Oostkamp | Larestraat, Vliegweg, Nieuwburgstraat en Edestraat

We vernieuwen het wegdek van de Larestraat, Nieuwburgstraat, deel van de Vliegweg en Edestraat. 

Updates

 • Update project Larestraat - werken Vliegweg in bocht t.h.v. Fribona/Timfrost

  woensdag 8 december 2021

   

  De aannemer is gestart met de voorbereidende werken in de bocht nabij Fribona en Timfrost (plaatsen van de nieuwe boordsteen in de buitenbocht). Tijdens deze werken zal er (beperkte) doorgang mogelijk zijn. Het asfalteren zal gezien het slechte weer niet in de eerste dagen kunnen gebeuren. Bij goed weer, wordt er in de week van 13/12 geasfalteerd.

  Heb je vragen over de bereikbaarheid? Neem contact met de aannemer of gemeente:

 • Update project Larestraat

  donderdag 25 november 2021

  Bij het aannemersbedrijf is bij enkele personeelsleden corona vastgesteld. De volledige ploeg heeft zich laten testen en is in afwachting van de resultaten in quarantaine geplaatst. De werken liggen tijdelijk stil. De aannemer hoopt maandag opnieuw te kunnen opstarten. Om de werf te beveiligen, heeft de aannemer op de plaatsen waar er nog een hoogteverschil is (bijv. tussen nieuwe weg en naastliggende berm) tijdelijke signalisatie aangebracht.

 • Oostkamp | Project Larestraat en omgeving | 8 november start volgende fase

  vrijdag 29 oktober 2021 foto Oostkamp | Project Larestraat en omgeving | 8 november start volgende fase

   

  Op maandag 8 november starten de werken in de Larestraat tussen de Nieuwburgstraat en het einde van de straat, inclusief kruispunt Larestraat/Nieuwburgstraat en kruispunt Larestraat/Kuipenstraat/Vliegweg. Zie op de afbeelding, fase 6.

  Dit werk duurt enkele dagen (hangt af van de weersomstandigheden)

  Wat moet er gebeuren:

  • Larestraat: affrezen van toplaag en aanbrengen nieuwe asfaltlaag.
  • Nieuwburgstraat: aanvullen van de zijkanten, zoals in de Larestraat. 

  Bereikbaarheid van de woningen:

  • Tijdens het affrezen van de toplaag zijn de woningen in de werkzone bereikbaar. Daar waar de freesmachine aan het werk is, is de doorgang uiteraard moeilijk. Dan zal men even moeten wachten.
  • Tijdens het aanbrengen van de toplaag asfalt is de werkzone afgesloten. Het exacte moment is nog niet gekend. 
  • Wanneer het kruispunt Larestraat/Nieuwburgstraat geasfalteerd wordt, is dit kruispunt niet toegankelijk. De Larestraat (deel dat al vernieuwd is) en de Nieuwburgstraat zijn dan enkel bereikbaar van aan de Kortrijksestraat.

  Fietsers

  • Wil je met de fiets een woning in de werfzone bereiken, dan raden we je aan om af te stappen en met de fiets aan de hand door de werfzone te gaan. Maak ook oogcontact met de chauffeurs van kranen zodat je zeker bent dat je gezien bent.

  Heb je vragen over de bereikbaarheid? Neem contact met de aannemer of gemeente:

 • Oostkamp | Project Larestraat en omgeving | 27 september start volgende fase

  woensdag 22 september 2021
  Werken in Nieuwburgstraat tussen Edestraat en Kortrijksestraat starten maandag 27 september, enkele dagen eerder dan gepland.
  foto Oostkamp | Project Larestraat en omgeving | 27 september start volgende fase

  In de week van 27 september (enkele dagen eerder dan gepland) begint de aannemer aan fase 4, zijnde de heraanleg van de Nieuwburgstraat tussen de Edestraat en de Kortrijksestraat.

  Einde van deze fase: als alles vlot verloopt en mits goed weer, zou de volledige Nieuwburgstraat afgewerkt zijn tegen half oktober.

  Autoverkeer in de werfzone:

  • De woningen/handelszaken in de werfzone zijn tijdens deze werken bereikbaar, ofwel via kant Larestraat ofwel via kant Kortrijksestraat, afhankelijk van waar de aannemer aan het werk is. Let wel, het is een werfzone dus voorzichtigheid is aangewezen.
  • Vooraleer er geasfalteerd wordt, wordt de fundering verstevigd.
   Het aanbrengen van die versteviging en de aanleg van de onderlaag en toplaag asfalt zullen een 3-tal dagen duren (volledige Nieuwburgstraat). Op die dagen is de werkzone niet bereikbaar. De exacte dagen kunnen nu nog niet gegeven worden (hangt af van verloop van de werken en van de weersomstandigheden). 

  Doorgaand autoverkeer: omleiding via Larestraat.

  Fietsers

  • Wil u met de fiets een woning in de werfzone bereiken, dan raden we aan om af te stappen en met de fiets aan de hand door de werfzone te gaan. Maak ook oogcontact met de chauffeurs van kranen zodat u zeker bent dat u gezien bent.
  • Moet u niet in de werfzone zijn, dan volgt u de omleiding via de Larestraat. 

  Heb je vragen over de bereikbaarheid van de woningen en handelszaken in de werfzone?

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

 • Oostkamp | Project Larestraat en omgeving | 20 september start volgende fase

  donderdag 16 september 2021
  Werken in Nieuwburgstraat tussen Larestraat en Edestraat starten maandag 20 september.
  foto Oostkamp | Project Larestraat en omgeving | 20 september start volgende fase

  Op maandag 20 september start fase 3 van het wegenproject, zijnde de heraanleg van de Nieuwburgstraat tussen de Larestraat en de Edestraat, niet de kruispunten zelf. De aannemer start aan de Larestraat en werkt richting Edestraat. De werfzone schuift dus geleidelijk aan op.

  Voorziene duur van deze fase: 3 weken, van 20 september tot 8 oktober.

  Autoverkeer in de werfzone:

  • De woningen/handelszaken in de werfzone zijn tijdens deze werken bereikbaar, ofwel via kant Larestraat ofwel via kant Kortrijksestraat, afhankelijk van waar de aannemer aan het werk is. Let wel, het is een werfzone dus voorzichtigheid is aangewezen.
  • Ongeveer ter hoogte van woning Nieuwburgstraat 7 (in de bocht) worden een nieuwe dwarsduiker en kopmuren geplaatst. Op dat moment is op die plaats geen doorgang mogelijk. De woningen zijn te bereiken ofwel via kant Larestraat ofwel via kant Kortrijksestraat.
  • Vooraleer er geasfalteerd wordt, wordt de fundering verstevigd.
   Het aanbrengen van die versteviging en de aanleg van de onderlaag en toplaag asfalt zullen een 3-tal dagen duren. Op die dagen is de werkzone niet bereikbaar. De exacte dagen kunnen nu nog niet gegeven worden (hangt af van verloop van de werken en van de weersomstandigheden). 

  Doorgaand autoverkeer: omleiding via Larestraat.

  Fietsers

  • Wil u met de fiets een woning in de werfzone bereiken, dan raden we aan om af te stappen en met de fiets aan de hand door de werfzone te gaan. Maak ook oogcontact met de chauffeurs van kranen zodat u zeker bent dat u gezien bent.
  • Moet u niet in de werfzone zijn, dan volgt u de omleiding via de Larestraat. 

  Heb je vragen over de bereikbaarheid van de woningen en handelszaken in de werfzone?

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

 • Oostkamp | Larestraat en omgeving: wegenwerken starten maandag 23/8

  woensdag 18 augustus 2021
  De Larestraat en deel van de Vliegweg zijn van 23 augustus tot en met eerste week september afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Nieuwburgstraat. In een latere fase volgt de Nieuwburgstraat.
  foto Oostkamp | Larestraat en omgeving: wegenwerken starten maandag 23/8

  Op maandag 23 augustus start fase 1 van het wegenproject, zijnde de heraanleg van de Larestraat tussen de Kortrijksestraat en de Nieuwburgstraat (niet het kruispunt zelf) en de Vliegweg tussen de Larestraat en de bocht aan de vijver. Zie ook op het plan.

  Bereikbaarheid woningen/bedrijven in de werkzone

  Tijdens de freeswerken is de werkzone bereikbaar voor plaatselijk verkeer, maar daar waar de freesmachine aan het werk is, is doorgang niet mogelijk. Men kan dan de woning van aan de andere kant bereiken.

  Op de dag dat geasfalteerd wordt, is de werkzone niet bereikbaar. De exacte dag kan nu nog niet gegeven worden (hangt af van verloop van de werken en van de weersomstandigheden).

  Het asfalteren gebeurt in 2 keer:
  Deel 1: tussen Kortrijksestraat en bocht vijver Vliegweg, vermoedelijk op donderdag 26 augustus;
  Deel 2: Larestraat tussen Vliegweg en Nieuwburgstraat, vermoedelijk op donderdag 2 september.

  Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Nieuwburgstraat. 

  Heb je vragen over de bereikbaarheid van de woningen en handelszaken in de werfzone?

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

 • Fasering van de werken in de Larestraat en omgeving

  vrijdag 16 juli 2021


  Hierbij vind je het overzicht van de fasering van de werken in de Larestraat en omgeving. 

  Met vragen over de werken kan je steeds terecht bij:

 • Structureel onderhoud Larestraat, Vliegweg, Nieuwburgstraat en Edestraat

  woensdag 17 februari 2021
  Om dit structureel onderhoud te kunnen uitvoeren, wordt op 25 februari 2021 aan de Gemeenteraad gevraagd om het bestek, opgemaakt door studiebureau Lobelle, goed te keuren. Daarna wordt de aanbestedingsprocedure opgestart om een aannemer te kunnen aanstellen.
  foto Structureel onderhoud Larestraat, Vliegweg, Nieuwburgstraat en Edestraat

  Dit zijn de werken die gepland zijn:

  • Larestraat en deel van de Vliegweg: affrezen bestaande wegdek asfalt en aanleg nieuwe asfaltlaag

  • Nieuwburgstraat: uitbreken bestaande wegdek beton en aanleg nieuwe rijweg in asfalt

  • Zijweg Nieuwburgstraat: uitbreken bestaande wegdek asfalt en aanleg nieuwe rijweg in asfalt

  • Edestraat: vernieuwen wegdek in beton

  • Einde Edestraat: uitbreken wegverharding beton en aanleg waterdoorlatend grind gazon

  • Vliegweg – bocht aan Fribona: plaatselijke renovatie slechte stukken rijweg in asfalt

  • Vernieuwen van een duiker in de Nieuwburgstraat en in de Larestraat

  • De bomen langs de weg zijn een belangrijk aandachtspunt in dit dossier. Zowel in de aanloop naar als tijdens de uitvoering van de werken wordt de nodige aandacht aan de bomen besteed. 

  Investering

  De kostprijs van de werken is geraamd op 710.000 euro, inclusief btw.

  Communicatie met de buurt

  De betrokken bewoners en bedrijven kregen een brief in de bus. Eens de aannemer gekend is, nemen we opnieuw contact met hen op om toelichting te geven over de timing van de werken en over de bereikbaarheid van de woningen/bedrijven.

  Heb je vragen hierover?

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp
 • Studiebureau: Lobelle
 • Aannemer: BVBA Knockaert uit Zerkegem
 • Startdatum: maandag 23 augustus 2021
 • Einddatum: vrijdag 12 november 2021
 • Kostprijs: 710.000 euro, incl. btw

Deelgemeente

Oostkamp
LCP