Toelagereglement landbouwverenigingen: Toelage voor het opzetten van een landbouwactie, -initiatief of -campagne

Datum bekendmaking maandag 23 december 2019
Datum besluit donderdag 19 december 2019

De Oostkampse landbouwverenigingen zijn en blijven een belangrijke partner van de gemeente in het opbouwen en onderhouden van het sociale weefsel. De krachtlijnen van Visie Oostkamp 2030 benadrukken dit extra via de kernbegrippen ‘verbondenheid’, ‘betrokkenheid’ en ‘toegankelijkheid’. Via het geven van een extra financiële stimulans willen we de landbouwverenigingen dichter betrekken bij de doelstellingen die het bestuur in het meerjarenplan 2020-2025 wenst te realiseren.

Het reglement dat je hier kan downloaden, geldt voor de periode 2020 - 2025.