Bloemenwijk | nieuwe voetpaden en nieuw wegdek

De dienst Wegen van de gemeente legt nieuwe voetpaden aan.

Het betonnen wegdek wordt vervangen door asfalt.

Updates

 • Kruispunten Bloemenwijk heraangelegd

  woensdag 10 augustus 2016 foto Kruispunten Bloemenwijk heraangelegd

   

  Alle kruispunten zijn heraangelegd.

  De aannemer moet enkel nog de voegen in de asfalt opvullen. De voegen zijn gemaakt op dezelfde plaatsen als de voegen in de onderliggende beton. Dit is nodig om het scheuren van de asfalt te voorkomen.

 • Timing heraanleg kruispunten in de Bloemenwijk

  donderdag 9 juni 2016
  Aannemer BVBA Knockaert en Zonen laat weten dat door het slechte weer het herstel niet is kunnen starten in de week van 23 mei. De werken starten in de week van 13 juni.
  foto Timing heraanleg kruispunten in de Bloemenwijk

  De fasen blijven zoals gepland:

  Fase 1: Begoniastraat aan omnisportveld + kruispunt Tulpenstraat richting nummers 25 – 39

  • Men bereikt de Begoniastraat ofwel via de Azaleastraat ofwel via de Rustoordstraat.
  • Het doodlopend deel in de Tulpenstraat is tijdens de heraanleg van het kruispunt niet toegankelijk met de wagen. Men plaatst de wagen in de Tulpenstraat. Na de heraanleg zal de aannemer overrijdbare platen op het kruispunt leggen zodat tijdens de uithardingsperiode dit deel van de Tulpenstraat bereikbaar is met een personenwagen. Zwaar vervoer mag niet over de platen rijden. 

  Fase 2: Begoniastraat aan omnisportveld + kruispunt Tulpenstraat richting Ter Elst 2

  • Men bereikt de Begoniastraat ofwel via de Azaleastraat ofwel via de Rustoordstraat.
  • Hier hebben we de mogelijkheid om de doorsteek tussen de Tulpenstraat en de Korenbloemstraat tijdelijk open te stellen zodat dit doodlopend deel in de Tulpenstraat wel kan bereikt worden. 

  Fase 3: kruispunt Boterbloemstraat-Tulpenstraat

  • De Boterbloemstraat en parking Ter Elst 1 zijn tijdens de heraanleg van het kruispunt niet toegankelijk met de wagen. Parking Ter Elst 2 is wel bereikbaar.
  • Na de heraanleg zal de aannemer overrijdbare platen op het kruispunt leggen zodat tijdens de uithardingsperiode de Boterbloemstraat bereikbaar is met een personenwagen. Zwaar vervoer mag niet over de platen rijden.

  Fase 4: kruispunt Begoniastraat-Azaleastraat

  • Men bereikt de Begoniastraat via de Rustoordstraat.

  Fase 5: kruispunt Billanderstraat-Azaleastraat

  • Men bereikt de Billanderstraat via de Rustoordstraat.

  Fase 6: kruispunt Tulpenstraat-Azaleastraat

  • Men bereikt de Tulpenstraat via de Rozenstraat of Boudewijnlaan.

   

  Het kruispunt Tulpenstraat-Rozenstraat wordt niet heraangelegd. Enkel de rij betonstraatstenen die in slechte staat is, wordt hersteld.

 • Verdere planning wegenwerken Bloemenwijk

  woensdag 13 april 2016
  Aannemer BVBA Knockaert en Zonen uit Jabbeke gaat opnieuw aan de slag in de Bloemenwijk.
  foto Verdere planning wegenwerken Bloemenwijk

  Welke werken moeten nog gebeuren?

  1. Voorbereidende werken.
  2. Het wegdek klaarmaken om te asfalteren.
  3. Asfalteren.
  4. Heraanleg van de kruispunten in betonstraatstenen.
  5. Voegen voorzien in het asfalt.
  6. Aanleg wegversmalling in de Azaleastraat ter hoogte van de Sint-Jozefsdreef/Rustoorddreef.

  Gedetailleerde informatie (wat, timing en welke hinder) kan je lezen in de brief bij de downloads.

   

 • Asfalteren Bloemenwijk

  donderdag 28 januari 2016

   

  Het asfalteren van de Bloemenwijk gebeurt in het voorjaar, meer bepaald ten vroegste vanaf maart en van zodra de weersomstandigheden het toelaten.

 • Werken Bloemenwijk - wijziging planning

  vrijdag 13 november 2015 foto Werken Bloemenwijk - wijziging planning

   

  De aannemer laat weten dat hij niet op maandag 16 november zal starten, maar halfweg de week.

  Hij start in de Billanderstraat.

 • Bloemenwijk: werken starten op 16 november

  donderdag 29 oktober 2015
  Het wegdek van de Azaleastraat, Begoniastraat, Billanderstraat, Boterbloemstraat, Rustoordstraat (betongedeelte) en Tulpenstraat wordt vernieuwd.
  foto Bloemenwijk: werken starten op 16 november

  De aannemer voor het herstel van het wegdek is aangesteld. Het is BVBA Knockaert en Zonen uit Jabbeke. De werken starten op maandag 16 november 2015. De kostprijs voor de uitvoering van de 3 fasen is 275.157 euro (inclusief btw).

  Het werk is opgesplitst in drie fasen:

  • Fase 1: voorbereidende werken
  • Fase 2: affrezen van een laag beton en asfalteren van het wegdek
  • Fase 3: heraanleg van de kruispunten in betonstraatstenen

  Fase 1: voorbereidende werken | start op maandag 16 november

  Wat gebeurt waar?

  Azaleastraat
  - Wegnemen van de verkeersdrempel ter hoogte van Azaleastraat 13.
  - Aanleg van een wegversmalling ter hoogte van de Sint-Jozefsdreef. Die snelheidsbeperkende maatregel komt er in plaats van de drempel en draagt bij tot de veiligheid van de fietsers die uit de Sint-Jozefsdreef de Azaleastraat oprijden of oversteken.

  Billanderstraat
  - Heraanleg van de greppel aan de kant van de parking van WZC Sint-Jozef.
  - Aanleg van nieuwe voetpaden in het deel waar de weg in beton ligt.
  - Er wordt niet gewerkt in het deel waar de weg in betonstraatstenen ligt (= tussen de Rustoordstraat en huisnummer 11 ongeveer).

  Begoniastraat
  - Uitbreken van twee kapotte vakken ter hoogte van huisnummers 12-14.
  - Aanvullen van de uitgebroken vakken met schraal beton in afwachting van asfaltering.

  Tulpenstraat
  - Uitbreken van kapot betonvak ter hoogte van nummer 12 en nummer 51.
  - Aanvullen van de uitgebroken vakken met schraal beton in afwachting van asfaltering.

  Hinder?

  Azaleastraat: als er aan de verkeersdrempel en wegversmalling wordt gewerkt, zal enkel plaatselijk verkeer mogelijk zijn.

  Billander-, Begonia- en Tulpenstraat: doorgaand verkeer blijft mogelijk, maar er zal wel hinder zijn daar waar de aannemer aan het werk is.

   

  Fase 2 – affrezen van een laag beton en aanbrengen van asfalt

  Waar?

  - Azaleastraat: volledig
  - Begoniastraat: volledig
  - Billanderstraat: gedeelte dat nu in beton ligt (er wordt niet gewerkt tussen de Rustoordstraat en huisnummer 11)
  - Boterbloemstraat: volledig
  - Rustoordstraat: het deel dat nu in beton ligt, van aan de Begoniastraat tot aan de bocht naar de Brugsestraat
  - Tulpenstraat: volledig

  Wanneer?

  Asfaltwerken zijn erg weersgevoelig. De uitvoering van deze fase hangt dus af van het weer. Bij goed weer sluit fase 2 onmiddellijk aan op fase 1. In dit geval zouden de asfaltwerken tegen eind november moeten gedaan zijn.
  Bij slecht weer wordt er niet geasfalteerd. Omdat het affrezen en het asfalteren zo snel mogelijk na elkaar moet gebeuren, zal de aannemer de weg pas affrezen als er ook kort erna kan geasfalteerd worden.

  Hinder?

  Op vandaag ligt nog niet vast in welke volgorde de straten aan bod komen. De aannemer zal kort voordien een briefje in de bus steken bij de betrokken bewoners.

  Tijdens het affrezen blijft plaatselijk verkeer mogelijk want men mag over afgefreesde beton rijden. Er zal wel hinder zijn.

  Tijdens het asfalteren is er geen verkeer toegelaten. Hebt u die dag uw wagen nodig dan plaatst u uw wagen ’s morgens vroeg of de avond ervoor buiten de werfzone. Dit wil zeggen dat u uw wagen parkeert in een straat waarvan het wegdek niet afgefreesd is. Na enkele uren mag al over asfalt gereden worden. De aannemer zal in dit geval de wegsignalisatie wegnemen.

  Afvalophaling

  Als het wegdek in uw straat afgefreesd werd, wil dit zeggen dat er kort nadien zal geasfalteerd worden. De wagen van IVBO kan dan uw woning niet bereiken. Plaats uw afval dan buiten de werfzone (= daar waar het wegdek niet is afgefreesd of daar waar al geasfalteerd werd).

   

  Fase 3 – heraanleg van de betonstraatstenen op de kruispunten

  Welke kruispunten?

  - Azaleastraat-Billanderstraat
  - Azaleastraat-Begoniastraat
  - Azaleastraat-Tulpenstraat
  - de twee kruispunten aan het omnisportveld in de Begoniastraat
  - Tulpenstraat-Boterbloemstraat
  - Tulpenstraat ter hoogte van de weg richting nummers 25 – 39
  - Tulpenstraat ter hoogte van de weg richting Ter Elst 2

  Het kruispunt Tulpenstraat-Rozenstraat wordt niet heraangelegd. Enkel de rij betonstraatstenen die in slechte staat is, wordt hersteld.

  Wanneer?

  Het is een bewuste keuze om de heraanleg van de kruispunten pas als laatste fase te doen. Op die manier lopen de asfaltwerken geen vertraging op door de uithardingsperiode van de betonstraatstenen en kunnen de nieuwe betonstraatstenen niet bevuild worden door het transport van aan- en afvoer van asfaltverhardingen.

  De volgorde van de heraanleg van de kruispunten is nog niet gekend. De betrokken bewoners ontvangen later meer details hierover. 

   

  Vragen?

   

  • Bel naar Eve Dezutter of één van haar collega's van Publieke Ruimte op het nummer 050 819 881
  • Mail naar openbarewerken@oostkamp.be
  • Kom naar loket 4 in OostCampus. Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag ook van 13.30 tot 19 uur.

   

 • Ook Tulpenstraat in het nieuw

  maandag 24 november 2014 foto Ook Tulpenstraat in het nieuw

  Er komt een nieuwe laag asfalt op het wegdek van de Tulpenstraat. Hierdoor moet de greppel aangepast worden en als gevolg hiervan ook het voetpad. De asfalteringswerken gebeuren door een aannemer. Het aanpassen van de greppel en het leggen van nieuwe voetpaden gebeurt door onze wegendienst. De voetpaden komen in grijze betonstraatstenen. Dit is degelijker materiaal dan de huidige betontegels. Het deel van de oprit in de voetpadzone komt in antracietkleurige betonstraatstenen.

  Om budgettaire redenen vernieuwen we de oprit naar de garages niet. We moesten keuzes maken. Gezien de staat van het wegdek hebben we ervoor gekozen om hieraan voorrang te geven.

  Wanneer?

  De verfraaiingswerken in de Tulpenstraat starten als onze wegenploeg klaar is in de Boterbloemstraat. Dit is normaalgezien begin december.

  Nadien zal een aannemer in de Azaleastraat, Begoniastraat, Boterbloemstraat en Tulpenstraat een nieuwe asfaltlaag aanbrengen. Dit zijn weersgevoelige werken dus de exacte periode hangt af van de weersomstandigheden.

 • Bloemenwijk in het nieuw

  maandag 23 juni 2014 foto Bloemenwijk in het nieuw

  De verfraaiingswerken van de bloemenwijk zijn gestart in mei. De dienst Wegen van de gemeente legt nieuwe voetpaden aan. Het wegdek wordt vernieuwd en krijgt een een asfaltlaag boven de betonverharding. Deze werken gebeuren door een aannemer.

  De renovatie is voorzien voor de volgende straten: Azaleastraat (tussen Loppemsestraat en de Poelstraat), Begoniastraat, Tulpenstraat (tussen de Azaleastraat en de Rozenstraat), Billanderstraat  en de Boterbloemstraat.

  Als de weersomstandigheden meezitten, moeten de werken klaar zijn tegen eind 2014.

Foto's

 • 3_Bloemenwijk
Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp
 • Studiebureau: Lobelle (herstel wegdek)
 • Aannemer: Gemeente (nieuwe voetpaden). BVBA Knockaert en Zonen Jabbeke (nieuw wegdek)
 • Startdatum: maandag 16 november 2015
 • Kostprijs: asfalteren wegdek: 275.157 euro incl btw en incl. wegenwerken in Diepe-, Korte- en Langestraat

Deelgemeente

Oostkamp
LCP