OostCampus

Updates

 • Graffitikunst in Oostkamp

  vrijdag 16 december 2016
  Het gemeentebestuur van Oostkamp voorziet graffitikunst op de achtermuur van Ridefort en een vernieuwing van het vernielde graffitikunstwerk achteraan de site OostCampus. De uitvoering is voorzien voor het voorjaar 2017.
  foto Graffitikunst in Oostkamp

  De achtermuur van het cultuur- en sportcomplex Ridefort is een gewone bakstenen gevel. De muur is slechts voor een heel beperkt deel beschermd door groen. Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om een graffitikunstwerk op deze muur te laten aanbrengen. Dit kunstwerk zal ook de huidige losse, niet-toegelaten graffiti-tags overschilderen.

  Ook in OostCampus is er graffitikunst te vinden. Achteraan OostCampus vind je 2 kunstwerken die in een Europees samenwerkingsproject met de Vlaamse Landmaatschappij en de lokale scholen gecreëerd werden. Helaas werd 1 van beide kunstwerken een tijd geleden door vandalen vernield. De gemeente wil dit kunstwerk nu graag vervangen.

  5 graffitikunstenaars kregen de kans voor deze opdracht en mochten hun prijs en portfolio aan de gemeente bezorgen. Siegfried Vynck kreeg de opdracht voor de vernieuwing van het kunstwerk achteraan OostCampus en Sander Anseeuw zal het kunstwerk op Ridefort voor zijn rekening nemen. Leuk extraatje: Sander is zelf van Ruddervoorde. Het werk van Sander ken je misschien nog van de kunstkoeien in Ruddervoorde. Interesse om meer te zien van Sander Anseeuw? Nog tot 5 januari 2017 stelt hij tentoon in Bibliotheek-infopunt. Spring zeker eens binnen!

  De graffitikunstwerken zullen in de loop van het voorjaar 2017 gerealiseerd worden.

 • Polyvalente zaal OostCampus klaar voor gebruik

  vrijdag 4 april 2014 foto Polyvalente zaal OostCampus klaar voor gebruik

  In OostCampus werd de polyvalente zaal afgewerkt. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de nood aan grote zalen voor het verenigingsleven.

  Bij de realisatie van het bestuur- en dienstencentrum OostCampus heeft het bestuur rekening gehouden met de nood aan zalen voor activiteiten en evenementen van verenigingen. De grote oppervlakte van de site bood mogelijkheden. Er was voldoende ruimte voor de inrichting van een ruime polyvalente zaal.

  Het Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB) is beheerder van OostCampus en dus ook van de polyvalente zaal. Er werd 56.717 euro geïnvesteerd om de zaal gebruiksklaar te maken. De zaal werd uitgerust met verwarming, een sanitaire blok, frigo’s en een bar met een tapinstallatie. Er zijn plooistoelen en tafels aanwezig voor 200 personen.

  De zaal heeft een capaciteit voor een staand publiek of een zittend publiek met enkel stoelen van 475 personen. Voor een zittend publiek met tafels en stoelen is er plaats voor 350 personen.

  Er is een reglement opgesteld waarin de gebruiksduur, de huurprijzen, afspraken over verbruik van drank en de schoonmaak zijn opgenomen. Ook de procedure om de zaal te huren is beschreven. Geïnteresseerden kunnen het reglement opvragen bij loket vrije tijd (loket 1), OostCampus of raadplegen op www.oostkamp.be/organiseren

 • Inrichting van de casco-ruimte in OostCampus

  vrijdag 21 maart 2014 foto Inrichting van de casco-ruimte in OostCampus

  Op donderdag 20 maart werd goedkeuring gevraagd aan de Gemeenteraad voor het ontwerp voor de inrichting van de cascoruimte in OostCampus. Door de inrichting van deze vrije ruimte kunnen het secretariaat, de burgemeester en schepenen, de voorzitter van het OCMW en de twee secretarissen midden 2015 verhuizen van het Beukenpark naar OostCampus. De inrichting van de cascoruimte wordt geraamd op 237.045,50 euro exclusief BTW.

  In 2012 verhuisden de administratieve diensten en technische diensten van de gemeente en OCMW samen naar OostCampus. Het voorgebouw van de vroegere Coca-Colasite werd toen niet ingericht. In de toekomst zou dit gedeelte ingericht worden als bestuurscentrum. De mandatarissen en het secretariaat verhuisden niet mee en bleven in het Beukenpark. Aangezien de gemeente, zoals alle gemeenten en steden, voorzichtig moet omspringen met de middelen, werd er nu beslist om het voorgebouw nog niet in te richten. Er werd een oplossing gezocht binnen de beschikbare reserveruimtes in OostCampus.

  De vrije casco-ruimte, vooraan links van de inkom van OostCampus, biedt een alternatief. Er kunnen bureau’s ingericht worden voor bestuur en het secretariaat. Het Autonoom Gemeentebedrijf is eigenaar en beheerder van het gebouw en liet een ontwerp opmaken. Op het gelijkvloers is er voldoende ruimte voor het secretariaat en een bureau voor de gemeentesecretaris en OCMW-secretaris. Op de eerste verdieping kan een bureauruimte voor de burgemeester en de OCMW-voorzitter, een vergaderzaal en een lokaal voor de schepenen ingericht worden.

  De inrichtingswerken worden deels door eigen personeel en deels door externen uitgevoerd. De werken worden geraamd op 237.045,50 euro exclusief btw. Dit is inclusief de kost voor het inzetten van eigen personeel. De uitgave was voorzien in het meerjarenplan 2014-2019.

  Voordelen

  • Er zijn twee grote voordelen aan de verhuis van het bestuur en het secretariaat naar OostCampus. Het feit dat de mandatarissen en hun secretariaat samen zitten in 1 gebouw met de administratieve en uitvoerende diensten leidt tot een nog vlottere en efficiëntere samenwerking.

  • Daarnaast kan het Beukenpark verhuurd worden. In financieel moeilijke tijden is het belangrijk om kostenbesparende maatregelen te nemen en na te denken over extra inkomsten. Een goed beheer van het patrimonium is hiervan een voorbeeld.

 • Dakdekking OostCampus

  vrijdag 21 februari 2014 foto Dakdekking OostCampus

  Tijdens de verbouwingswerken n.a.v. de verhuis van alle diensten naar OostCampus werd enkel het dak boven de nieuw ingerichte zone voor de administratieve diensten vernieuwd. In het meerjarenplan werd opgenomen dat in 2014 de dakbedekking boven de garages, technische ruimte en het archief zou vernieuwd worden. Er wordt hiervoor 185.726,5 euro inclusief btw geraamd. Het bestek en de kostenraming werden aan de Gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. 

  In 2011 startten de verbouwingswerken aan de voormalige Coca-Cola site in de Siemenslaan. In 2012 verhuisden alle gemeentelijke en OCMW-diensten naar dit nieuwe bestuurs- en dienstencentrum. Het dak boven de nieuwe ruimte voor de administratieve diensten kreeg een nieuwe dakhuid in combinatie met extra isolatie. De zones boven de garages, technische ruimte en het archief werden niet vernieuwd. 2 jaar verder is de roofing op dit deel van het dak, dat er meer dan 20 jaar ligt, ook aan renovatie toe. Het gedeelte boven het archief wordt extra geïsoleerd. Het Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB-O) is beheerder van het gebouw en draagt de kosten voor de renovatiewerken.

   

 • Prijs Bouwmeester 2013 voor Oostkamp, gebouw OostCampus

  maandag 23 september 2013 foto Prijs Bouwmeester 2013 voor Oostkamp, gebouw OostCampus

  Op vrijdag 20 september ontving Oostkamp de prijs Bouwmeester voor het bestuur- en dienstencentrum OostCampus. Oostkamp is de laureaat in de categorie ‘Reconversie’. De jury vindt de uitzonderlijke manier waarop de gemeente met haar centrum omgaat en hoe een uitgesproken visie daarbij hand in hand gaat met ontwerpende creativiteit zeer noemenswaardig. De Prijs Bouwmeester wordt uitgereikt door de Vlaamse regering.

  De Prijs Bouwmeester wordt uitgereikt door de Vlaamse regering op initiatief van Vlaams Minister van Bestuurzaken Geert Bourgois en van Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen. Ze bekroont publieke en semi-publieke bouwheren die kwaliteit hoog in de vaandel dragen. Daarbij wordt niet enkel gekeken naar het resultaat, maar vooral naar het, vaak complexe, proces dat daaraan voorafging. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt, telkens in drie categorieën: Reconversie, Stedelijk Landschap en Collectief Wonen.

  Oostkamp won met OostCampus in de categorie ‘Reconversie’. Het Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB-O) was bouwheer van de site. De keuze om alle gemeentelijke diensten en OCMW-diensten onder te brengen in een vroegere industriële loods, is ongewoon. Ook de uitwerking van het project door de Spaanse architect Carlos Aroyo, i.s.m. ELD, is een belangrijke meerwaarde. Carlos Aroyo werd gekozen uit een aantal kandidaten via een Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester.

  De buitenkant van de loods werd behouden. Binnen werd een overdekte publieke ruimte gecreëerd, die toegang geeft tot de 6 loketten en de daarachter liggende kantoorruimte. De ruimte buffert het binnen- en buitenklimaat en levert een energie-efficiënt gebouw. Naast de opvallende architectuur en interieur vindt de Vlaamse Bouwheer dat Oostkamp een nieuwe betekenis gaf aan het ruimtelijk patroon van de gemeente. OostCampus ligt niet onder de kerktoren. De campus ligt aan de rand van het centrum en verbindt via fietsbanen en doorsteken de woonwijken met het winkelcentrum en de scholen. Er is een evenementenplein en een publiek park.

  Als laureaat ontving Oostkamp een officiële plaquette. Ze mag het logo ‘Prijs Bouwmeester 2013’ gebruiken als keurmerk voor het project OostCampus en bouwheerschap. Via deze erkenning kan Oostkamp zijn expertise delen met andere, toekomstige bouwheren.

  In de categorie ‘Reconversie’ werden nog volgende nominaties uitgereikt. Het stadsbestuur van Oostende ontving de nominatie voor De Grote Post. Het vroegere postgebouw werd omgevormd tot cultuurcentrum. De Universiteit Hasselt kreeg de nominatie voor de reconversie van de oude gevangenis tot een nieuwe campus van de Rechtsfaculiteit en het rectoraat.

  VZW Tpakt ontvangt een nominatie voor de omvorming  van het voormalige douanedepot aan de Leuvense Vaartkom tot een gebouw met culturele en educatieve bestemming.

  In de categorie ‘Stedelijk Landschap’ waren er twee laureaten: Gent met de herinrichting van het Emile Braunplein, de Korenmarkt en de open ruimte tussen de historische torens van Gent en  Deinze met de vernieuwing van de stadskern.

  In de categorie ‘Collectief Wonen’ werden geen laureaten aangeduid. De ingediende projecten konden de jury niet overtuigen.

 • Inrichting polyvalente zaal OostCampus

  vrijdag 21 december 2012 foto Inrichting polyvalente zaal OostCampus

  Op de agenda van de Gemeenteraad van donderdag 20 december stond de inrichting van de polyvalente zaal in OostCampus. De inrichting kan grotendeels gebeuren door de eigen diensten. De kosten voor de inrichting worden geraamd op 100.000 euro.

  Er is meer en meer vraag om de polyvalente zaal in OostCampus te gebruiken. De zaal is op dit ogenblik nog niet ingericht en in de huidige vorm niet bruikbaar voor evenementen. Er werd een plan uitgewerkt in overleg met de gemeentelijke vrijetijdsdiensten. De inrichting bestaat uit een sanitair blok met toiletten voor dames, heren en personen met een handicap. Er komt een berging voor drank en poetsmateriaal en een bar.

  Een groot deel van de werken kan uitgevoerd worden door eigen diensten: optrekken van de wanden, inrichten van de sanitaire blokken, elektriciteitswerken, inrichten bar en de afwerkingswerken (schilderen, betegelen, deurkaders plaatsen …). Enkel de plaatsing van de verwarmingsinstallatie wordt uitbesteed.

  Het Autonoom Gemeentebdrijf  Oostkamp (AGB-O) treedt op als bouwheer.

   

 • Eindafrekening OostCampus goedgekeurd

  donderdag 25 oktober 2012 foto Eindafrekening OostCampus goedgekeurd

  Op donderdag 25 oktober werd de eindafrekening voor de bouwwerken en de buitenaanleg van OostCampus aan de Gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring. Er werd ook een akkoord gevraagd voor het bestek om het bestaande schuifhek in OostCampus na te zien en te automatiseren en om slagbomen te plaatsen.

  Het Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB-O) heeft de bouwwerken en de omgevingswerken OostCampus uitgevoerd. Naar aanleiding van de beëindiging van deze werken werd de eindafrekening opgemaakt.

  bouwwerken

  De bouwwerken OostCampus werden toegewezen voor 5.569.392,21 euro. De uitvoering van de werken bedraagt 5.545.710,32 euro.  Er werd 22.644,99 euro extra betaald voor materiaal dat tijdens de bouwwerken werd gebruikt. In totaal werden er voor 752.182,06 euro meerwerken aangerekend. Daarbij komen nog 178.067,89 euro aan de contractueel voorziene prijsherzieningen. Zo komt de eindafrekening van de werken neer op 6.498.605,26 euro. Dit is lager dan de oorspronkelijke raming van 6.590.416,60 euro. Het gebouw is een samenwerking tussen gemeente en OCMW. De gemeente betaalt 85 % van de kost en het OCMW 15 %.

  Het totale bedrag aan meerwerken van 752.182,06 euro komt voor

  - 231.850,50 euro voor rekening van de renovatie van de dakdichting (oorspronkelijk niet voorzien);

  - 39.019,86 euro voor het geveldoek van het voorgebouw;

  - 481.311,70 euro voor toegewezen werken.

  buitenaanleg

  Het aanbestedingsbedrag voor de omgevingswerken OostCampus bedroeg 914.661,32 euro en werd volledig uitgevoerd. Daarnaast waren er nog 95.824,14 euro aan meerwerken en 11.463,74 euro aan contractueel voorziene prijsherzieningen. De totale kostprijs van de omgevingswerken bedraagt dus 1.021.949,20 euro. Ook dit is nog altijd een stuk onder de raming die kwam op 1.325.284,58 euro. Hiervoor krijgt de gemeente 110.000 euro subsidie.  

  eindafrekening

  De eindafrekening van de bouwwerken en de omgevingswerken ligt met het toegewezen bedrag, de meerwerken en de herzieningen lager dan de oorspronkelijke raming van de werken. Dit wijst erop dat AGB-O van een zeer scherpe toewijzigingsprijs kon genieten. Ook de meerwerken werden onder controle gehouden, wat bij renovatie van een bestaand gebouw niet altijd evident is.

  De vermelde bedragen zijn steeds exclusief BTW zijn omdat het gebouw en de omgevingswerken in opdracht van het AGB-O werden uitgevoerd. De verschuldigde BTW wordt gespreid over 33 jaar betaald.

  toegangscontrole

  Het bestaande schuifhek in OostCampus moet grondig nagezien en geautomatiseerd worden. Het is ook aangewezen om slagbomen te plaatsen om de toegang aan de kant van het magazijn/stapelruimte/werkplaatsen te beveiligen. De werken worden uitgevoerd door AGB-O. De kostprijs wordt geraamd op 15.000 euro exclusief BTW. Het bestek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad.

 • Toespraak Burgemeester Officiële Opening OostCampus

  vrijdag 29 juni 2012 foto Toespraak Burgemeester Officiële Opening OostCampus

Foto's

 • 1203 ca oostkamp 059.jpg
 • 1203 ca oostkamp 064.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 001.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 002.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 003.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 004.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 005.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 006.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 007.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 008.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 009.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 010.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 011.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 012.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 013.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 014.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 015.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 016.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 017.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 018.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 021.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 022.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 024.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 025.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 027.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 029.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 032 - kopie.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 033.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 034.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 036.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 039.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 040.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 048.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 053.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 077.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 083.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 084.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 089.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 091.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 095.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 096.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 100.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 101.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 102.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 115.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 117.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 118.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 132.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 138.jpg
 • 1206 ca oostcampus a 141.jpg
 • DSC_6366
Terug naar overzicht
LCP