Studie- en opvoedingsondersteuning via De Katrol

Inhoud

Via expertisecentrum vzw De Katrol wordt er studie- en gezinsondersteuning gegeven. De focus ligt vooral op kwetsbare, kansarme gezinnen met kinderen uit derde kleuter, eerste en tweede leerjaar. Alle aanwezige kinderen binnen het gezin worden ook betrokken bij de ondersteuning.

Daarnaast wordt ook ondersteuning geboden bij ouders bij het zoeken naar oplossingen bij opvoedingsvragen en moeilijkheden.

Procedure

  • Info en aanvraag bij de Sociale dienst.
  • Na een aanmelding gaat de ankerfiguur bij het gezin langs om het project voor te stellen. Daarna beslissen ouders of ze al dan niet instappen. Vervolgens wordt een student, die een vormingsaanbod genoot, toegewezen aan het gezin.
  • Die student gaat twee maal per week een uurtje langs en heeft voornamelijk een structurerende en ondersteunende rol. Daarnaast biedt de student ook boekjes aan om leesplezier te bevorderen en educatieve spelletjes.

Als studenten zoeken we samen met het gezin oplossingen voor problemen die de kinderen op school ervaren. We doen dit op een creatieve, vaak speelse manier. We maken bijvoorbeeld een ganzenbord met rekensommen erop. Zo lijkt het niet alsof het een extra uurtje school is. We richten ons niet alleen op huiswerk, maar zetten ook in op taalondersteuning bij het Nederlands. We helpen hen ook bij de zoektocht naar een hobby. De ouders geven we praktische tips mee, zodat ze die ook nadien kunnen toepassen." Micaela en Luka, coach en stagiair van de Katrol