GEZINSBOND RUDDERVOORDE

 (grote weergave)

De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel.

We verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, enz.).

Vanuit deze visue trachten we de Gezinsbond bereikbaar te maken voor alle gezinnen, ook de meest kwetsbare.

Kinderen komen bij ons op de eerste plaats. We ijveren voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving.

Onze werkterreinen: dienstverlening, sociaal-cultureel werk en verenigingsleven, gezinspolitieke acties.

Lidgeld 42 euro
Aantal leden 319
Werkterrein Ruddervoorde
Doelgroep Gezinnen
Tijdschrift De Bond
Aanvaardt SJACOS-bon Nee

Contact

Couffez Carine Sportstraat 33 8020 Ruddervoorde
Tel. 050 28 04 98

Activiteiten

LCP