Toekomstvisie over doven en dimmen van de openbare verlichting voorgesteld aan Gemeenteraad

Gepubliceerd op vrijdag 21 jun 2024 om 10:55 uur

Distributienetbeheerder Fluvius is in gans Vlaanderen de openbare verlichting aan het omschakelen naar energiezuinigere ledverlichting. Tegen 2028 moet deze klus geklaard zijn. Elk verlichtingspunt wordt hierbij voorzien van een individuele communicatiemodule, waardoor elk toestel afzonderlijk aanstuurbaar is qua lichtintensiteit en uren. Dit biedt kansen om niet alleen te doven, maar ook gericht te gaan dimmen. Zo evolueren we naar een toekomstgericht beleid met licht op maat: licht op het juiste moment en op de juiste plaats optimaal afgestemd op mens en omgeving. De openbare verlichting blijft branden op vrijdagnacht en zaterdagnacht. Op hoofdverbindingswegen, bovenlokale fietsroutes, grote wijkontsluitingswegen, toegangen tot sport- en cultuurcentra en het bovenlokaal bedrijventerrein Kampveld zal binnenkort de openbare verlichting elke nacht gedimd blijven branden.

Historiek 

Sinds september 2015 dooft de gemeente haar openbare verlichting van maandag- tot en met donderdagnacht van 23.30 tot 4.30 uur. Hierbij werd rekening gehouden met heel wat nachtelijke ploegen die om 5 uur een wissel van shift hebben. Doven resulteerde in een daling in het verbruik en de CO2-uitstoot met 22%. In 2017 werd een grondige evaluatie uitgevoerd. Sinds eind 2022 wordt ook gedoofd op zondagnacht.  

Motivatie om de openbare verlichting te doven 

 • Bewust omspringen met schaarse energiebronnen 
 • Hoge energieprijzen 
 • Beperking van de CO2-uitstoot 
 • Van belang voor fauna en flora en je eigen slaap (lichtpollutie) 
 • Weinig verkeer op de weg 
 • Automobilisten rijden voorzichtiger in het donker 
 • Ook voor inbrekers wordt het moeilijker zonder straatverlichting 

Flankerende maatregelen 

Sinds september 2015 werden flankerende maatregelen voorzien, die geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd of toegevoegd werden. Op verschillende locaties werd extra belijning en bebording aangebracht. De kruispuntverlichting op cruciale locaties bleef steeds de ganse nacht branden. Bij nieuwe heraanleg werd ook gepaste verlichting voorzien die blijft branden op cruciale punten.  

Verledding 

Om meer energie te besparen en dus ook minder CO2 uit te stoten, werd beslist om in gans Vlaanderen de openbare verlichting om te schakelen naar energiezuinige ledverlichting tegen 2028. Tot op heden werd in Oostkamp al zo’n 41% van deze verledding gerealiseerd. 

Hierbij wordt interactieve verlichting voorzien: via een communicatiemodule kan elk verlichtingspunt afzonderlijk aangestuurd worden. Zo kan het tijdstip waarop gedoofd en gedimd wordt, maar ook de intensiteit van het dimmen individueel aangestuurd worden. De eerste generatie ledverlichting is evenwel beperkter in aansturingsmogelijkheden in vergelijking met de recent geplaatste. 

Van doven naar dimmen langs wegen met een specifieke functie 

De toenemende verleddingsgraad en de mogelijkheden van interactieve verlichting, de duisternisbehoeftekaarten en de terreinkennis van de gemeente hebben geleid naar een actueel plan. Het is een evenwicht tussen veiligheid, energiebesparing, kwaliteit, milieu en comfort. 

Op vrijdag- en zaterdagnacht blijft de openbare verlichting altijd overal branden. De overige nachten blijft doven de voorkeur genieten. 

Op een aantal locaties is het echter zinvol om van doven over te schakelen naar dimmen: 

 • langs de hoofdverbindingswegen tussen woonkernen 
 • langs bovenlokale functionele fietsverbindingen zoals bv. de Wilgenbroekstraat
 • langs de functionele toegangsassen naar sport- en cultuurinfrastructuur 
 • in het bovenlokaal bedrijventerrein Kampveld 

Fluvius werkt intussen naarstig verder 

Dit najaar kunnen de eerste hoofdverbindingswegen gedimd worden. Intussen vervangt Fluvius volop oude lichtpunten door nieuwe ledverlichting om tegen 2028 helemaal klaar te zijn. Dit gaat gepaard met werken die soms wat hinder kunnen teweegbrengen.