Jong N-VA Oostkamp

 (grote weergave)

Jong N-VA is een partijpolitieke jongerenorganisatie die werkt aan een sterker, vrijer en rechtvaardiger Vlaanderen.
Ronduit Vlaams en republikeins, dat zijn wij!

Jong N-VA heeft in gans Vlaanderen meer dan 4000 leden en is daarmee de snelstgroeiende politieke jongerenbeweging.
Ook in Oostkamp is Jong N-VA actief.

Via vormingsactiviteiten als denksalons en lezingen willen wij aanzetten tot Denken.
Door de drempel voor politiek engagement bij jongeren te verlagen willen wij aanzetten tot Durven.
Via acties en onze vertegenwoordiger in de gemeenteraad en tevens onze voorzitter willen wij aanzetten tot Doen.
Uiteraard horen ontspannende activiteiten er ook bij! 

Verder hebben wij een actieve wisselwerking met de lokale afdeling van onze moederpartij.

 

Lidgeld Via partijlidmaatschap
Doelgroep 16 tot 31 jaar
Tijdschrift Ronduit!
Aanvaardt SJACOS-bon Nee
LCP