Maaien met afvoer van randen van landbouwpercelen langs grachten: aanvragen toelage

Aanvraag toelage maaien randen landbouwpercelen

Inhoud

Sinds 2014 moet je als landbouwer, boseigenaar of bewoner in het buitengebied extra aandacht besteden aan het beheer van de randen van percelen langs waterlopen. Voor een goed randenbeheer biedt Agrobeheercentrum Eco² vzw met de financiële steun vanuit Leader de mogelijkheid om een aangepaste randenmaaier te huren voor 40 euro per uur.

Voor het maaien met afvoer van randen en binnengrachten kan je daarbovenop ook rekenen op een tussenkomst van de gemeente van 50% van de kosten.

De aanvraag van de randenmaaier moet gebeuren via de website van het agrobeheercentrum.