Toelage voor organisatoren van kermissen, wijk-, buurt- en straatfeesten

Inhoud

De Oostkampse organisatoren van kermissen, wijk-, buurt- en straatfeesten zijn en blijven een belangrijke partner van de gemeente in het opbouwen en onderhouden van het sociale weefsel. De krachtlijnen van Visie Oostkamp 2030 benadrukken dit extra via de kernbegrippen ‘verbondenheid’, ‘betrokkenheid’ en ‘toegankelijkheid’.

Via het geven van een extra financiële stimulans willen we de organisatoren van kermissen, wijk-, buurt- en straatfeesten dichter betrekken bij de doelstellingen die het bestuur in het meerjarenplan 2020-2025 wenst te realiseren.

Procedure

Organiseer je een kermis, wijk, buurt- of straatfeest en denk je in aanmerking te komen voor deze toelage? Neem dan contact op met de gemeente via vrijetijd@oostkamp.be of telefonisch op 050 819 900.