Toelagereglement op huren feestmateriaal door Oostkampse verenigingen en instellingen