Snelheidsaanpassingen voor veiligere dorpskernen

Gepubliceerd op vrijdag 17 mrt 2023 om 10:22 uur

Om de verkeersveiligheid te verhogen, heeft de Gemeenteraad op 16 maart 2023 volgende wijzigingen goedgekeurd. 

1) In het centrum van Ruddervoorde, langs de doortocht Sint-Elooisstraat/Sijslostraat en in woonwijken

  • Uitbreiden van de bebouwde kom (50 km/uur) in de Sint-Elooisstraat tot aan het kruispunt met de Kortrijksestraat (Kruiskalsijde).
  • Uitbreiden van de zone 30 in de Sint-Elooisstraat en Sijslostraat tussen de Kerkwegel en de Kanunnik Andriesstraat, met inbegrip van deze kruispunten.
    • Ter hoogte van de Kerkwegel is er een asverschuiving in de rijweg, wat voor de weggebruiker een leesbare grens vormt voor een wijzigend snelheidsregime en de rijweg in de Sint-Elooisstraat ter hoogte van de Koebroekdreef versmalt en zorgt voor een flessenhals.
    • De zone voor gemengd verkeer loopt tot net voorbij de Kanunnik Andriesstraat, een leesbare grens van de zone 30 is hier dus de overgang naar fietspaden.
  • Invoeren van maximumsnelheid van 30 km/uur in een aantal wijken die volgens de zone 30 principes ingericht zijn, maar waar men nog 50km/uur mag rijden, zoals de Kruidenwijk, de Brouwerijstraat en de wijk rondom de Windmolenstraat.

Verkeersregime centrum Ruddervoorde

2) Zone 30 in het centrum van Oostkamp

  • Uitbreiden van de zone 30 in het centrum van Oostkamp, naar aanleiding van de werken in de Loppemsestraat en Schooldreef en aansluitend bij de visie uit ‘t Centrumplan.

3) Zone 50 in deel van Albrecht Rodenbachstraat

Invoeren van zone 50 in de Albrecht Rodenbachstraat op de ring rond Oostkamp (N50), in functie van De Valkaart en de nieuwe aansluiting van het bedrijventerrein dat in opbouw is.

Verkeersregime centrum Oostkamp

4) In Sijslostraat en Veldhoekstraat Waardamme

Invoeren van een snelheidsbeperking tot 50 km/uur in het dichtbebouwde deel van de Sijslostraat (dat nu in heraanleg is) en in het dichtbebouwde deel van de Veldhoekstraat, kant Sijslostraat.

  • De nieuwe rijweg in de dichtbebouwde zone van de Sijslostraat is ontworpen met het oog op een snelheidsregime van 50 km/uur. Om de overgang in snelheidsregime visueel te beklemtonen, is er ter hoogte van huisnummer 176 een poorteffect aangelegd.
  • De Veldhoekstraat, kant Sijslostraat, is eveneens dichtbebouwd en er bevindt zich een korte bocht in de rijweg. Om er de verkeersveiligheid te verhogen, is het aanbevolen de maximumsnelheid tussen de Sijslostraat en de Mariastraat te verlagen naar 50 km/uur.

Burgemeester Jan de Keyser: “In 2019 werd een mobiliteitsplan voor Oostkamp opgemaakt. Daarin werd het snelheidsbeleid tegen het licht gehouden en een richting uitgetekend die we stap voor stap realiseren. Maar net zoals alles in het leven, verandert ook het verkeer heel erg. We zijn met meer op de baan en met meer verschillende type weggebruikers. Tegelijk willen we dat we allemaal vaker de fiets nemen of te voet gaan in plaats van de auto te nemen. Het moet dan wel veilig genoeg zijn in onze dorpskernen, waar niet altijd plaats is om weggebruikers van elkaar te scheiden. Het is dus belangrijk dat de visie mee verandert met de maatschappij en op maat wordt toegepast in de verschillende kernen. Tot slot zijn er ook meer en betere studies beschikbaar die ons helpen om de juiste keuzes te maken. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Er wordt voor elke dorpskern een aangepast plan opgemaakt dat gefaseerd ingevoerd wordt. De voorstellen worden telkens aan de Gemeenteraad voorgelegd en zijn van toepassing van zodra de signalisatie aangepast is.”