Thuisverzorging van kinderen met een zware beperking: toelage aanvragen

Aanvraag toelage thuisverzorging

Inhoud

De gemeente voorziet een jaarlijkse toelage ter ondersteuning van de ouder(s) of voogd die thuis instaat voor de verzorging en opvoeding van een kind met een zware beperking.

Voorwaarden

Je gezin woonde het voorgaande begrotingsjaar minstens 6 maanden in de gemeente Oostkamp.

Procedure

Je vraagt de toelage aan bij de Sociale dienst aan de hand van het aanvraagformulier op deze pagina.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Bewijs van verhoogde kinderbijslag.
  • Attest van FOD sociale zekerheid.
  • Het recentste aanslagbiljet van de personenbelastingen.

Kostprijs

De toelage bedraagt:

  • 500 euro per jaar wanneer je kind thuis opgevoed en verzorgd wordt
  • 250 euro per jaar wanneer je kind iedere dag school loopt en de nacht thuis doorbrengt