Waardamme | Rooiveldstraat

De Rooiveldstraat tussen Olieslagerijstraat en kruispunt met de Beekstraat krijgt nieuwe asfaltlaag. Daarnaast werden en worden een aantal aanpassingen uitgevoerd om de verkeersveiligheid in de omgeving te verhogen. 

Updates

 • Waardamme | Rooiveldstraat krijgt nieuwe asfaltlaag

  vrijdag 31 juli 2020 foto Waardamme | Rooiveldstraat krijgt nieuwe asfaltlaag

  De werken gebeuren in de weken van 10 en 17 augustus

  • De Rooiveldstraat tussen de Olieslagerijstraat en de Beekstraat (zie rode lijn op plan) krijgt een nieuwe asfaltlaag. Voorafgaand aan deze werken werd het waterleidingsnet vernieuwd.
  • De werfzone is t.e.m. dinsdag 18 augustus niet bereikbaar voor doorgaand verkeer. Onder voorbehoud van het weer.
  • Fietsers kunnen wel door. Afhankelijk van de aard van de werken, zal de fietser moeten afstappen en met de fiets aan de hand op het voetpad stappen.
  • Het kruispunt met de Beekstraat/Rooiveldstraat is wel toegankelijk.
  • De werken worden uitgevoerd door Aannemer De Vriese nv

  Heb je vragen hierover?

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

 • Waardamme | stand van zaken nutswerken in Rooiveldstraat

  donderdag 25 juni 2020
  De Rooiveldstraat tussen de Olieslagerijstraat en de Beekstraat krijgt een nieuwe asfaltlaag. Voorafgaand aan die werken wordt de waterleiding vernieuwd. Aannemer Lamote laat weten dat de nutswerken enige vertraging oplopen.
  foto Waardamme | stand van zaken nutswerken in Rooiveldstraat

  Stand van zaken nutswerken

  Er is momenteel geen activiteit op de werf. De kwaliteitsproef van het water voldeed niet aan de vereisten. Er waren extra spoelbeurten nodig. Het resultaat van de nieuwe proef wordt verwacht in de week van 29 juni. Als het resultaat goed is, kan de aannemer verder werken en de woningen aansluiten op de nieuwe waterleiding. Het einde van de nutswerken is voorzien tegen het zomerbouwverlof. 

  Nieuwe asfaltlaag

  Deze nutswerken gebeuren omdat de gemeente de Rooiveldstraat tussen de Olieslagerijstraat en de Beekstraat van een nieuwe asfaltlaag zal voorzien. De betrokken bewoners krijgen nog een brief als de uitvoeringsdatum van de asfaltwerken gekend is.

  Heb je vragen hierover?

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

 • Waardamme | nutswerken in Rooiveldstraat als voorbereiding op asfaltwerken

  vrijdag 29 mei 2020
  De Rooiveldstraat tussen de Olieslagerijstraat en de Beekstraat krijgt een nieuwe asfaltlaag. Voorafgaand aan die werken wordt de waterleiding vernieuwd.
  foto Waardamme | nutswerken in Rooiveldstraat als voorbereiding op asfaltwerken

  Vernieuwen waterleiding

  • De Watergroep zorgt voor een nieuw waterleidingsnet in de Rooiveldstraat tussen de Kloosterstraat en de Beekstraat. De gietijzeren leiding wordt vervangen door een kunststofleiding. De werkzone bevindt zich aan de kant van de oneven huisnummers (kant Kloosterstraat).
  • De waterleiding in het eerste stuk van de Rooiveldstraat (tussen Olieslagerijstraat en Kloosterstraat) is al vernieuwd.
  • De werken gebeuren in juni. De Watergroep zal de betrokken bewoners via brief informeren.

  Gevolgen voor het verkeer 

  • Eenrichtingsverkeer in de Rooiveldstraat tussen Kloosterstraat en Beekstraat, rijrichting Beekstraat
  • Parkeerverbod 
  • Het kruispunt Kloosterstraat/Rooiveldstraat/Zuidstraat blijft bereikbaar.
  • Wie uit de Waterhoenstraat komt, moet via Beekstraat naar Kortrijksestraat rijden. 

  Nieuwe asfaltlaag

  Deze nutswerken gebeuren omdat de gemeente de Rooiveldstraat tussen de Olieslagerijstraat en de Beekstraat van een nieuwe asfaltlaag zal voorzien. De betrokken bewoners krijgen een brief als de uitvoeringsdatum van de asfaltwerken gekend is.

  Heb je vragen hierover?

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

 • Werken Pleintje Rooiveldstraat | stand van zaken

  maandag 4 mei 2020 foto Werken Pleintje Rooiveldstraat | stand van zaken

   

  Stand van zaken:

  • De grasbetontegels worden in de week van 4 mei geplaatst en afgewerkt.
  • De groenaanleg wordt gefinaliseerd.
  • Van zodra het schuilhuisje en de fietsenstalling geleverd zijn, zal de aannemer ze plaatsen (materiaal komt uit Duitsland).
   Update 12/6/2020: de levering van het schuilhuisje en de fietsenstalling wordt verwacht tussen 15 en 22 juni; de plaatsing ervan gebeurt aansluitend. 

  Contactgegevens gemeente: openbarewerken@oostkamp.be of tel 050 819 880

 • Waardamme | heraanleg pleintje Rooiveldstraat/Kortrijksestraat start vanaf 6 januari

  maandag 30 december 2019
  Het pleintje op het kruispunt Rooiveldstraat/Kortrijksestraat wordt vanaf 6 januari heraangelegd. Tijdens de werken zal de Rooiveldstraat afgesloten zijn voor het verkeer. De halte van De Lijn wordt tijdelijk verplaatst.
  foto Waardamme | heraanleg pleintje Rooiveldstraat/Kortrijksestraat start vanaf 6 januari

  Waarom wordt dit pleintje heraangelegd?

  • Kruispunt Rooiveldstraat/Kortrijksestraat omvormen tot een aangenaam pleintje.
  • Verhogen van de verkeersveiligheid bij het in- en uitrijden van de Rooiveldstraat.
  • Duidelijke afbakening van parkeerplaatsen om wildparkeren te vermijden.
  • Inzetten op ontharding en waterinsijpeling.
  • Zorgen voor groen en kleur in het straatbeeld. We hebben gekozen voor bijen- en onderhoudsvriendelijke beplanting, te beheren zonder gebruik van pesticiden.
  • Zorgen voor een toegankelijke bushalte.
  • Comfort voor de fietser verhogen door plaatsen van een overdekte fietsenstalling

  Welke hinder mag je verwachten?

  De werken starten in de week van 6 januari en zullen een 20-tal werkdagen duren.

  • De Rooiveldstraat tussen de Kortrijksestraat en Olieslagerijstraat zal gedurende de grootste periode van de werken afgesloten zijn voor het verkeer. U zal plaatselijk moeten omrijden.
  • Er zal ook tijdelijk hinder zijn op de Kortrijksestraat voor de werken aan en rondom de nieuwe bushalte. Het verkeer op de Kortrijksestraat zal steeds kunnen passeren, en zal beurtelings geregeld worden.
  • De Lijn zal tijdens de werken een tijdelijke halte voorzien voor bussen richting Oostkamp net voorbij het pleintje, ter hoogte van fotostudio Vanhaverbeke.

  Meer details over de herinrichting en het wegenisplan kan u bekijken op onze website.

 • Kruispunt Rooiveldstraat-Kortrijksestraat wordt aangenaam pleintje

  vrijdag 17 mei 2019
  Het kruispunt Rooiveldstraat-Kortrijksestraat wordt heringericht om er een aangenaam pleintje te creëren. De werken starten in september. Om deze werken te kunnen uitvoeren, heeft de Gemeenteraad op 16 mei 2019 de lastvoorwaarden van het bestek en de wijze van gunnen vastgesteld.
  foto Kruispunt Rooiveldstraat-Kortrijksestraat wordt aangenaam pleintje

  Het ontwerpplan, opgemaakt door studiebureau Jonckheere, werd begin mei aan de omwonenden toegelicht. De belangrijkste punten uit het ontwerpplan zijn:

  • Verkeersveiligheid
   Het kruispunt wordt veiliger door een meer haakse aansluiting van de Rooiveldstraat op de Kortrijksestraat, wat de zichtbaarheid verhoogt. Het in- en uitrijden van de Rooiveldstraat zal niet meer gesplitst verlopen, maar via dezelfde weg (naast Plan B).
  • Ontharding
   Met het veranderende klimaat engageert Oostkamp zich al jaren om minder te verharden, omdat zorgen voor een maximale insijpeling van regenwater van groot belang is. Daarom wordt overtollige verharding weggenomen en vervangen door gras of waterdoorlatende materialen.
   Prijs Aquafin
   De gemeente heeft met dit onthardingsproject een onthardingsprijs gewonnen van Aquafin in het kader van ‘Operatie Perforatie’, ter waarde van 10.000 euro. We tonen met dit project aan dat er zelfs op beperktere ruimtes inspanningen kunnen gedaan worden op vlak van ontharden en waterinsijpeling.
  • Vergroening
   De groenbeplantingen moeten nog in detail bepaald worden, maar de principes zijn onderhoudsvriendelijk en kleurrijk groen, en de juiste boom op de juiste plaats.
  • Bushalte en fietsenstalling
   Er komt een nieuwe en vlot toegankelijke bushalte en een ruimere, overdekte fietsenstalling met 16 plaatsen.
  • Parkeerruimte
   Er worden zeven dwarsparkeerplaatsen en drie langsparkeerplaatsen voorzien. Dit zorgt voor 10 duidelijk afgebakende en comfortabele parkeerplaatsen, tegenover 7 niet-afgebakende plaatsen in huidige toestand.
  • Openbare verlichting
   De openbare verlichting rondom het pleintje wordt vernieuwd. Hierbij wordt accentverlichting voorzien ter hoogte van het zebrapad in de Kortrijksestraat, om de oversteek voor voetgangers veiliger te maken. Fluvius werkt hiervoor een lichtstudie uit.

  Verdere timing:

  • 16 mei: de Gemeenteraad heeft de lastvoorwaarden van het bestek, geraamd op 159.920,91 euro incl. btw, alsook de wijze van gunnen bij wijze van openbare procedure vastgesteld. De procedure om een aannemer aan te duiden kan nu starten.
  • Begin september: voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen.
  • Vanaf tweede helft september, na uitvoering van de nutswerken, start de eigenlijke herinrichting. 
Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp
 • Studiebureau: Jonckheere
 • Aannemer: De Vriese NV

Deelgemeente

Waardamme
LCP