WIJKCOMITÉ KROONHOVE

Het wijkcomité Kroonhove wil de sociale contacten tussen de buren stimuleren, met als doel de leefkwaliteit in de wijk te verhogen, door het organiseren van culturele, sociale, ontspannende,…. activiteiten. Dit kan ook door het ondersteunen van initiatieven van derden die hiertoe bijdragen. Activiteiten die in het verleden georganiseerd werden zijn o.a. jaarlijks wijkfeest, eindejaarsreceptie, wijkontbijt, wandel- en fietstochten, sport en spel, bedrijfsbezoeken, bezoek aan tentoonstellingen, gegidste stadsrondleidingen….

Lidgeld 0
Aantal leden 10 comitéleden
Werkterrein Wijk Kroonhove
Doelgroep alle bewoners van de wijk
Aanvaardt SJACOS-bon Nee

Contact

Saelens Daniel Leliestraat 59 8020 Oostkamp
Tel. 050 82 46 13
GSM 0475 76 74 81
LCP