Vraag steun voor je vrijwilligerswerk en projecten in het Zuiden

Gepubliceerd op donderdag 9 mrt 2023 om 17:20 uur

Elke inwoner die zich inzet voor een project in een ontwikkelingsland, kan een aanvraag doen voor 2 toelagen:

  • Toelage vrijwilligerswerk in het Zuiden: Oostkampenaren die vrijwilligerswerk doen in een project in een ontwikkelingsland, of in een project met een achtergestelde bevolkingsgroep, kunnen een toelage van 150 euro aanvragen voor het project waarvoor ze zich ingezet hebben. Voor eenzelfde project komen maximaal 2 aanvragen per jaar in aanmerking.
  • Toelage projecten in het Zuiden: Oostkampenaren die actief betrokken zijn bij een Vlaamse organisatie die een project in het Zuiden ondersteunt kunnen voor hun project een toelage aanvragen. Per project dat aan de voorwaarden voldoet is 2.500 euro per jaar voorzien.
    • Erkende projecten mogen een vereenvoudigd aanvraagformulier invullen
    • Nieuwe projecten vullen een uitgebreide aanvraag in die wordt besproken in de Mondiale Raad.

Doe je aanvraag via het online formulier.