  In de OCMW-raad van 9 juli 2012 zijn de voorliggende ontwerpen, ramingen en bepaling van wijze van gunning voor volgende werken goedgekeurd:

  • ruwbouw en binnenafwerking;
  • sanitair, centrale verwarming en ventilatie;
  • elektriciteitswerken.

  De goedkeuring hiervan door de VMSW liep echter vertraging op omdat de Vlaamse Regering eind 2012 de subsidieregels voor de realisatie van sociale woonprojecten wijzigde.

  Op 18 oktober ontving OCMW Oostkamp dan toch de goedkeuring van de VMSW zodat de aanbestedingsprocedure via open aanbesteding kan starten. De renovatie van de 7 sociale huurwoningen is geraamd op 677.311,83 euro (excl. btw) en komt in aanmerking voor een tussenkomst in de leninglast. De renovatiewerken van de 7 woningen starten hopelijk nog voor midden 2014 (afhankelijk van het weer) en zullen naar schatting 1 jaar duren.

   

Foto's

 • IMG_2911.JPG
 • IMG_2912.JPG
 • IMG_2913.JPG
 • IMG_2914
 • IMG_2915.JPG
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: OCMW Oostkamp
LCP