OUDERRAAD WAARDAMME

 (grote weergave)

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeen-schap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de inrichtende macht of schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren.

Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen:
•Alle ouders informeren over de activiteiten en standpunten
•Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
•De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.
•Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders

en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeen

het onderwijs

een groot belang aan een goede relatie met de inrichtende macht of schoolbestuur, de directie

en de leerkrachten van de school.

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een

betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs

de kinderen.

De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren.

Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen:

-

-

-

met het schoolteam.

-

de schoolraad te adviseren.

Lidgeld nee
Aantal leden 24
Doelgroep ouders
Tijdschrift Nieuwsbrief
Aanvaardt SJACOS-bon Nee

Contact

Benkabouche Céline Sint-Blasiusstraat 1 8020 Waardamme
GSM 0479652597
LCP