Uitleendienst feestmateriaal vzw

Uitleendienst feestmateriaal vzw (grote weergave)

De vzw Uitleendienst Feestmateriaal werd opgericht om de gemeente toe te laten de werking van de uitleendienst van gemeentelijk feestmateriaal af te zonderen van de gemeentelijke werking en daarvoor een duidelijke structuur te creëren. De Gemeenteraad stelde op 21 november 2013 de statuten van de gemeentelijke vzw Uitleendienst feestmateriaal vast en benoemde vier leden in de Algemene Vergadering en drie bestuurders in de Raad van Bestuur.

LCP