Lokale helden

Tijdens de week van de duurzame gemeente, van 18 tot 25 september 2018, hebben steden en gemeenten, waaronder ook Oostkamp, zich ingezet om mensen, bedrijven en verenigingen in de kijker te zetten die initiatieven nemen rond een betere, duurzame wereld. Oostkamp is bovendien een van de 20 pilootgemeenten die zich engageert om de opvolgers van de milleniumdoelstellingen, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), te integreren waar mogelijk en tastbaar te maken voor de inwoners.

Dit zijn enkele van de lokale helden uit Oostkamp die zich inzetten voor een duurzamere wereld. Het zijn één voor één bescheiden, maar overtuigde mensen die hopen met hun verhaal anderen te inspireren. Want een duurzame wereld, die maken we samen!

LCP