Waardamme | heraanleg dorpskern Waardamme

Vandaag bestaat de dorpskern van Waardamme vooral uit steen met weinig groen en ruimte voor verpozing en beleving. De omgeving mist de gezelligheid die de dorpskern verdient. Je ziet vooral parkeerplaatsen. Het parkeren aan de achterzijde van de voormalige pastorie zorgt ook voor onveilige situaties aan de schoolingang van de vrije basisschool ‘De Sprong’. En daar willen we dus iets aan doen!

Daarom werd een beheerplan opgemaakt voor het Dorsplein en de kerkomgeving. Dit plan beschrijft wat moet gebeuren om de kerk en de voormalige pastorie en haar omgeving in goede staat te houden en op te waarderen. Dit beheerplan bevat ook een ontwerp hoe de dorpskern van Waardamme heraangelegd kan worden, rekening houdende met de historische waarde. In juni 2018 is in de kerk van Waardamme dit plan voorgesteld aan de bewoners van Waardamme.

De ontwerpplannen en infobundel zijn te vinden bij de bijlagen. Je vindt er ook een korte algemene brochure over het project met tijdslijn. 

Updates

 • Nutswerken in centrum Waardamme

  woensdag 13 oktober 2021
  In voorbereiding van de herinrichting van de dorpskern in Waardamme worden vanaf 21 oktober nutswerken uitgevoerd in de Kerkstraat, Beekstraat en op het Dorpsplein zelf.
  foto Nutswerken in centrum Waardamme

  Kerkstraat, Dorpsplein, kerkomgeving en ingang Beekstraat: van 21 oktober tot eind oktober. 

  Beekstraat: de werken gebeuren tussen de herfst- en kerstvakantie, de exacte startdatum is nog niet gekend. 

  Bij de downloads vind je de brief met meer informatie.

  Herinrichtingswerken Dorpsplein

  Intussen loopt ook de procedure voor het aanstellen van een aannemer voor de herinrichting van het plein. De planning voor de effectieve werken op en rond het plein wordt opgemaakt als de aannemer gekend is. Communicatie hierover volgt. 

 • Heraanleg Dorpskern Waardamme: Gemeenteraad keurt procedure voor aanstelling aannemer goed

  vrijdag 18 juni 2021 foto Heraanleg Dorpskern Waardamme: Gemeenteraad keurt procedure voor aanstelling aannemer goed

  Na de opmaak van het beheersplan en de verdere uitwerking door BURO GROEN bvba tot een concreet ontwerp, is het nu tijd om een aannemer aan te stellen voor de heraanleg van de dorpskern van Waardamme. De procedure voor deze aanstelling werd goedgekeurd door de Gemeenteraad in juni. De start van de werken zelf is voorzien voor begin 2022.

  Op vandaag bestaat de dorpskern vooral uit steen met weinig groen en ruimte voor beleving en verpozing. Ook de schoolomgeving kan veiliger ingericht worden. Er werd een beheerplan opgemaakt voor deze herwaardering van het dorpsplein en kerkomgeving. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de historische elementen. BURO GROEN bvba heeft het beheerplan omgezet tot een concreet ontwerp. Dat ontwerp werd dit voorjaar aan de inwoners van Waardamme voorgesteld. Nu is het bestek klaar voor de aanstelling van een aannemer. Het is dit bestek en bijhorende procedure die goedgekeurd werden door de Gemeenteraad. 

  De kosten voor deze heraanleg worden geraamd op 550.000 euro excl. btw. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. De start van de uitvoering is voorzien voor januari 2022 (na kerstvakantie).

Foto's

 • Foto 2
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp
 • Studiebureau: BurO Groen
 • Startdatum: maandag 3 januari 2022

Deelgemeente

Waardamme
LCP