Waardamme | heraanleg dorpskern Waardamme

Vandaag bestaat de dorpskern van Waardamme vooral uit steen met weinig groen en ruimte voor verpozing en beleving. De omgeving mist de gezelligheid die de dorpskern verdient. Je ziet vooral parkeerplaatsen. Het parkeren aan de achterzijde van de voormalige pastorie zorgt ook voor onveilige situaties aan de schoolingang van de vrije basisschool ‘De Sprong’. En daar willen we dus iets aan doen!

Daarom werd een beheerplan opgemaakt voor het Dorsplein en de kerkomgeving. Dit plan beschrijft wat moet gebeuren om de kerk en de voormalige pastorie en haar omgeving in goede staat te houden en op te waarderen. Dit beheerplan bevat ook een ontwerp hoe de dorpskern van Waardamme heraangelegd kan worden, rekening houdende met de historische waarde. In juni 2018 is in de kerk van Waardamme dit plan voorgesteld aan de bewoners van Waardamme.

De ontwerpplannen en infobundel zijn te vinden bij de bijlagen. Je vindt er ook een korte algemene brochure over het project met tijdslijn. 

Updates

 • Update werken Dorpsplein Waardamme

  woensdag 4 mei 2022 foto Update werken Dorpsplein Waardamme
  • Beekstraat: het beton is gegoten, maar moet in totaal 4 weken drogen. We roepen nogmaals op om die droogtijd tot het einde te respecteren en er absoluut niet over te wandelen of te rijden. Vanaf 11 mei zal de straat terug open zijn voor het verkeer. Zolang de Beekstraat niet open is, moet het verkeer blijven omrijden via de Rooiveldstraat.
  • Dorpsplein:
   • o In de eerste helft van mei wordt de zone achter de kerk volledig opengesteld, net als de zone aan De Wara en het pad tussen de Beekstraat en de school.
   • o De afwerking van het plein zelf is nog niet rond en daarna moet de nieuwe aanleg ook nog een tijdje uitharden. In die periode mag er nog niet op gereden worden. Ook de parkeerplaatsen kunnen dus nog niet gebruikt worden. De verwachting is dat het plein begin juni opengesteld kan worden. Tot dan, blijft ook het tweerichtingsverkeer in de Kerkstraat gelden (incl. het afvalophaalpunt).

  • Groenaanplant: de vaste planten worden dit voorjaar nog voorzien. In het plantseizoen in het najaar worden de hagen en bomen aangeplant en worden bloembollen geplant rond de kerk. Dan worden ook een aantal bomen rond de kerk, die sinds de vorige controle door een boomchirurg toch doodgegaan zijn, gerooid en heraangeplant.

  • Detailafwerking: het plaatsen van zitbanken, houten afsluitingen en dergelijke was ook voorzien voor dit voorjaar, maar er zit vertraging op de levering. Van zodra geleverd, worden deze ook zo snel mogelijk geplaatst.
 • Update dorpskern Waardamme

  donderdag 14 april 2022
  Na de paasvakantie is de schoolingang via de Sint-Blasiusstraat weer toegankelijk.
  foto Update dorpskern Waardamme

  Nadat het weer in de eerste week van de paasvakantie wat roet in het eten gooide, heeft de aannemer ook tijdens het bouwverlof doorgewerkt. Hierdoor zal tegen dinsdag het paadje vanuit de Sint-Blasiusstraat naar de school open zijn. We zijn de aannemer hier erg dankbaar voor!

  In de Beekstraat is deze week ook beton gegoten. Die moet in totaal 4 weken drogen. Dan pas mag erover gewandeld en gereden worden. Tot die tijd, moet de omleiding via de Rooiveldstraat gevolgd worden.

  Intussen wordt volop verder gewerkt aan de aanleg van de kasseien op het plein zelf en de groenaanplant.  

 • Volgende fase heraanleg dorpskern Waardamme: vanaf 14 maart

  vrijdag 11 maart 2022
  In deze nieuwe fase, wordt gewerkt in de Beekstraat ter hoogte van het Dorpsplein.
  foto Volgende fase heraanleg dorpskern Waardamme: vanaf 14 maart
  • De Beekstraat wordt onderbroken ter hoogte van De Wara: het wegdek wordt opgebroken, de nodige rioleringswerken worden uitgevoerd en de zone wordt heraangelegd. Het verkeer kan niet doorrijden in de Beekstraat. De omleiding is voorzien via de Rooiveldstraat. 

  • De werken op het Dorpsplein zelf zijn ook nog volop bezig: de riolering wordt verder aangelegd en aangesloten op de riolering van de Beekstraat. Daarna wordt het plein heraangelegd. Tot dan blijft het plein volledig verkeersvrij. 

  Het einde van de volledige werken is voorzien eind april.

  De precieze aard van de werken en de hinder voor omwonenden en gebruikers worden toegelicht in de bijhorende informatiefiche.

 • Volgende fase heraanleg Dorpsplein Waardamme | start week van 31 januari

  dinsdag 25 januari 2022 foto Volgende fase heraanleg Dorpsplein Waardamme | start week van 31 januari

  In de week van 31 januari start de volgende fase van de heraanleg van de Dorpskern van Waardamme. In deze fase worden het Dorpsplein zelf en de omgeving van de kerk volledig opgebroken en heraangelegd en zal het plein niet toegankelijk zijn voor het verkeer: er zal niet op geparkeerd of gereden kunnen worden. De precieze aard van de werken en de hinder voor omwonenden en gebruikers worden toegelicht in de bijhorende informatiefiche.

 • Nutswerken in centrum Waardamme

  woensdag 13 oktober 2021
  In voorbereiding van de herinrichting van de dorpskern in Waardamme worden vanaf 21 oktober nutswerken uitgevoerd in de Kerkstraat, Beekstraat en op het Dorpsplein zelf.
  foto Nutswerken in centrum Waardamme

  Kerkstraat, Dorpsplein, kerkomgeving en ingang Beekstraat: van 21 oktober tot eind oktober. 

  Beekstraat: de werken gebeuren tussen de herfst- en kerstvakantie, de exacte startdatum is nog niet gekend. 

  Bij de downloads vind je de brief met meer informatie.

  Herinrichtingswerken Dorpsplein

  Intussen loopt ook de procedure voor het aanstellen van een aannemer voor de herinrichting van het plein. De planning voor de effectieve werken op en rond het plein wordt opgemaakt als de aannemer gekend is. Communicatie hierover volgt. 

 • Heraanleg Dorpskern Waardamme: Gemeenteraad keurt procedure voor aanstelling aannemer goed

  vrijdag 18 juni 2021 foto Heraanleg Dorpskern Waardamme: Gemeenteraad keurt procedure voor aanstelling aannemer goed

  Na de opmaak van het beheersplan en de verdere uitwerking door BURO GROEN bvba tot een concreet ontwerp, is het nu tijd om een aannemer aan te stellen voor de heraanleg van de dorpskern van Waardamme. De procedure voor deze aanstelling werd goedgekeurd door de Gemeenteraad in juni. De start van de werken zelf is voorzien voor begin 2022.

  Op vandaag bestaat de dorpskern vooral uit steen met weinig groen en ruimte voor beleving en verpozing. Ook de schoolomgeving kan veiliger ingericht worden. Er werd een beheerplan opgemaakt voor deze herwaardering van het dorpsplein en kerkomgeving. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de historische elementen. BURO GROEN bvba heeft het beheerplan omgezet tot een concreet ontwerp. Dat ontwerp werd dit voorjaar aan de inwoners van Waardamme voorgesteld. Nu is het bestek klaar voor de aanstelling van een aannemer. Het is dit bestek en bijhorende procedure die goedgekeurd werden door de Gemeenteraad. 

  De kosten voor deze heraanleg worden geraamd op 550.000 euro excl. btw. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. De start van de uitvoering is voorzien voor januari 2022 (na kerstvakantie).

Foto's

 • Foto 2
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp
 • Studiebureau: BurO Groen
 • Startdatum: maandag 3 januari 2022

Deelgemeente

Waardamme
LCP