CHILDREN FIRST! VZW

Children First! vzw is opgericht naar aanleiding van de tsunamiramp in Aceh door een groep vrienden van Indonesische en Belgische afkomst. Het doel van de vzw is kinderen in Indonesië te helpen die het slachtoffer zijn van rampen of conflicten of die in extreem armoedige omstandigheden leven. Naast noodhulp bieden we tevens structurele ondersteuning aan projecten die rechtstreeks od onrechtstreeks de ontwikkeling van de kinderen in een gemeenschap ten goede komen. De realisatie van onze projecten was enkel mogelijk met de finaciële steun van vrienden en sympathisanten hier in België en ook de steun die we kregen van de Gemeente Oostkamp.

Aanvaardt SJACOS-bon Nee
LCP