Riool- en wegenwerken Schooldreef van start op maandag 22 mei

Gepubliceerd op donderdag 4 mei 2023 om 13:09 uur

De aannemer start op maandag 22 mei met de riool- en wegenwerken in de Schooldreef. Tijdens de eerste fase van de werken ligt de focus op het kruispunt van de de Schooldreef en de Kapellestraat. Het kruispunt is tijdens de werken volledig onderbroken voor het gemotoriseerd verkeer.

Fasering van de werken 

Werkwijze 

Deze werken worden in elke fase uitgevoerd: 

 • Uitbreken van de weg
 • Aanleg gescheiden riolering
 • Opbouwen van de weg
 • Groen- en omgevingsaanleg

Er wordt gewerkt met 2 ploegen: 

 • Ploeg 1: uitbraak & riolering
 • Ploeg 2: opbouw weg 

Daardoor overlappen de verschillende fases elkaar. 

(minder) Hinder

Bereikbaarheid van woningen en handelszaken

 • te voet of met de fiets aan de hand: steeds bereikbaar
 • extra aandacht voor ouderen en ouders met babyzitjes 
 • met de wagen: afhankelijk van de werken die op dat moment uitgevoerd worden
 • de aannemer verwittigt je op voorhand wanneer jouw woning of oprit niet meer toegankelijk zal zijn met de wagen
 • afgestemd met de hulpdiensten over bereikbaarheid

Modder en stof is onvermijdelijk, maar ...

 • extra veegroutes in aanpalende straten
 • extra aandacht voor de start van het weekend en verlofperiodes

Geluidshinder is onvermijdelijk, maar ...

de aannemer werkt niet voor 7 uur ‘s morgens (tenzij hij daarvoor een toelating aanvraagt en krijgt).


Fase 1: van 22 mei '23 tot en met eind september '23 

Waar wordt er gewerkt? 

Er wordt gewerkt op het kruispunt van de Schooldreef / Kapellestraat / Hogedreef 

Stap voor stap 

 • voor zomerbouwverlof: uitbreken weg, rioleringswerken, betonwerken kruispunt (rijweg)
 • tijdens zomerbouwverlof: uitharden kruispunt (rijweg)
 • na zomerbouwverlof: heraanleg voetpaden
 • eind september ‘23: kruispunt kan terug open voor verkeer
 • ten laatste in voorjaar ‘24: aanleg groen

Verkeerssituatie voor gemotoriseerd verkeer 

 • Schooldreef: enkel plaatselijk verkeer is toegelaten, in- en uitrijden via Kortrijksestraat. 
 • Hogedreef: parkeerplaatsen en garageboxen bereikbaar via doorsteekje Stationsstraat. 

Verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers 

 • Schooldreef: enkel plaatselijk verkeer is toegelaten, kies voor een veilig alternatief indien mogelijk.
 • Veilige, afgescheiden doorsteken voor voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand):
  • Hoek Kortrijksestraat / Schooldreef
  • Hoek Kapellestraat / Hogedreef (kant Beukenpark)
  • Tussen Schooldreef en Kapellestraat
 • Alle andere verbindingen zullen tijdens bepaalde periodes onderbroken zijn voor aanleg riolering. Tijdens andere periodes zal beperkte doorgang wel mogelijk zijn. Veiligheid staat uiteraard steeds voorop!

Fase 2: midden juni '23 - juni '24

Waar wordt er gewerkt?

De werfzone bevindt zich in de Schooldreef. 

Stap per stap

 • Start: zijde even nummers
 • steeds richting: van Kapellestraat richting Kortrijksestraat
 • Werken inrit parking: opstart na bouwverlof '23 (met uitzondering van richting Schooldreef) 

Verkeerssituatie 

 • Schooldreef enkel beperkt toegankelijk voor plaatselijk verkeer
 • Beide kruispunten wel toegankelijk vanaf eind september ‘23 (met uitzondering van richting Schooldreef)

Fase 3 - 4: vanaf mei '24

Gedetailleerde info over fase 3 en 4 volgt nog.