Voorschotten op sociale uitkeringen

Inhoud

Indien de uitbetaling van je uitkering te lang op zich laat wachten, kan het OCMW je een voorschot geven. Deze voorschotten worden rechtstreeks van de uitbetalingsinstelling teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering uitbetaald wordt

Voorwaarden

Je deed een aanvraag voor een sociale uitkering (werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, uitkering FOD …), maar deze kan op heden nog niet aan je uitbetaald worden omdat je dossier nog in onderzoek is.

Procedure

  • Je kan je aanmelden bij de Sociale dienst (telefonisch, per mail of persoonlijk tijdens de openingsuren).
  • Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie en zal nagaan of je recht hebt op deze voorschotten.
  • Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist of je voorschotten krijgt of niet. Deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld.

Wat meebrengen

  • Je identiteitskaart.
  • Briefwisseling: dossiernummer omtrent de te bekomen uitkering.
  • Bewijzen van inkomsten en uitgaven van de laatste maanden van alle gezinsleden.