Schooldreef krijgt kunstwerk bij heraanleg

Gepubliceerd op donderdag 20 okt 2022 om 16:17 uur

Oostkamp krijgt Vlaamse subsidie voor Kunst in de Publiek Ruimte en Gemeenteraad keurt gemeentelijk aandeel goed.

Eén van de belangrijke thema's binnen ’t Centrumplan is de aanpak van de publieke ruimte. Een kwalitatieve publieke ruimte van de toekomst is zowel groen(er) als klimaatrobuuster. En het is een functionele en aangename plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Kunst kan hierbij een grote meerwaarde betekenen. Begin 2022 schreef de Vlaamse overheid in het kader van de versterking van de veerkracht na corona een subsidie uit voor Kunst in de Publieke Ruimte. Deze visie sluit aan bij de doelstellingen en de ambitie van het gemeentebestuur voor het centrum van Oostkamp en concreet bij de vernieuwing van de Schooldreef. Gemeente Oostkamp heeft begin 2022 een subsidieaanvraag ingediend en afgelopen zomer werd bekendgemaakt dat die subsidie aan Oostkamp toegekend wordt. De Gemeenteraad keurt in oktober het gemeentelijk aandeel voor dit kunstwerk goed.

De gemeente Oostkamp heeft begin 2022 een project ingediend voor Kunst in de Publieke Ruimte. Dat is een subsidieproject van de Vlaamse Overheid om kwaliteitsvolle kunst in de publieke ruimte te integreren en sluit aan op hun veerkrachtprogramma om kunst en cultuur te stimuleren. Het project wordt gefinancierd met Europese middelen.

De eerste stap in het project was het aanstellen van artistiek adviseurs Pierre Muylle en Mieke Mels. Zij kregen de taak de kunstopdracht te verfijnen om op basis daarvan met diverse kunstenaars in dialoog te gaan. Onder hun deskundige begeleiding zullen we tot een geschikte kunstenaar komen voor deze opdracht. Eens de kunstenaar is aangesteld, zal een lokale artistieke werkgroep het project van kunstenaar tot kunstwerk ondersteunen en begeleiden. Het kunstwerk komt in de vernieuwde Schooldreef bij het einde van de werken.

Nadat deze zomer bekendgemaakt werd dat Oostkamp de subsidie (ter waarde van 100.000 euro) zal ontvangen, kan het project verdergezet worden. De gemeente zelf moet ook 50% bijdragen, wat dus ook neerkomt op 100.000 euro. Dit wordt op donderdag 20 oktober door de Gemeenteraad goedgekeurd.

Jan de Keyser, burgemeester: “Met ’t Centrumplan heeft Oostkamp de ambitie om het centrum van Oostkamp toekomstgericht in te richten, waarbij het goed wonen, leven en werken blijft voor de toekomstige generaties. Een sterke handelskern maakt hier integraal deel van uit. Men is er zich niet altijd bewust van, maar kunst is daar een wezenlijk onderdeel van. Het tilt de publieke ruimte naar een hoger niveau, zorgt voor aantrekkelijke plekjes en werkt ook verbindend en prikkelend voor bewoners en bezoekers. We hebben het geluk met het project van de Schooldreef een aanzienlijke subsidie te krijgen om zo ook in het centrum van  Oostkamp kunst te kunnen voorzien.”

Info over de artistiek adviseurs

  • Pierre Muylle is een onafhankelijke curator uit Brugge die o.a. actief was in het SMAK in Gent en Madmusée in Luik. Hij was betrokken bij tal van artistieke projecten, ook in de publieke ruimte. Hij ziet zich vooral als een bemiddelaar tussen de opdrachtgever en de kunstenaar. Hij wil waken over de kwaliteit van het proces en het betrekken van de juiste stakeholders. 
  • Mieke Mels werkt momenteel als curator in Mu.Zee in Oostende en was daarvoor o.a. actief bij SMAK, Frans Masereel Centrum en Manifesta 9 in Genk. In de afgelopen jaren was ze bij tal van artistieke projecten binnen en buiten de museummuren betrokken. Ze heeft ervaring in het plannen en organiseren (incl. budgetteren) van tentoonstellingen en projecten. 

Info over het subsidieproject

Op 23 april 2021 keurde de Vlaamse Regering in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht het experimenteel reglement van een subsidielijn voor kunstopdrachten in de publieke ruimte goed. Gespreid over 2021 en 2022 werd hiervoor een budget van 3 miljoen euro gereserveerd. De eerste oproep in april 2021 leverde 16 positief beoordeelde kunstopdrachten op, goed voor ruim 950.000 euro. Na de tweede oproep krijgen nog eens 21 kunstopdrachten subsidies voor een totale bedrag van 2.049.000 euro. De minister van Cultuur kent de subsidies toe om in de (semi)publieke ruimte kwaliteitsvolle kunstprojecten te realiseren. Met die subsidies kunnen opdrachtgevers samenwerkingsverbanden aangaan met professionele kunstenaars om, verspreid over Vlaanderen en Brussel, een nieuw kunstwerk te creëren voor een specifieke locatie. Ook bij deze tweede oproep wil het Stimuleringsinstrument Kunst in opdracht in de publieke ruimte een hefboom zijn voor de creatie van hedendaagse kunstwerken naar aanleiding van een diversiteit aan maatschappelijk interessante contexten.