BINO NA BISO

De vzw Bondeko steunt op financiële wijze educatieve en sociale projecten van de Congolese partner: vzw Bondeko ya Sika. De samenwerking gaat echter verder dan enkel een financiële bijdrage: elk jaar gaan mensen op uitwisseling naar de vzw Bondeko ya Silka met een concreet inleefproject waardoor zij bijdragen aan de culturele uitwisseling tussen Noord en Zuid. De partnerorganisatie in het Zuiden 'Bondeko ya Sika' asbl, verbetert de levensomstandigheden van personen met minder kansen in de Congolese maatschappij aan de hand van educatieve en gezondheidsprojecten.

Aanvaard SJACOS-bon Nee
LCP