Voorbereiding metamorfose Schooldreef op kruissnelheid

Gepubliceerd op vrijdag 17 feb 2023 om 15 uur

De metamorfose van de Schooldreef in het centrum van Oostkamp tot een groene beleefstraat met een autovrij plein en een gratis, ondergrondse parking komt dichterbij. De voorbereidende nutswerken worden deze maand afgerond, de vergunningsaanvraag is lopende en tijdens de Gemeenteraad op 16 februari werd bijkomend budget goedgekeurd om de aannemer te kunnen aanstellen voor de riolerings- en wegenwerken. Deze werken starten ten vroegste na de paasvakantie, maar de exacte datum ligt momenteel nog niet vast.  

Eind 2022 startte Aquafin het dossier op om een aannemer aan te stellen. Zoals verwacht in deze economische tijden ligt de kostprijs hoger dan de initiële raming. Ook enkele conceptuele aanpassingen, vooral op vlak van beplanting en de onderbouw, dragen bij aan de meerkost die nu voorligt. Het voorziene budget bedroeg 2.144.038,31 euro (inclusief btw). Met de gevraagde bijsturingen en de gevolgen van de huidige economische situatie, komt de uiteindelijke meerkost bij de aanstelling van een aannemer neer op 752.370,45 euro. Omdat hiervoor bijkomende kredieten voorzien moeten worden, moest de Gemeenteraad zich hierover uitspreken vooraleer door Aquafin een aannemer aangesteld kan worden. Dit gebeurde op de Gemeenteraad van februari. Voor de gemeente is dit een belangrijk project waardoor - mede dankzij de stabiele financiële toestand van de gemeente - beslist kan worden om toch door te gaan. 
De gemeente Oostkamp krijgt voor de herinrichting van de Schooldreef een subsidie van 500.000 euro van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Dit project werd ingediend voor de subsidieoproep ‘Duurzame bereikbaarheid van de kernen’. Oostkamp is 1 van de 31 gemeenten die financiële steun krijgen uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht voor het verduurzamen van de bereikbaarheid van de kern.

Burgemeester Jan de Keyser: “Stap voor stap komt de uitvoering van de werken in de Schooldreef dichterbij. Op zo’n anderhalf jaar tijd ondergaat deze belangrijke centrumstraat een heuse metamorfose. Ook in crisistijden is het belangrijk dat een lokaal bestuur vooruit blijft denken en acties onderneemt voor de toekomst. Dat is niet altijd evident, de budgetten zijn niet oneindig. Er moeten dus keuzes gemaakt worden: enerzijds kunnen we binnen het meerjarenplan zelf keuzes maken en anderzijds kunnen zich ook opportuniteiten aandienen. Bij de Schooldreef is het een combinatie van beide. De opwaardering van de Schooldreef is een project dat een antwoord biedt op vele van de uitdagingen: extra groen, ruimte voor water, ruimte voor ontmoeting, veiligere verkeerssituatie, blijvende bereikbaarheid van het handelscentrum en extra aantrekkelijkheid van de kern.”