Emiel Welvaertstraat | riolerings- en wegenwerken

De Emiel Welvaertstraat wordt heraangelegd. In de straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de straat krijgt een vernieuwde uitstraling. Naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, moet ook het regenwater van de woningen gescheiden worden van het afvalwater. Na de werken is er in de Emiel Welvaertstraat eenrichtingsverkeer richting Kwadeplasstraat.

Updates

 • Emiel Welvaertstraat samen met de bewoners officieel heropend.

  dinsdag 8 maart 2016 foto Emiel Welvaertstraat samen met de bewoners officieel heropend.


  Op zaterdag 5 maart werd de Emiel Welvaertstraat feestelijk heropend.

  Na de verwelkoming door burgemeester Luc Vanparys nam schepen van Openbare Werken Sebastian Vande Ginste het woord:

  "De Emiel Welvaertstraat is een van de weinige straten in onze gemeente die naar een lokale bekendheid vernoemd is. Emiel Welvaert zat tussen 1888 en 1938 in de Oostkampse Gemeenteraad. In die 50 jaar was hij ook schepen (1898-1922), eerste schepen (1922-1937) en waarnemend burgemeester (1937). Hij was professioneel actief als landbouwer op de hoeve Joyeuse Pensee. Van 1935 tot aan zijn overlijden in 1946 woonde hij in de Brugsestraat (huidig nummer 73).

  De werken die het voorbije jaar plaatsvonden, beoogden drie doelen:
  (1) aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel,
  (2) heraanleg van de straat en
  (3) aanpassen van het verkeersregime. De straat kreeg eenrichtingsverkeer en werd ontworpen en aangelegd als een zone 30.

  Het dossier kende een opvallend snel verloop. In het voorjaar van 2014 werden de eerste stappen gezet. Er werd sterk ingezet op inspraak met de bewoners die op verschillende momenten de kans kregen om zich over het concept uit te spreken. De werken zelf vingen in april 2015 effectief aan.

  Het kostenplaatje voor het volledige project bedraagt om en bij de 350.000 euro. Het studiebureau Lobelle stond in het voor het ontwerp. Aannemer Vuylsteke heeft de werken uitgevoerd. Onze dienst Publieke Ruimte en onze dienst Communicatie droegen bij aan de vlotte voortgang van en heldere communicatie over deze werken.

  Het is ook een bijzonder dossier voor voormalig schepen Luc Vande Caveye. Hij volgde -als schepen van openbare werken- deze werken vanuit het College op. De werken werden eind vorig jaar al voltooid waardoor dit dan ook mag gezien worden als het laatste ‘openbaar werk’ dat hij van begin tot einde als schepen heeft opgevolgd."

   

  Daarna sprak Hendrik Debruyne namens de bewoners.

  Na de toespraken werd de straat onder leiding van fanfare d’Echte Sloebers ingewandeld en werden de bewoners getrakteerd op een receptie.

  U vindt hier enkele foto's.

 • Beugels en hagen komen weldra

  vrijdag 22 januari 2016

   

  De vernieuwingswerken zijn bijna voltooid. De aannemer moet enkel nog de beugels in de plantvakken plaatsen en de haag planten. Door een fout in het productieproces moesten nieuwe beugels gemaakt worden. De firma die dit gespecialiseerd werk doet, is overbevraagd. Dit had een lange wachttijd tot gevolg. Vandaar dat de beugels pas nu klaar zijn.

  De aannemer plaatst de beugels in de eerste week van februari. Als het weer het toelaat, zal de aannemer in februari de hagen planten.

 • Werken Emiel Welvaertstraat - stand van zaken

  donderdag 30 april 2015

   

  De werken aan de nutsvoorzieningen hebben een week vertraging opgelopen. Aannemer I. Vuylsteke start bijgevolg niet op 4 mei maar op maandag 11 mei.

 • Werken in Emiel Welvaertstraat starten op 13 april

  vrijdag 3 april 2015

  De riolerings- en wegenwerken in de Emiel Welvaertstraat tussen de Brugsestraat en de Kwadeplasstraat starten op maandag 13 april 2015.

  Er zullen twee firma’s werken:

  • aannemer I. Vuylsteke: voert in opdracht van de gemeente de riolerings-, afkoppelings- en wegenwerken uit;
  • aannemer Lamote: werkt in opdracht van Synductis aan de nutsleidingen.

  Van april tot aan het bouwverlof worden de riolerings- en afkoppelingswerken uitgevoerd. Na het bouwverlof wordt de nieuwe weg aangelegd.

  Hoe de straat er in de toekomst zal uitzien, kan u bekijken op het plan dat u hiernaast kan downloaden.

 • Boren van proefsleuven in de Emiel Welvaertstraat

  woensdag 14 januari 2015

  Na de informatievergadering op 21 mei 2014 is het dossier voor de herinrichting van de Emiel Welvaertstraat verder administratief voorbereid: studiebureau Lobelle heeft het plan getekend, de Gemeenteraad heeft het dossier goedgekeurd en de aanbestedingsprocedure is afgerond. De werken zijn toegewezen aan aannemer I. Vuylsteke uit Meulebeke. 

  De Emiel Welvaertstraat wordt een zone 30 met eenrichtingsverkeer, waarbij men de straat inrijdt vanaf de Brugsestraat richting Kwadeplasstraat.  

  Als voorbereiding op de eigenlijke wegeniswerken zal de aannemer op verschillende plaatsen in het voetpad proefsleuven boren. Dit is nodig om de exacte ligging van de nutsleidingen ten opzichte van de rioleringen te kennen. Hiervoor moet een kraan geplaatst worden. Er is dus enige verkeershinder mogelijk. De boringen zijn gepland op woensdag 14 januari en duren, zonder onvoorziene omstandigheden, één dag.

   

 • Ontwerper voor riolerings- en wegenwerken Emiel Welvaertstraat

  vrijdag 21 september 2012 foto Ontwerper voor riolerings- en wegenwerken Emiel Welvaertstraat

  In de Emiel Welvaertstraat tussen de Brugsestraat en de Kwadeplasstraat moeten het wegdek en de voetpaden hersteld worden. De gemeente wil van de gelegenheid gebruik maken om ook de rioleringen te herstellen en een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Het is aangewezen een ontwerp te laten maken door een gespecialiseerd studiebureau. Op 20 september werd hiervoor goedkeuring gevraagd aan de Gemeenteraad.

  De gemeente hecht veel belang aan goed onderhouden wegen. Ook het scheiden van afvalwater van regenwater is een belangrijke opdracht voor het bestuur. Europa en Vlaanderen leggen de gemeenten namelijk op om het afvalwater te zuiveren en het oppervlaktewater te beschermen. De gemeente wil deze werken uitvoeren in de Emiel Welvaertstraat tussen de Brugsestraat en de Kwadeplasstraat. Na de herstellingswerken aan de rioleringen wordt de bovenbouw van de weg (voetpaden, wegdek …) vernieuwd. De gemeente wil een gespecialiseerd studiebureau aanstellen om een ontwerp op te maken. Dit zal ongeveer 30.250 euro BTW inclusief kosten.

   

Foto's

 • Emiel_Welvaertstraat (3)
Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp
 • Studiebureau: Lobelle
 • Aannemer: I. Vuylsteke Meulebeke
 • Startdatum: maandag 13 april 2015
 • Einddatum: zaterdag 31 oktober 2015

Deelgemeente

Oostkamp
LCP