Starten van een onderneming in Oostkamp: toelage aanvragen

Aanvraag toelage nieuwe onderneming

Inhoud

Het verlenen van een financiƫle tussenkomst voor een beginnende ondernemer in de kosten die gepaard gaan bij het inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onderstreept de positieve houding van de gemeente ten opzichte van beginnende ondernemers.

Enkel de oprichting van een nieuwe onderneming door een natuurlijk persoon komt in aanmerking voor deze ondersteuning. De toelage bedraagt 50 euro.

In deze situaties wordt er geen toelage toegekend:

  • bijkomende vestigingseenheden van een bestaande onderneming
  • bijkomende vennootschappen in het kader van een bestaande onderneming
  • de omvorming van een onderneming-natuurlijke persoon naar een onderneming-rechtspersoon.

Procedure

Je vult het online aanvraagformulier in en voegt hierbij het attest van inschrijving als zelfstandige, afgeleverd door een erkend ondernemersloket.