Kunstacademie

Vanaf schooljaar 2019-2020

De Stedelijke Academie Brugge DKO en het Stedelijk Conservatorium Brugge zorgen er samen met de gemeente Oostkamp voor dat je op de vertrouwde plaatsen in je gemeente voor beeldende kunst, muziek en woordkunst-drama terecht kan. De Kunstacademie Oostkamp vervangt het succesvolle Tekenatelier en gedeeltelijk het Jeugdmuziekatelier (na 3 jaar zal het Jeugdmuziekatelier volledig geïntegreerd zijn in de Kunstacademie).

LCP