Volgende stap richting nieuw woonzorgcentrum Ter Luchte: verantwoordelijkheden en kostenverdeling worden vastgelegd in de statuten van vzw Ter Luchte.

Gepubliceerd op vrijdag 22 dec 2023 om 09:46 uur

Het plan is om tegen 2028 een nieuw woonzorgcentrum te bouwen op de site van Ter Luchte in Ruddervoorde. Het huidige gebouw zal tegen die tijd bijna einde levensduur zijn. Dit jaar werden de eerste stappen gezet. Afgelopen zomer werd een opdracht gelanceerd om te komen tot een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte architectuur. Intussen werden ook de financieel-juridische voorbereidingen getroffen.  Vzw Ter Luchte is namelijk een publiek-private samenwerking waar Gemeente & OCMW Oostkamp samen met de Groep Zorg H. Familie deel van uitmaken. Om verder te kunnen met dit project moet eerst vastgelegd worden wie bouwheer is en hoe de kosten en verantwoordelijkheden verdeeld worden.

Zorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde kent een lange geschiedenis van zorg. Al sinds 1838 wordt er op verschillende manieren zorg gedragen voor ouderen. Het is de ambitie om dit ook te behouden voor de toekomst. De meest recente uitbreidingen op de site zijn de bouw van het lokaal dienstencentrum en de assistentiewoningen in 2013 en de nieuwe seniorenwoningen in 2020. Het woonzorgcentrum zelf werd in 2018 nog opgefrist, maar dit betrof voornamelijk schilderwerken. Het is hoog tijd voor vernieuwing.

Vzw Ter Luchte, de publiek-private samenwerking waar Gemeente & OCMW Oostkamp samen met de Groep Zorg H. Familie deel van uitmaken, wil gaan voor een toekomstgericht project. Het concept dat nu voorbereid wordt, moet onderdak bieden voor ouderenzorg tot over 30 – 40 jaar. Om dit kwalitatief te doen, wordt eerst een ruimtelijk plan voor de hele site opgemaakt, vooraleer een concreet ontwerp voor het nieuwe woonzorgcentrum wordt opgemaakt. Om een ontwerper aan te stellen voor het ruimtelijke masterplan én het concrete ontwerp van het woonzorgcentrum wordt gewerkt via de Open Oproep. De Open Oproep is de internationale selectieprocedure om een architect aan te stellen van de Vlaams Bouwmeester. Werken met deze procedure garandeert  een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte architectuur. Deze procedure werd afgelopen zomer beslist en wordt in het voorjaar van 2024 effectief opgestart.

Intussen werden de administratief-juridische aspecten in orde voorbereid. Deze worden vastgelegd in de statuten van Ter Luchte vzw en in het raamcontract dat daar als addendum bij hoort. Zowel OCMW-raad als gemeenteraad moeten deze goedkeuren. Groep Zorg H. Familie deed dit al eerder deze maand. Concreet komt het erop neer dat vzw Ter Luchte bouwheer zal worden van de nieuwbouw. Voorzien is nu dat zowel Lokaal Bestuur Oostkamp als Groep Zorg H. Familie 5.000.000 euro investeren. Er wordt ook beslist om het beheer van de assistentiewoningen over te dragen naar vzw Ter Luchte. Dit was al in de praktijk zo, maar wordt nu dus ook officieel bekrachtigd. Met deze afspraken op orde, kunnen de verdere inhoudelijke plannen voor het nieuwe woonzorgcentrum verder vorm krijgen.