SPWOK vzw

logo SPWOK vzw (grote weergave)

De vzw SPWOK (speelpleinwerking) werd opgericht om de gemeente toe te laten de werking van de speelpleinwerking af te zonderen van de gemeentelijke werking en daarvoor een duidelijke structuur te creëren. De Gemeenteraad stelde op 19 september 2013 de statuten van de gemeentelijke vzw SPWOK vast en benoemde vier leden in de Algemene Vergadering en drie bestuurders in de Raad van Bestuur.

LCP