Wegenwerken Hertsbergsestraat-Lodistraat: na bouwverlof

Gepubliceerd op donderdag 3 aug 2023 om 15:12 uur

Herstel betonvakken in Papenvijversstraat t.h.v. Breeweg en in de Lodistraat

  • In de Papenvijversstraat en in de Lodistraat ter hoogte van de Papenvijversstraat moeten drie betonvakken hersteld worden. Een eerste fase werd voor het bouwverlof uitgevoerd en is tijdens bouwverlof uitgehard. Na het zomerbouwverlof volgt een tweede fase.
  • De betonvakken hebben tijd nodig om uit te harden. Er mag niet over gereden worden.
  • De as Hazelaarstraat/Papenvijversstraat blijft wel open voor het verkeer. Het verkeer ter hoogte van de herstelde betonvakken gebeurt met voorrangsregeling.

Laatste fase start op 7 augustus

  • Hertsbergsestraat, zone met 'oude' asfalt: affrezen asfalt en aanbrengen nieuwe onderlaag asfalt.
  • Dan toplaag asfalt in de volledige werkzone van de Hertsbergsestraat.
  • Aanbrengen wegmarkeringen en plaatsen verkeersborden in Lodistraat en Hertsbergsestraat.

Impact laatste fase op het verkeer:

 • De as tussen Lodikruispunt en de Kampveldstraat blijft enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. In de Lodistraat zijn er nog geen wegmarkeringen en verkeersborden. Dit is voorzien op einde van de werken. Van zodra de wegmarkeringen en verkeersborden geplaatst zijn, kan de weg voor alle verkeer opengesteld worden. De aansluiting van de Lodistraat op het Lodikruispunt blijft wel afgesloten tot na de eerste fase van de werken aan het Lodikruispunt.
 • De Stuiversstraat blijft een doodlopende weg, kant Hertsbergsestraat.
 • De tractorsluis in de Breeweg blijft liggen tot na eerste fase werken aan Lodikruispunt (voorzien op 8 september). Vanaf dan kan de verbinding Proosdijstraat – Oostkamp immers opnieuw via de Lodistraat – Hertsbergsestraat verlopen.

Einde van de werken

Einde van alle werken op de Lodistraat - Hertsbergsestraat is voorzien tegen vrijdag 18 augustus

De werken in opdracht van AWV aan het Lodikruispunt duren tot eind september, met een fasewissel op 11 september. Meer informatie over dit project: https://www.oostkamp.be/lodikruispunt