Toekomstgericht (ver) bouwen: ook in de gemeentelijke projecten

Gepubliceerd op woensdag 26 apr 2023 om 11:27 uur

Bewust omgaan met energie kan op veel manieren. Ook de gemeente draagt haar steentje bij voor haar eigen gebouwen. Het is een continu proces waar we vinger aan de pols houden met nieuwe technieken. Bij vernieuwing wordt er toekomstgericht gebouwd of verbouwd zodat de gebouwen zoveel mogelijk CO2-neutraal zijn en aangepast kunnen worden aan nieuwe noden en mogelijkheden.

Hoe doen we dit?

 • We zetten in op grondige isolatie.
 • We stappen zoveel mogelijk af van fossiele brandstoffen. We gaan na of het mogelijk is om zelf energie op te wekken, voornamelijk met zonnepanelen.

Nieuwe zaal Hertsberge: multi-inzetbaar (ver)bouwen

Bij dit nieuwe gebouw is gekozen voor aanpasbaarheid. Door rekening te houden met verschillende soorten activiteiten en gebruikers, krijgen gebouwen een langere levensduur en kunnen ze intensiever gebruikt worden. Er is een (semi)-flexibele indeling en een slim ontworpen basisstructuur. Die zal gebruikt worden door (jeugd)-verenigingen en de kinderopvang. Er is ook een link met het kerkgebouw.

Volgende duurzame technieken worden er toegepast:

 • Gebruik van duurzame bouwmaterialen.
 • Gebruik van warmtepompen om volledig gebouw te verwarmen.
 • Een luchtgroep met warmtewiel (zie hiernaast).
 • Doorgedreven isolatie van het gebouw (vensters, vloer, dak, gevels).
 • Wegens de beperkte behoefte aan verwarming overdag, komen er op dit moment geen zonnepanelen. De mogelijkheid om er te plaatsen op termijn is wel voorzien.
 • Door het afbreken van de oude zaal en de Chirolokalen wordt aan CO2- reductie gedaan.

Project OostKans: geen CO2-uitstoot bij gebruik

Bij het uitbouwen van de sociale hub in de Stationsstraat werd een voormalige winkelruimte (Sedia) grondig én duurzaam gerenoveerd. We slaagden er in om de CO2-uitstoot bij het gebruik van het gebouw tot 0 te herleiden. 

Daarvoor werden volgende ingrepen gedaan:

 • Installatie van warmtepompen
 • Zonnepanelen die de energiebehoefte van het project dekken.
 • Verregaande isolatie van gevels, vloeren …
 • Hoogrendementsglas

Renovatie theaterzaal De Valkaart

De theaterzaal kreeg niet alleen een volledige facelift, maar werd ook op energetisch vlak losgekoppeld van de rest van het gebouw. Zo kon een duurzamere installatie opgezet worden.

Concreet zijn drie warmtepompen gekoppeld aan een luchtgroep met warmtewiel. Deze opstelling laat toe om de warmte af te stemmen op de gevraagde temperatuur in de zaal. 

Hoe werkt een warmtewiel?

Een warmtewiel recupereert warmte uit de ventilatielucht. Dit wiel bestaat uit vele lamellen die gemakkelijk warmte of koude kunnen opnemen en kunnen afstaan. In de ventilatie-unit liggen de luchttoevoer (koud) en de luchtafvoer (warm) naast elkaar. Het warmtewiel bevindt zich half in het koude deel en half in het warme deel. In het warme deel nemen de lamellen de warmte uit de afgezogen lucht op en geven dit af aan de koude toevoerlucht. Het kan ook andersom als er gekoeld moet worden in plaats van opgewarmd. Doordat het warmtewiel draait, blijft dit proces zich herhalen.