Verkeerscommissie

De verkeerscommissie is een door het gemeentebestuur erkende adviesraad die onafhankelijk van andere organisaties of organen advies uitbrengt over aangelegenheden zoals bepaald in haar doelstellingen.

De verkeerscommissie beoogt het behoud, het herstel en/of de verbetering van de verkeersveiligheid en de -leefbaarheid.

De verkeerscommissie wordt in ieder geval om advies gevraagd over:

  • de beleidskeuzen inzake verkeersveiligheid en -leefbaarheid;
  • mobiliteit in het algemeen;
  • de bepaling van de wegbekleding en -inrichting bij belangrijke wegverbeteringen alsmede bij de aanleg van nieuwe wegen en/of aanhorigheden (voetpaden, fietspaden e.d.);
  • de bepaling van de uitwerking van de proefopstellingen in het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid;
  • het openbaar vervoer voor zover de gemeente bevoegd is.

De statuten, goedgekeurd bij het begin van de legislatuur, vindt u onder de knop agenda en notulen, archief 2013.

LCP