Vernieuwing Schooldreef

Updates

 • Heraanleg Schooldreef | voorbereidende nutswerken starten op maandag 14 november

  maandag 31 oktober 2022
  De heraanleg van de Schooldreef gaat in het voorjaar van 2023 van start. Voorafgaand aan deze riolerings- en wegenwerken worden de nutsleidingen vernieuwd. De nutswerken starten op maandag 14 november. De Schooldreef wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer, met rijrichting Kortrijksestraat.
  foto Heraanleg Schooldreef | voorbereidende nutswerken starten op maandag 14 november

  De gemeente wil de Schooldreef vernieuwen en aanpassen aan de noden van vandaag én morgen. We willen van de Schooldreef een aantrekkelijke centrumstraat maken met aandacht voor bereikbaarheid, beleving, meer groen en goed waterbeheer.

  De heraanleg van de Schooldreef gaat in het voorjaar van 2023 van start. Voorafgaand aan deze riolerings- en wegenwerken worden de nutsleidingen vernieuwd voor elektriciteit, gas, drinkwater en openbare verlichting. 

  Wanneer worden de nutswerken uitgevoerd?

  • In de week van 7 november worden op enkele plaatsen in de Schooldreef proefsleuven getrokken, het verkeer kan steeds passeren en de parkeerplaatsen blijven beschikbaar.
  • Vanaf maandag 14 november tot half december ’22 worden er sleuven getrokken en worden de nieuwe nutsleidingen aangelegd.
  • In januari en februari ’23 gebeuren de aansluitingen van de nieuwe leidingen op de private leidingen.

  De werken zijn weersafhankelijk, bij slecht weer schuift de timing op.

  Impact op het verkeer en parkeren in de omgeving

  • Tijdens de werken, vanaf half november tot eind februari is er eenrichtingsverkeer in de Schooldreef, met rijrichting Kortrijksestraat. De rijrichting is bepaald in functie van het werfverkeer voor de bouwwerken op de hoek met de Kortrijksestraat.
  • Het eenrichtingsverkeer in de richting van de Kortrijksestraat geldt ook voor fietsers. Wie niet in de Schooldreef zelf moet zijn, fietst beter rond via de Stationsstraat of de Marechalstraat.
  • De aannemer werkt niet in de tweede helft van december en in de kerstvakantie. Dan is er wel tweerichtingsverkeer mogelijk.

  Vragen over dit project?

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 
 • Schooldreef krijgt kunstwerk bij heraanleg

  vrijdag 21 oktober 2022
  Oostkamp krijgt Vlaamse subsidie voor Kunst in de Publiek Ruimte en Gemeenteraad keurt gemeentelijk aandeel goed
  foto Schooldreef krijgt kunstwerk bij heraanleg

  Eén van de belangrijke thema's binnen ’t Centrumplan is de aanpak van de publieke ruimte. Een kwalitatieve publieke ruimte van de toekomst is zowel groen(er) als klimaatrobuuster. En het is een functionele en aangename plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Kunst kan hierbij een grote meerwaarde betekenen. Begin 2022 schreef de Vlaamse overheid in het kader van de versterking van de veerkracht na corona een subsidie uit voor Kunst in de Publieke Ruimte. Deze visie sluit aan bij de doelstellingen en de ambitie van het gemeentebestuur voor het centrum van Oostkamp en concreet bij de vernieuwing van de Schooldreef. Gemeente Oostkamp heeft begin 2022 een subsidieaanvraag ingediend en afgelopen zomer werd bekendgemaakt dat die subsidie aan Oostkamp toegekend wordt. De Gemeenteraad heeft in oktober het gemeentelijk aandeel voor dit kunstwerk goedgekeurd.

  De gemeente Oostkamp heeft begin 2022 een project ingediend voor Kunst in de Publieke Ruimte. Dat is een subsidieproject van de Vlaamse Overheid om kwaliteitsvolle kunst in de publieke ruimte te integreren en sluit aan op hun veerkrachtprogramma om kunst en cultuur te stimuleren. Het project wordt gefinancierd met Europese middelen.

  De eerste stap in het project was het aanstellen van artistiek adviseurs Pierre Muylle en Mieke Mels. Zij kregen de taak de kunstopdracht te verfijnen om op basis daarvan met diverse kunstenaars in dialoog te gaan. Onder hun deskundige begeleiding zullen we tot een geschikte kunstenaar komen voor deze opdracht. Eens de kunstenaar is aangesteld, zal een lokale artistieke werkgroep het project van kunstenaar tot kunstwerk ondersteunen en begeleiden. Het kunstwerk komt in de vernieuwde Schooldreef bij het einde van de werken.

  Nadat deze zomer bekendgemaakt werd dat Oostkamp de subsidie (ter waarde van 100.000 euro) zal ontvangen, kan het project verdergezet worden. De gemeente zelf moet ook 50% bijdragen, wat dus ook neerkomt op 100.000 euro. Dit werd op donderdag 20 oktober door de Gemeenteraad goedgekeurd.

  Jan de Keyser, burgemeester:Met ’t Centrumplan heeft Oostkamp de ambitie om het centrum van Oostkamp toekomstgericht in te richten, waarbij het goed wonen, leven en werken blijft voor de toekomstige generaties. Een sterke handelskern maakt hier integraal deel van uit. Men is er zich niet altijd bewust van, maar kunst is daar een wezenlijk onderdeel van. Het tilt de publieke ruimte naar een hoger niveau, zorgt voor aantrekkelijke plekjes en werkt ook verbindend en prikkelend voor bewoners en bezoekers. We hebben het geluk met het project van de Schooldreef een aanzienlijke subsidie te krijgen om zo ook in het centrum van Oostkamp kunst te kunnen voorzien.

  Info over de artistiek adviseurs:

  • o Pierre Muylle is een onafhankelijke curator uit Brugge die o.a. actief was in het SMAK in Gent en Madmusée in Luik. Hij was betrokken bij tal van artistieke projecten, ook in de publieke ruimte. Hij ziet zich vooral als een bemiddelaar tussen de opdrachtgever en de kunstenaar. Hij wil waken over de kwaliteit van het proces en het betrekken van de juiste stakeholders. 
  • o Mieke Mels werkt momenteel als curator in Mu.Zee in Oostende en was daarvoor o.a. actief bij SMAK, Frans Masereel Centrum en Manifesta 9 in Genk. In de afgelopen jaren was ze bij tal van artistieke projecten binnen en buiten de museummuren betrokken. Ze heeft ervaring in het plannen en organiseren (incl. budgetteren) van tentoonstellingen en projecten. 

  Info over het subsidieproject:

  Op 23 april 2021 keurde de Vlaamse Regering in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht het experimenteel reglement van een subsidielijn voor kunstopdrachten in de publieke ruimte goed. Gespreid over 2021 en 2022 werd hiervoor een budget van 3 miljoen euro gereserveerd. De eerste oproep in april 2021 leverde 16 positief beoordeelde kunstopdrachten op, goed voor ruim 950.000 euro. Na de tweede oproep krijgen nog eens 21 kunstopdrachten subsidies voor een totale bedrag van 2.049.000 euro. De minister van Cultuur kent de subsidies toe om in de (semi)publieke ruimte kwaliteitsvolle kunstprojecten te realiseren. Met die subsidies kunnen opdrachtgevers samenwerkingsverbanden aangaan met professionele kunstenaars om, verspreid over Vlaanderen en Brussel, een nieuw kunstwerk te creëren voor een specifieke locatie. Ook bij deze tweede oproep wil het Stimuleringsinstrument Kunst in opdracht in de publieke ruimte een hefboom zijn voor de creatie van hedendaagse kunstwerken naar aanleiding van een diversiteit aan maatschappelijk interessante contexten.

 • Geen schooltoegang meer via Schooldreef

  maandag 12 september 2022 foto Geen schooltoegang meer via Schooldreef

  Dit najaar starten werken met een grote impact op het verkeer in en rond de Schooldreef.

  • Enerzijds is er het private bouwwerk op de hoek Schooldreef / Kortrijksestraat. Er wordt een deel van de Schooldreef ingenomen als werfzone en er zal vanaf eind september veel werfverkeer aan- en afrijden.
  • Daarnaast starten in de eerste helft van december ook de nutswerken in voorbereiding van de heraanleg van de Schooldreef, waarbij voornamelijk in de voetpadzone gewerkt wordt.

  Details over de impact voor de buurt, worden later nog gegeven als de planning definitief is.

  Schooltoegang via Marechalstraat

  Omdat de Schooldreef een belangrijke toegangspoort is voor de Vrije Basisschool Sint-Pieter (leerlingen 4e tot en met 6e leerjaar), werd in voorbereiding van de start van het schooljaar samen met de school gekeken hoe we de toegang tot de school tijdens de werken kunnen organiseren. Veiligheid voor de kinderen en duidelijkheid over de situatie stonden hierbij voorop.

  In overleg werd beslist om de schooltoegang via de Schooldreef vanaf 1 september te sluiten.

  • De leerlingen van het 4e tot en met 6e leerjaar, zullen via de Marechalstraat (toegang middenschool) de school kunnen bereiken. Dit betekent ook dat er meer leerlingen in de Marechalstraat en de Kapellestraat zullen passeren.
  • De rij die normaal vanuit de Schooldreef vertrekt, zal vanaf begin september vanuit de Kortrijksestraat vertrekken. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt een parkeerplaats opgeheven in de Kortrijksestraat aanpalend aan deze uitgang (parkeerplaats voor de tandartspraktijk). Hierdoor zal er voor het in- en uitrijdend verkeer beter zicht zijn, waardoor er minder conflictsituaties ontstaan. Er komt een fietsenstalling in de plaats, waar makkelijker door en over gekeken kan worden

  Er werd meteen gekozen voor een oplossing die twee schooljaren lang kan blijven. Het is immers voor iedereen duidelijker en vooral veiliger als er niet telkens een aanpassing van de situatie komt. De ouders worden hierover ingelicht door de school zelf.

  Andere maatregelen

  Bouwondernemer Christiaens is zich er goed van bewust dat hij werkt in een drukke omgeving pal in het handelscentrum, met een school en veel bebouwing. Er wordt hier maximaal rekening mee gehouden, zowel voor de inname van het publiek domein, als voor de organisatie van het werfverkeer.

  • Om het werfverkeer zo veilig mogelijk te organiseren wordt een aparte werfzone ingericht in de Schooldreef.
  • Het werfverkeer verloopt via de lus Kapellestraat – Schooldreef – Kortrijksestraat (in die richting). Hiervoor wordt in de Kapellestraat zone 30 voorzien.
  • Een deel van de parkeerplaatsen in de Kortrijksestraat, aan de kant van de school, wordt omgevormd tot kortparkeerplaatsen. Deze zijn deels bedoeld voor het brengen en ophalen van kinderen naar De Stek (buitenschoolse kinderopvang en kunstonderwijs). Daarnaast ze zijn ook bedoeld als snelle plek voor wie een korte boodschap wil doen (Shop & Go).
 • Vernieuwing Schooldreef in een notendop

  dinsdag 5 juli 2022 foto Vernieuwing Schooldreef in een notendop

  De Schooldreef kan voor het centrum zoveel meer betekenen dan de parking die ze nu is. Het ontwerpplan voor de Schooldreef van de toekomst sluit aan bij de visie uit het masterplan en geeft antwoorden op de uitdagingen van morgen: veilige verkeerssituaties, extra groen, ruimte voor water, ruimte voor ontmoeting, blijvende bereikbaarheid en versterken van het winkelcentrum. Klik hier voor meer info over de visie.

  De Schooldreef zal uit 2 delen bestaan:

  1. Het plein
   Aan de kant van de Kortrijksestraat komt een gezellig autovrij plein met ruimte voor ontmoeting en een zonnig horecaterras, gezellig winkelen en kuieren.
  2. Het woonerf met parkgevoel
   De Schooldreef is gericht op bestemmingsverkeer, er is geen doorgaand verkeer meer. In en uit de Schooldreef rijden, gebeurt via de Kapellestraat. De weg zal door een groen park lopen.

  Op de grens van het pleingedeelte en het woonerf komt de toegang tot de ondergrondse parking.

  Hoe en waar parkeren in de buurt van de Schooldreef?

  • Kortparkeren (15 tot 30 minuten) kan in de Kapellestraat en in de Kortrijksestraat waar extra plaatsen komen voor kortparkeren: voor een korte boodschap en op wandelafstand van de school en kinderopvang in de Schooldreef.
  • Parkeren voor meerdere uren kan in de ondergrondse parking in de Schooldreef. Deze parking, waar plaats zal zijn voor een 50-tal wagens, is een samenwerking met het private bouwproject op die hoek. Ideaal voor wie in het centrum werkt of komt winkelen.
  • Onbeperkt parkeren kan in de Hogedreef en in de Kapellestraat er hoogte van het Beukenpark.

  Parkeren blijft gratis, zowel onder- als bovengronds.

  Wanneer starten de werken?

  • Na de zomer wordt de vergunningsaanvraag voor het project ingediend en eind dit jaar zouden de nutswerken al kunnen beginnen.
  • De effectieve wegenwerken starten dan in het voorjaar van 2023 om – als alles gunstig verloopt – klaar te zijn tegen zomer 2024.

  De fasering en planning wordt pas concreet als de aannemer gekend is.

  Waarom nu en wat met de rest van het centrum?

  Het dossier van de Schooldreef is in een stroomversnelling gekomen door de opportuniteit voor de aanleg van een publieke ondergrondse parking, maar er staan nog meer projecten op stapel. We denken hierbij aan de Stationsstraat en het Gemeenteplein die ook een herinrichting nodig hebben.

  Waarom is deze ingrijpende verandering nodig?

  Om een antwoord te bieden op de stevige uitdagingen van morgen: klimaat, groen, water, meer mensen, verkeer, … Iedereen kan hierin een steentje bijdragen, maar het is de verantwoordelijkheid van de overheid om toekomstgerichte beslissingen te nemen. Als beide – overheid & bevolking – de kaart van de toekomst trekken, kunnen we een verschil maken.

  In het masterplan centrum Oostkamp werden de principes uitgetekend om een antwoord te bieden op die uitdagingen, niet alleen voor de komende jaren, maar voor de komende decennia. De concrete vertaling van het masterplan naar concrete projecten, krijgt de naam ’t Centrumplan en het project Schooldreef is daar de start van.

  • Plein met horeca zorgt voor ontmoeting en extra aantrekkelijk centrum.
  • Het groen zorgt voor extra zuurstof en afkoeling
  • Ruimte voor waterinsijpeling. Er wordt maar liefst 1.600 m² onthard. Het gescheiden stelsel zorgt voor proper water in de plaatselijke waterlopen.

  Infotentoonstelling

  Tijdens de openingsuren van OostCampus (maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17 uur, dinsdag tot 19 uur, 1ste en 3de zaterdag van 9 tot 12 uur) kan je terecht voor een infotentoonstelling. Iedereen welkom!

  Vragen over dit project

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

 • Oostkamp kiest voor toekomstgerichte herinrichting van de Schooldreef

  maandag 4 juli 2022
  Oostkamp kiest voor toekomstgerichte herinrichting van de Schooldreef: groene beleefstraat met publieke ondergrondse parking
  foto Oostkamp kiest voor toekomstgerichte herinrichting van de Schooldreef

  De herinrichting van de Schooldreef is iets wat al enige tijd op de agenda staat van de gemeente Oostkamp. De straat – pal in het centrum van Oostkamp – kan voor het centrum immers zoveel meer betekenen dan de parking die ze nu is. Dit sluit ook aan bij de visie uit het masterplan voor het centrum Oostkamp dat vorig jaar uitgewerkt werd. Dit dossier is in een stroomversnelling gekomen door de opportuniteit voor de aanleg van een publieke ondergrondse parking, in samenwerking met het private bouwproject op de hoek van de Schooldreef en de Kortrijksestraat. De plannen zijn nu klaar om voor te stellen. De herinrichting van de Schooldreef is een project dat een antwoord biedt op vele van de uitdagingen: extra groen, ruimte voor water, ruimte voor ontmoeting, veiligere verkeerssituatie, blijvende bereikbaarheid van het handelscentrum en extra aantrekkelijkheid van de kern.

  Ambitie versus uitdagingen

  Het is goed wonen, leven, werken en ondernemen in Oostkamp. Het is de ambitie van het gemeentebestuur om dit ook zo te houden en zelfs te versterken. Oostkamp wil ook haar aantrekkelijke  handelskern alle kansen geven om zich verder te blijven ontwikkelen.

  Deze eeuw wordt evenwel ook gekenmerkt door grote maatschappelijke veranderingen: klimaatverandering, bevolkingsgroei en vergrijzing, mobiliteitswijzigingen, behoefte aan duurzamere oplossingen … Om een toekomst te kunnen garanderen waar het even goed wonen, leven, werken en ondernemen blijft, moeten antwoorden komen op deze uitdagingen.

  Van masterplan tot ‘t Centrumplan

  Hoewel iedereen op zijn manier aan elk van deze uitdagingen zelf een steentje kan bijdragen, wordt vaak naar de overheid gekeken om gedurfde toekomstgerichte beslissingen te nemen. En terecht. Alleen als beide – overheid & bevolking – de kaart van de toekomst trekken, kunnen we een verschil maken. En als we het over toekomst hebben, dan hebben we het niet zozeer over morgen, maar over lang daarna. In het masterplan centrum Oostkamp dat vorig jaar afgewerkt werd, werden de krachtlijnen uitgetekend waarmee de gemeente Oostkamp de komende jaren én decennia concreet aan de slag kan om een antwoord te bieden op de uitdagingen van de toekomst. De operationele vertaling van de principes van het masterplan naar concrete projecten, krijgt de naam ’t Centrumplan.

  Vertaling van de visie naar het project Schooldreef

  Om de aantrekkelijkheid van het kernhandelsgebied sterker te maken én meer ruimte te geven voor rust, vergroening, verblauwing (water), ontmoeting, beleving en veiligheid (vooral voor de trage weggebruikers) willen we minder stilstaande auto’s in de straten. Ook in de Schooldreef is dat de ambitie. Maar dan moet er wel een oplossing komen voor de huidige parkeerplaatsen in de Schooldreef. Want de troef van een bereikbaar centrum wil de gemeente absoluut behouden. De samenwerking met de private bouwontwikkeling op hoek Schooldreef / Kortrijksestraat om een gezamenlijke ondergrondse parking in te richten, ook voor publiek gebruik, is dan ook een unieke kans. Zo kan de Schooldreef autoluw ingericht worden en is er ruimte voor groen en water en voor spel, rust en ontmoeting. Maar om die kans te benutten, moest de gemeente ook snel werk maken van de plannen voor die herinrichting.

  De concrete plannen zijn klaar

  Het plan voor de nieuwe Schooldreef is nu klaar. De Schooldreef van de toekomst wordt een echte (be)leefstraat die zal bestaan uit 2 delen: een autovrij pleingedeelte met ruimte voor beleving, spel en een horecaterras (aan de kant van de Kortrijksestraat) en het straatgedeelte dat ingericht wordt als een woonerf met parkgevoel. De straat is gericht op bestemmingsverkeer. In- en uitrijden kan enkel via de Kapellestraat. Op straatniveau zal niet meer geparkeerd kunnen worden. De in- en uitrit van de publieke en private ondergrondse parking bevindt zich tussen beide delen. Ook deze in- en uitrit wordt groen ingekleed. Het groen dat zorgt voor extra zuurstof en afkoeling en de ruimte voor waterinsijpeling zijn een antwoord op de klimaatverandering en bieden tegelijk een kwalitatieve verpozingsruimte voor bewoners en bezoekers. Er wordt in het nieuwe plan maar liefst 1.600 m² onthard. Bijkomende klimaatactie bij deze herinrichting is de scheiding van afvalwater en regenwater. Deze afkoppeling gebeurt tot op perceelsniveau.

  De plannen worden op 4 juli voorgesteld aan de bewoners en gebruikers van de Schooldreef en aan de handelaren van het centrum. Daarna volgt de algemene communicatie naar andere betrokkenen en de ruime bevolking. Na de zomer zal de vergunningsaanvraag voor het project ingediend worden en eind dit jaar zouden de nutswerken al kunnen starten. De effectieve wegenwerken zouden dan in het voorjaar van 2023 starten, om – als alles gunstig verloopt – anderhalf jaar later klaar te zijn. De fasering en planning wordt pas concreet als de aannemer gekend is.

  Jan de Keyser, burgemeester:We vertrekken bij ‘t Centrumplan niet van een wit blad. Daarnaast zijn ook de budgetten niet oneindig. Er moeten dus keuzes gemaakt worden: enerzijds kunnen we binnen het meerjarenplan zelf keuzes maken en anderzijds kunnen zich ook opportuniteiten aandienen. Bij de Schooldreef is het een combinatie van beide. De opwaardering van de Schooldreef is een project dat een antwoord biedt op vele van de uitdagingen: extra groen, ruimte voor water, ruimte voor ontmoeting, veiligere verkeerssituatie, blijvende bereikbaarheid van het handelscentrum en extra aantrekkelijkheid van de kern. De kans voor een gezamenlijke ondergrondse parking mogen we niet laten schieten. Die zal maar 1 keer voorbij komen. We zijn er ons als bestuur van bewust dat dit een grote verandering is, waar mensen – zowel bewoners, bezoekers als handelaars – zullen moeten aan wennen. We hebben evenwel vertrouwen dat dit het juiste pad is voor de toekomst op lange termijn.”

Foto's

 • Schooldreef_Kortrijksestraat
Terug naar overzicht

Status

Geplande projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp
 • Studiebureau: Lobelle
LCP