Moerbrugge | heraanleg Moerbrugsestraat

In 2022 zullen we de Moerbrugsestraat, tussen het kanaal en de nieuwe spoorwegbrug, vernieuwen en (fiets)veiliger maken. Na de aanleg van een nieuwe spoorwegbrug en het vernieuwen van de Stationsstraat is dit de laatste schakel in het veiliger en comfortabeler maken van de verbindingsweg tussen Moerbrugge en Oostkamp.

Updates

 • Informatie over de geplande wegenwerken Moerbrugsestraat

  dinsdag 12 oktober 2021 foto Informatie over de geplande wegenwerken Moerbrugsestraat

   

  Op maandagavond 20 september organiseerde de gemeente, het mobiliteitsbureau Vectris, De Vlaamse Waterweg nv en de provincie West-Vlaanderen een infovergadering om de geplande wegenwerken in de Moerbrugsestraat toe te lichten aan de mensen van Moerbrugge en Steenbrugge. 

  We hebben de info samengevat in een folder die we in Moerbrugge en Steenbrugge bussen.

  Heb je vragen over dit project?

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

 • Heraanleg Moerbrugsestraat | aanbestedingsdossier en samenwerking met provincie West-Vlaanderen goedgekeurd

  donderdag 16 september 2021
  In 2022 wordt de Moerbrugsestraat (fiets)veiliger gemaakt. De Gemeenteraad heeft op 16 september 2021 het aanbestedingsdossier en de samenwerkingsovereenkomst met de provincie goedgekeurd.
  foto Heraanleg Moerbrugsestraat | aanbestedingsdossier en samenwerking met provincie West-Vlaanderen goedgekeurd

  Een (fiets)veilige as tussen Moerbrugge en Oostkamp en een veilige fietsverbinding tussen de jaagpaden

  • De Moerbrugsestraat en de rotonde aan het kanaal zijn in slechte staat. De gemeente zal volgend jaar de straat en de rotonde volledig vernieuwen en (fiets)veiliger inrichten.
  • Daarnaast maken we samen met de provincie de fietsverbinding tussen de jaagpaden (tussen de school en de Warandeputten) vlotter en veiliger. Deze fietsverbinding behoort tot de fietssnelweg F6 Gent-Brugge, waardoor we op financiële steun kunnen rekenen van het Fietsfonds van de provincie West-Vlaanderen.
  • Voor de uitvoering van de werken zijn grondinnames nodig.

  De Gemeenteraad heeft in zitting van 16 september 2021 de samenwerkingsovereenkomst met de provincie en het aanbestedingsdossier goedgekeurd en de overeenkomsten met de grondeigenaars vastgesteld.

  De procedure om een aannemer aan te stellen, kan nu opgestart worden. 

  De werken gebeuren samen met andere werken, om de verkeershinder te beperken:

  • Aanleg van een veilige trage weg tussen de rotonde en de school in de Moerbrugsestraat.
  • Asfalteren van het kruispunt Sint-Godelievestraat met de Legeweg.
  • Onderhoudswerken aan brug over kanaal door de Vlaamse Waterweg.

  Investering

  Geraamde kostprijs van de werken is 924.000 euro (incl. btw), waarvan 828.000 euro voor de gemeente en 96.000 euro voor de provincie.

  Burgemeester Jan de Keyser: “Op maandag 20 september lichten we het hele project toe aan de bevolking, samen met het minderhinderplan dat we samen met het mobiliteitsbureau Vectris, de school en de handelaars uitgewerkt hebben. Het streefdoel is om de werken te starten in maart 2022. Dit project is de laatste schakel in het veiliger en comfortabeler maken van de verbindingsweg tussen Moerbrugge en Oostkamp en tevens een verkeersveilige omgeving creëren voor de kinderen die school lopen in de Moerbrugsestraat.”

 • We werken verder aan de verkeersveiligheid in Moerbrugge

  vrijdag 27 augustus 2021
  De Moerbrugsestraat, tussen het kanaal en de nieuwe spoorwegbrug, wordt in 2022 vernieuwd en (fiets)veiliger gemaakt. Op maandag 20 september 2021 zullen we het dossier toelichten aan de ruime bevolking.
  foto We werken verder aan de verkeersveiligheid in Moerbrugge

  In 2022 zullen we de Moerbrugsestraat, tussen het kanaal en de nieuwe spoorwegbrug, vernieuwen en (fiets)veiliger maken. Na de aanleg van een nieuwe spoorwegbrug en het vernieuwen van de Stationsstraat is dit de laatste schakel in het veiliger en comfortabeler maken van de verbindingsweg tussen Moerbrugge en Oostkamp.

  Geplande vernieuwingen:

  • Heraanleg van de Moerbrugsestraat, incl. de rotonde en het kruispunt met de Rivierstraat.
  • Aanleg van nieuwe fietspaden.
  • Aanleg van een veilige verbindingswegel tussen de nieuwe schoollocatie (Moerbrugsestraat 20) en het rondpunt.
  • Optimalisatie van de fietsverbindingen langs het kanaal: veilige oversteek voor fietsers en voetgangers (samenwerking Provincie).

  Deze werken worden gecombineerd met:

  • Vernieuwen van de nutsleidingen en de openbare verlichting.
  • Vervangen van de klinkers op het kruispunt Legeweg/Oedelemsestraat door asfalt.
  • Grote onderhoudswerken aan de brug over het kanaal (De Vlaamse Waterweg).

  Tijdslijn

  Het volledige renovatieproject willen we afgewerkt zien tegen 1 september 2022. Vooraleer er effectief gestart kan worden, moet er nog heel wat gebeuren, zoals het doorlopen van de vergunningsprocedure en de aanbestedingsdossier en het uitwerken van de minder-hinder-maatregelen. Op dit laatste willen we immers hard inzetten omdat de wegenwerken een impact zullen hebben op het verkeer en de bereikbaarheid van de woningen en de handelszaken. Daarom was er op donderdag 26 augustus 2021 een eerste overleg met de winkeliers en ondernemers van Moerbrugge. De resultaten van dit overleg nemen we mee in het dossier dat we op donderdag 16 september 2021 aan de Gemeenteraad zullen voorleggen. Daarna, op maandag 20 september 2021, zullen we het dossier toelichten aan de ruime bevolking. De Moerbruggenaren ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging. De startdatum van de werken is voorzien in de tweede helft van maart 2022.

Foto's

 • Moerbrugsestraat_website (Klein)
Terug naar overzicht
LCP