Verbroederingscomité vzw

Verbroederingscomité vzw (grote weergave)

De vzw Verbroederingscomité wordt opgericht om de gemeente toe te laten de werking van het verbroederingscomité af te zonderen van de gemeentelijke werking en daarvoor een duidelijke structuur te creëren. De Gemeenteraad stelde op 19 september 2013 de statuten van de gemeentelijke vzw Verbroederingscomité vast en benoemde vier leden in de Algemene Vergadering drie bestuurders in de Raad van Bestuur.

LCP