VBS De Vaart

 (grote weergave)

Een school waar:

 • kleuter- en lager onderwijs wordt aangeboden voor jongens en meisjes,
 • veel aandacht uitgaat naar het welbevinden en de betrokkenheid van alle kinderen,
 • iedereen elkaar kent,
 • zoveel als mogelijk onderwijs op maat van het individuele kind gegeven wordt,
 • de kinderen kansen krijgen om aan sport en spel te doen,
 • kinderen kunnen genieten van de natuur,
 • ouders door de kleinschaligheid makkelijk leerkrachten en directie kunnen bereiken,
 • voor- en naschoolse opvang georganiseerd wordt binnen de schoolmuren,
 • een dynamisch leerkrachtenteam open staat voor vernieuwingen,
 • ouders heel dichtbij de school worden betrokken,
 • er een nauwe band is met de plaatselijke leefgemeenschap,
Aanvaardt SJACOS-bon Nee

Contact

Van de Caveye Dirk
Tel. 050826267
GSM 0477608326
LCP