Ceifar

Het Centro de Integração Familiar – Ceifar is een ngo zonder winstgevend doel. Het werd opgericht in 1994 met het doel de begeleiding en opvolging, op een zo volledig mogelijke wijze, van de families uit de wijk die vandaag ongeveer 200.000 bewoners heeft.

De hoofdbedoeling van Ceifar is om via onderwijs bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen en jongeren uit de lokale gemeenschap. De aanpak is gebaseerd op het behoud van de familie-eenheid en gebeurt door middel van verschillende educatieve, culturele en sportieve activiteiten, de instrumenten voor hun biologische, psychologische en sociale ontwikkeling.

Momenteel worden 500 kinderen opgevangen en begeleid. Ze zijn verdeeld volgens leeftijd: de vroegschoolse educatie van 3 tot 5 jaar (kleuteronderwijs) en de voor- en naschoolse begeleiding voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Verder zijn er de culturele en sportieve activiteiten waarin muziek, capoeira, karate, judo en zaalvoetbal aan bod komen. Die lopen parallel met de voor- en naschoolse opvang. Er nemen ook jongeren van +12 aan deel. Volgende jaren zouden we graag nog theater, dans, ballet en computerlessen aanbieden.

Er is pedagogische en sociale begeleiding van de kinderen en de families, en er loopt eveneens een alfabetiseringsproject. Sedert juli 2018 komen ongeveer 250 families in aanmerking om regelmatig een stortbad te nemen in de nieuwe was- en toiletruimtes (Renovatie met hulp van de provincie West-Vlaanderen binnen het project “Veilig en voldoende water voor iedereen”).

Naast het educatieve aanbod, verleent Ceifar in het in 2002 opgericht medisch centrum, inclusief tandheelkunde, basisgezondheidszorg aan de hele bevolking van de wijk.

Op 19 mei 2016 werd een centrum voor psychologische begeleiding “Casa de Alice” geopend door de Belgische ereconsul Stephane Peree. Het maakt integraal deel uit van het Ceifar-programma, en werd mogelijk gemaakt dankzij steun van het bisdom Brugge en het Pater Roosefonds. Het staat open voor de mensen uit de wijk Tancredo Neves maar eveneens voor de wijken in de buurt zoals Mata Escura waar ook het centrum Acopamec ligt.

Het was de wens van de stichtster Simonne Alice Debouck dat ook en vooral kinderen/jongeren psychologische bijstand zouden kunnen krijgen, naast de vele volwassenen die vaak met zware problemen te maken hebben uit de wijken van de periferie van Salvador. “Casa de Alice” richt zich ook tot de talrijke meisjes en vrouwen die met allerhande geweldsituaties in aanraking komen.

https://www.youtube.com/watch?v=qh8xjmXxFLQ  (welkom in Ceifar)

Lidgeld x
Aantal leden 22
Werkterrein Brazilië
Doelgroep kinderen en adolescenten
Tijdschrift e-zine op aanvraag toegezonden
Aanvaardt SJACOS-bon Nee

Contact

Steeman Guido Morada do Sol bloco 99 ap 104 41225-670 Mata Escura / Salvador-Ba / Brazil
Tel. 0055 71 99299 1515

Verslagen

LCP