Steunmaatregelen om medische redenen: subsidie aanvragen

Vraag je subsidie aan

Inhoud

Een aantal gezinnen op de gemeente heeft te maken met een sterke toename van het restafval ten gevolge van de medische situatie van een gezinslid met stoma, met incontinentie … We willen deze gezinnen financieel ondersteunen bij de aankoop van herbruikbaar incontinentiemateriaal of door 20 kleine restafvalzakken gratis ter beschikking te stellen.

Voorwaarden

De premie voor herbruikbaar incontinentiemateriaal

  • kan je eenmaal per 5 jaar en per inwoner van Oostkamp aanvragen
  • kan aangevraagd worden vanaf de leeftijd van 5 jaar
  • is enkel geldig mits voorlegging van de originele aankoop- of huurfacturen

Deze premie is niet combineerbaar met de 20 gratis kleine restafvalzakken die het bestuur voorziet voor mensen die thuis worden verzorgd en die om medische redenen extra restafvalzakken nodig hebben zoals o.a. voor stomapatiënten, dialysepatiënten, incontinente personen … Hiervoor is jaarlijks een doktersattest nodig.

Procedure

  • De premie voor herbruikbaar incontinentiemateriaal kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier hierboven.
  • Je kunt de huisvuilzakken afhalen in het Onthaal in OostCampus mits voorlegging van medisch attest.

Kostprijs

De premie bedraagt 50% van de investering, met een maximale toelage van 150 euro.