Retributiereglement forfaitaire aansluitingsvergoeding bij het collectief plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties (IBA's)

Datum bekendmaking maandag 21 september 2020
Datum besluit donderdag 17 september 2020

De Europese Kaderrichtlijn Water legt op om afvalwater en hemelwater te scheiden om de verontreiniging van de waterlopen tegen te gaan.

Woningen en gebouwen die door het zoneringsplan werden ingedeeld als rode cluster hebben niet de mogelijkheid om hun afvalwater – nu of in de toekomst – gescheiden via een openbare riolering naar een collectieve waterzuiveringsinstallatie af te voeren. Dit komt doordat deze clusters in landelijk gebied liggen, te afgelegen om te kunnen aansluiten op een openbare riolering die naar een collectieve waterzuiveringsinstallatie leidt.

Om het afvalwater hier toch te kunnen zuiveren, moeten eigenaars een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) installeren op hun privaat domein. De gemeente komt hierin sterk tussen, door de kosten verbonden aan levering, plaatsing en onderhoud op zich te nemen. De eigenaar dient enkel een forfaitaire retributie te betalen, naar analogie met de belasting 'Aansluiten gebouwen op de openbare riolering'.