Verkiezingen 13 oktober 2024

Op zondag 13 oktober kun je stemmen voor de lokale en provinciale verkiezingen.

Stemrecht in plaats van opkomstplicht

Belangrijk: Er geldt voor de lokale en provinciale verkiezingen stemrecht, maar geen stemplicht (ook wel opkomstplicht genoemd).
Iedereen die op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder is, mag dus stemmen, maar is niet verplicht om dat te doen.

Wie kan gaan stemmen?

Belgische inwoners en de vooraf geregistreerde niet-Belgische inwoners die voldoen aan de kiesvoorwaarden, worden opgenomen in de kiezerslijst. Ze ontvangen eind september 2024 een uitnodigingsbrief om te gaan stemmen. In bepaalde omstandigheden kan een kiezer een volmacht geven aan een andere kiezer om in zijn plaats te stemmen. Een persoon met een handicap mag zich laten bijstaan door een persoon van zijn keuze.

 Belgische kiezersEU-onderdanenNiet-EU-onderdanen
Provincieraadjaneenee
Gemeenteraadjaja, na registratieja, na registratie

Welke veranderingen zijn er voor de lokale verkiezingen?